2018-03-31

Crezul Bisericii

Crezul pe scurt al Bisericii „HARUL” din Zalău

 • Credem că Dumnezeu ființează prin manifestarea unitară a trei Ființe divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (1 Ioan 5:7, Ioan 10:30, Ioan 14:26, Ioan 15:26), care sunt co-eterne, co-creatoare, co-mântuitoare și co-sfințitoare.
 • Credem că Domnul Isus Hristos, singurul Fiu născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, este Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat într-un Om adevărat, conceput prin Duhul Sfânt, născut de Fecioara Maria, a fost crucificat, a murit, a fost îngropat, apoi a înviat a treia zi după Scripturi, s-a înălţat la ceruri, iar acum şede la dreapta Tatălui în calitate de Mântuitor şi Unic Mijlocitor între om şi Dumnezeu.
 • Credem că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și Fiul, fiind Sfințitorul tuturor celor ce cred în Dumnezeu și ascultă de El.
 • Credem că Biblia este în întregime inspirată de Duhul lui Dumnezeu şi este singura autoritatea infailibilă şi absolută a credinţei şi a conduitei creştine. Deasupra Scripturii nu se ridică nici o autoritate religioasă, cultică, politică, instituţională sau personalitate umană.
 • Credem că Biserica este Trupul lui Hristos, format din totalitatea celor mântuiţi de-a lungul secolelor. Ea se manifestă ca o adunare locală de tip apostolic, este apolitică şi separată de stat. Fiecare creştin, din Trupul lui Hristos, trebuie să facă parte dintr-o adunare locală vie, care promovează toată învăţătura Scripturii şi care nu a ajuns să fie dominată de tradiţii confesionale nebiblice.
 • Credem că Duhul Sfânt rânduieşte echipa de slujitorii ai Bisericii locale.
 • Credem în mântuirea personală a celor ce cred în Hristos şi-L primesc ca Domn şi Mântuitor. Ei sunt iertaţi de păcat prin sângele Lui vărsat pe cruce şi născuţi din nou prin puterea Duhului Sfânt.
 • Credem în botezul în apă, în botezul cu Duhul Sfânt ca fiind distinct de naşterea din nou, în reumplerea continuă cu Duhul Sfânt, în ungerea cu Duhul Sfânt pentru orice lucrare şi în manifestarea tuturor darurilor Duhului Sfânt până la Venirea Domnului Isus.
 • Credem în sfinţirea vieţii lucrată în noi de Duhul Sfânt printr-un proces de o viaţă în care se îmbină Harul Domnului Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, părtăşia într-o Biserică locală vie şi roada Duhului Sfânt; rezultatul acestei sfințirii este un caracter sfânt după modelul lui Hristos. Toţi cei care trăiesc în sfinţenie trebuie să participe regulat la Cina Domnului într-o biserică locală vie.
 • Credem în învierea morţilor, fericirea eternă a celor salvaţi şi pedeapsa veşnică a celor pierduţi.
 • Credem în revenirea, în curând, personală şi trupească, a Domnului Isus Hristos în vederea Răpirii Bisericii, Judecăţii viitoare şi Restaurării Împărăţiei Sale.

Notă!
Crezul Bisericii „HARUL” Zalău, nu exclude Crezul Creștin, sau Credeul (451),
la care subscriem și pe care-l redăm mai jos:

Credem în unul Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și în unul Domn Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire,
A coborât din cer.
S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara
Și s-a făcut om.
S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont
A pătimit și s-a îngropat
Și a înviat a treia zi, după Scripturi
Și s-a suit la ceruri,
Șede de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire, să judece pe vii și pe morți.
Împărăția sa nu va avea sfârșit.
Și în Duhul Sfânt,
Domnul și de viață făcătorul,
Care de la Tatăl și Fiul provine.
Care împreună cu Tatăl și cu Fiul este deopotrivă venerat și mărit,
Care a vorbit prin profeți.
Și în una sfântă și apostolică biserică.
Mărturisim botezul unic spre iertarea păcatelor.
Așteptăm învierea morților
Și viața veșnică ce va veni.
Amin.