2013-11-11

Antipa – martorul credincios

Antipa – martorul credincios

În Apocalipsa 2:12-17  citim: Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Iată ce zice Cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri: Știu unde locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții Numele Meu și n-ai lepădat credința Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martoul Meu credincios a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana.

 

Pergam a fost un oraș plin de răutate astfel că Domnul spune că satan își avea cartierul general acolo. Acest lucru este menționat de două ori în Apocalipsa 2:13. Chiar în mijlocul orașului Domnul Și-a plasat biserica Sa.

Domnul le spune: “Știu unde locuiești”. El știe exact locul și condițiile în care locuim. El ne poate păstra puri și biruitori, chiar dacă Satan își are tronul pământesc în locul respectiv. Cu sabia Duhului putem birui.

Nici o lampă nu se plânge că mediul înconjurător este prea întunecat pentru ca ea să lumineze. Luminozitatea unei lămpi nu are nimic de-a face cu mediul înconjurător. Lumina ei depinde de cantitatea de ulei ce o conține.

Același lucru se întâmplă cu bisericile locale. Mediul înconjurător poate fi dăunător. satan poate își are tronul în orașul acela. Dar dacă biserica este plină de uleiul Duhului Sfânt, lumina va străluci. De fapt, cu cât mediul înconjurător este mai întunecat, cu atât mai strălucitoare va fi lumina! Stelele sunt vizibile noaptea, nu ziua.

Domnul poruncește acestei biserici să țină sus Numele Său și să nu-și nege credința nici chiar în timpul persecuțiilor. Îl menționează pe Antipa, un martor credincios, care și-a dat viața pentru credința sa.

Antipa a păstrat adevărul lui Dumnezeu, chiar dacă a rămas singur. A fost un om cu convingeri solide și nu a căutat să le placă oamenilor. Cei care-L cunosc pe Domnul nu caută să vadă câți cred la fel ca ei. Sunt capabili să rămână singuri pentru Domnul, chiar dacă ar fi singuri pe lume. Antipa a fost un astfel de om. Și ca rezultat, a fost ucis.

Dacă ar fi vrut să placă oamenilor, nu ar mai fi fost ucis. El a stat de partea adevărului lui Dumnezeu fără să se compromită. Oamenii probabil l-au considerat îngust la minte, încăpățânat, greu de înțeles și nebun. Dar pentru el nu a contat. El a stat drept pentru Domnul, împotriva  păcatului, a lumii, a compromisului, a neascultării de Cuvânt și împotriva diavolului. Omul acesta era o amenințare pentru împărăția lui satan.

Probabil din cauza prezenței lui Antipa în Pergam a vrut satan să-și stabilească tronul acolo. Ce om a fost Antipa dacă și satan s-a temut de el!

Astăzi, Dumnezeu are nevoie de oameni ca Antipa pretutindeni în lume. Va veni vremea când va trebui să plătim un preț pentru credința noastră. Tot creștinismul babilonian se va compromite și se va închina înaintea lui anticrist. Vom sta în picioare în ziua aceea asemenea lui Antipa? Sau ne vom pleca genunchii înaintea lui satan pentru a rămâne în viață? Suntem convinși că merită să ne pierdem viața pentru adevărul lui Dumnezeu?

Astăzi, Dumnezeu ne testează prin încercări mărunte. Dacă suntem credincioși în aceste încercări, vom putea fi credincioși și în cele care vor veni în viitor. Satan te poate considera o amenințare pentru împărăția sa și își va muta tronul în orașul tău.

Este trist faptul că biserica din Pergam și-a pierdut spiritualitatea după moartea lui Antipa. Probabil el era mesagerul bisericii în timpul vieții. După ce a murit, altcineva a preluat această funcție și biserica a decăzut. Aceasta este istoria tristă a multor biserici.