2014-01-21

Pocairea de fire – botezul in Duhul Sfant – Zac POONEN

Pocăirea de fire şi botezul în Duhul Sfânt

Zac Poonen

(Mesaj ţinut la o biserică Penticostală în februarie 2012)

Promisiunile şi poruncile lui Dumnezeu sunt ca două picioare pe care trebuie să stăm şi cu care trebuie să umblăm. Dacă trăieşti numai pentru promisiuni e ca şi cum ai umbla cu un singur picior. Nu experimentezi toate promisiunile şi trăieşti în decepţie. Pe de altă parte, dacă trăieşti numai după porunci nu le vei putea asculta pe toate fără promisiuni – şi vei fi descurajat şi în depresie. Aşa că avem nevoie atât de promisiuni, cât şi de porunci.

 

Dar nu poţi ştii niciodată care sunt promisiunile şi poruncile lui Dumnezeu dacă nu studiezi Biblia cu atenţie. Dacă asculţi doar pastorii şi predicatorii de la TV, nu vei cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru că de multe ori nu citează cu exactitate sau nu  prezintă învăţăturile lui Dumnezeu cu exactitate. Aşadar trebuie să studiezi singur Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eşti creştin, trebuie să cunoşti Biblia mai bine ca orice altă carte din lume. Dacă eşti prea leneş să o studiezi, viaţa ta de creştin va fi lipsită de sens. Poţi crede că eşti născut din nou, chiar dacă nu eşti. Şi poţi crede că eşti plin cu Duhul Sfânt – când de fapt ai parte de o experienţă falsă. Dar nu vei fi înşelat niciodată dacă studiezi Cuvântul lui Dumnezeu.

Cei care nu studiază Cuvântul lui Dumnezeu merită să fie înşelaţi – pentru că ei îi spun lui Dumnezeu: “Ştiu că ai scris o carte pentru oameni, dar nu am timp să o citesc. Am alte lucruri mai importante de făcut cum ar fi să mă uit la televizor şi să navighez pe internet. Deci pot să Îţi ofer timp numai duminica dimineaţa”. Dacă aceasta este atitudinea ta cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, atunci poate nu eşti născut din nou. Toţi bebeluşii sănătoşi plâng după lapte în fiecare zi. Şi toţi creştinii născuţi din nou vor tânji după laptele Cuvântului în fiecare zi (1 Petru 2:2). Trebuie să vă spun adevărul despre aceste lucruri pentru că nu vreau să mă învinovăţiţi pe mine în ziua judecăţii că nu v-am spus adevărul. Cu mulţi ani în urmă, Domnul mi-a spus că dacă iubesc oamenii, trebuie să le spun adevărul chiar dacă nu îl acceptă.

Sunt multe promisiuni minunate în Cuvântul lui Dumnezeu. Noul Testament are mai multe promisiuni minunate decât Vechiul Testament. Ele sunt numite promisiuni mari şi scumpe” (2 Petru 1 :4). Dacă ai ştii că sub pământ se ascunde o comoară, pe proprietatea ta, ai petrece foarte mult timp căutând-o. Când realizezi că promisiunile lui Dumnezeu valorează mai mult decât orice comoară de pe pământ, vei săpa în Cuvântul lui Dumnezeu până vei găsi promisiunile respective.

Mi-am predat viaţa lui Hristos în iulie 1959. Am petrecut următorii 7 ani studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Nu am mers la o şcoală biblică. Am lucrat în marină în aceşti 7 ani. Când nu eram de serviciu, stăteam în cabină şi studiam Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta a schimbat direcţia vieţii mele. Am descoperit multe promisiuni minunate în Biblie – şi le-am cerut pentru mine. Ele mi-au adus atmosfera cerului în viaţa mea.

Când m-am căsătorit, Cuvântul lui Dumnezeu mi-a adus atmosfera cerului în familie. Mai târziu, eu şi soţia am cerut promisiunile lui Dumnezeu pentru copiii noştri. I-am învăţat poruncile Lui. Ca rezultat, toţi Îl urmează pe Domnul astăzi. Dumnezeu vrea să trăim conform promisiunilor Lui tot aşa cum cum trăim cu ajutorul banilor pe care îi căştigăm. Dacă ţi s-ar oferi un bonus de la locul de muncă, nu l-ai accepta? Dacă ţi-ar spune că ţi-au pus banii în bancă, nu ai verifica să vezi câţi bani sunt acolo ? Majoritatea creştinilor verifică conturile din bancă mai degrabă decât promisiunile lui Dumnezeu – şi din această cauză vieţile lor sunt fără sens.

Poruncile şi promisiunile lui Dumnezeu ne pot face bogaţi din punct de vedere spiritual. Dacă am crede aceasta, am căuta din toată inima să le descoperim. Toţi avem o singură viaţă aşa că trebuie să avem un scop clar în viaţă. Dacă scopul nostru este să mergem în cer după ce murim, atunci vom regreta când vom sta înaintea Domnului într-o zi.

Să vă spun care este scopul meu în viaţă. Rugăciunea mea este: “Doamne, înainte să plec de pe pământ, vreau să ascult toate poruncile pe care le-ai dat creştinilor în noul legământ. Nu mă interesează poruncile pe care le-ai dat israeliţilor. Dar fiecare poruncă pe care ai dat-o creştinilor născuţi din nou vreau să o ascult înainte să plec de pe pământ. Şi de asemenea vreau să revendic fiecare promisiune pe care ai dat-o creştinilor în noul legământ înainte să plec de pe pământ”.

Este asemenea dorinţei mele ca toţi copiii mei să termine studiile. Nu mi-ar plăcea dacă unul din fiii mei ar termina numai jumătate din cursuri. În acelaşi fel, vreau să termin fiecare curs din educaţia mea spirituală pe pământ.

Marea tragedie din lumea de astăzi este că credincioşii care se presupune că au gândirea îndreptată spre cer sunt mai mult pământeşti – şi nu este nici o diferenţă între cei care pretind că sunt umpluţi cu Duhul Sfânt şi ceilalţi. Toţi au gândire pământească, iubesc banii şi onoarea din partea oamenilor. Dumnezeu vorbeşte celor care pretind că sunt umpluţi cu Duhul şi le transmite: “Pocăiţi-vă de gândirea pământească”.

Ioan Botezătorul, ca ante-mergător al lui Isus, i-a rugat pe oameni să pregătească calea Domnului. Când Îl chemăm pe Isus în viaţa noastră, mai întâi trebuie să ascultăm mesajul lui Ioan care spune: “Pocăiţi-vă pentru că Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 3:2). Numai aşa putem pregăti calea Domnului în vieţile noastre.

Ce spunea de fapt Ioan? El le spunea israeliţilor: În ultimii 1500 de ani, din zilele lui Moise, aţi făcut numai lucruri legate de pământ. Fiecare promisiune pe care o aveţi în Biblie este despre lucruri pământeşti. De la Geneza la Maleahi nu este nici o promisiune a unei binecuvântări cereşti. Fiecare promisiune este o binecuvântare pământească – că veţi deveni bogaţi din punct de vedere material, că fermele şi afacerile voastre vor fi binecuvântate, că veţi fi vindecaţi de boli, că duşmanii voştri vor fi învinşi şi că toţi copiii voştri vor fi binecuvântaţi. Acum pocăiţi-vă – întoarceţi-vă. Nu mai căutaţi binecuvântările pământeşti pentru că Împărăţia cerurilor vine. Cineva a venit din cer şi vă va boteza în Duhul Sfânt şi va aduce cerul în inima voastră. Dar El poate face aceasta numai dacă vă întoarceţi de la căutarea lucrurilor pământeşti”. Aceasta este esenţa predicării lui Ioan. Şi acesta este mesajul la care trebuie să răspundem noi, înainte de a fi botezaţi în Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt a venit din ceruri pentru a aduce atmosfera cerului în inimile noastre. Semnul principal al unui creştin umplut într-adevăr cu Duhul Sfânt este faptul că are o gândire orientată spre cer, nu spre lucrurile pământeşti. El va avea aroma cerului asupra sa. Cineva care îşi pierde cumpătul şi strigă la soţia sa poate spune că este plin de Duhul Sfânt? O astfel de mânie vine din alt duh, nu de la Duhul Sfânt. În cer, nimeni nu îşi pierde cumpătul.

Ştiu ce s-a întâmplat în viaţa mea când Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. Chiar după ce am fost născut din nou, natura lui Adam (ceea ce Biblia numeşte carne) avea putere asupra mea. Când Duhul lui Hristos m-a umplut pentru totdeauna, El a început procesul transformării mele, puţin câte puţin, în asemănarea cu Hristos. Isus Hristos este exemplul perfect al omului plin de Duh. Şi Dumnezeu vrea să ne facă asemenea Lui.

Ioan Botezătorul a spus: Mielul lui Dumnezeu va lua mai întâi toate păcatele”. Cu alte cuvinte El va curăţa mai întâi vasul tău. Dar nu-l va lăsa gol. Îl va umple. Îţi va curăţa inima pentru a te umple cu Duhul Său şi apoi râuri de apă vie vor curge din interiorul tău.

Oamenii au fost umpluţi cu Duhul Sfântşi în Vechiul Testament. Dar aceea nu a fost ca umplerea din noul legământ. Biblia spune în Ioan 7:39 că Duhul Sfânt nu putea fi dat la fel în noul legământ până ce Isus nu era glorificat.

Să vă explic diferenţa. Dacă ţii o cană întoarsă şi torni apă în ea, toată apa se va scurge peste cană în multe direcţii. Aceasta este o imagine a modului în care Dumnezeu a turnat Duhul Său peste slujitorii Săi în vechiul legământ şi a binecuvântat mii de oameni prin ei. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Ghedeon, Samson, Saul şi David – şi ei au fost folosiţi de Dumnezeu să-i izbăvească pe israeliţi de duşmanii lor. Dar dacă priveai în adâncul inimilor lor (în cănile lor), ei erau păcătoşi şi murdari. Cănile erau întoarse. Aveau adulter şi idolatrie în inimile lor. Când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Ghedeon (Jud. 6:34) a izbăvit Israelul de madianiţi. Dar după ce Dumnezeu l-a folosit cu atâta putere, şi-a făcut idoli şi a început să li se închine (Jud. 8:24-27). Interiorul cănii era murdar. Inimile lui Saul şi David erau de asemenea murdare – în alte feluri.

Dar în ziua CIncizecimii, Dumnezeu a întors cana invers şi a turnat Duhul în cană (inimă) şi a curăţat-o în interior şi apoi a umplut-o. Apoi apa a început să curgă ca nişte “râuri” (Ioan 7:38). Până atunci, aşa cum le-a spus Domnul, Duhul Sfânt era cu ei”. Dar de atunci încoace, El era “în ei” (Ioan 14:17). Aceasta este diferenţa dintre experienţa Duhului Sfânt din vechiul legământ şi cea a noului legământ,

Dacă un predicator, astăzi, după ce este folosit cu putere de Dumnezeu, cade în adulter, ne demonstrează că nu a fost niciodată un slujitor al lui Dumnezeu. A fost un predicator al vechiului legământ care avea Duhul turnat peste el, dar nu era în interiorul lui – pentru că inima lui poftea după femei. Un predicator iubitor de bani are de asemenea o inimă murdară – pentru că Duhul lui Hristos nu iubeşte banii. Unul care iubeşte banii nu poate fi un om plin de Duhul Sfânt. Dumnezeu poate folosi asemenea predicatori. Dar va fi ca apa care curge peste cană, în timp ce interiorul rămâne neschimbat. Asemenea predicatori sunt cei despre care Isus a spus că vor veni la El în ziua din urmă şi se vor lăuda cu faptele lor din slujire. Dar El îi va alunga în iad (Matei 7 :22-23).

Ce urmăreşti atunci când îi ceri lui Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt ? Vrei ca Dumnezeu să te folosească sau vrei să te curăţească mai întâi ? Dacă vrei numai să fii folosit de Dumnezeu pentru a prooroci sau a vindeca, te întorci în vechiul legământ.

După ce David a păcătuit cu Batşeba, el a scris un psalm în care îşi recunoştea păcatul. Este o expresie în Psalmul 51 care arată că dorea ceva mai mult decât iertarea – ceva ce nu avea. Dumnezeu l-a folosit în multe feluri. Dar el spune : “Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii” (Psalm 51 :6). Adevărul înseamnă realitate ! David a ştiut că Dumnezeu dorea ca viaţa lui interioară să fie transparentă şi reală. Dar el nu era aşa. El tânjea după această viaţă, dar nu o putea avea în vechiul legământ. Tânjeşti după această viaţă ? Când viaţa exterioară a unei persoane este pură, dar cea interioară nu, atunci el este un ipocrit. El trăieşte sub vechiul legământ.

Isus a spus în Ioan 7 :38 că cei care primesc Duhul Sfânt în noul legământ vor avea râuri de apă vie care vor ţâşni din interiorul lor. Cel mai important lucru nu sunt râurile ci locul de unde curg – din interior. Aceasta era expresia pe care a folosit-o David în Psalmul 51. Adâncul vieţii este partea interioară a cănii. David experimentase numai binecuvântările lui Dumnezeu care se revărsau peste el din exterior.

Este la fel şi în viaţa  ta ? Ai o experienţă cu Duuhl Sfânt ca cea din vechiul legământ sau din noul legământ ? Primeşti lucrul după care tânjeşti ! Ce ceri, vei primi. Dacă singura ta rugăciune este “Doamne, foloseşte-mă”, atunci El te va folosi. Dar vei fi ca o cană întoarsă, cu inima păcătoasă şi murdară. Poate că Dumnezeu va face o lucrare măreaţă prin tine – dar vei fi ca Samson, plin de poftă în inimă. Asta îţi doreşti ? Aceasta nu este plinătatea Duhului din noul legământ.

Dacă trăieşti în vechiul legământ, nu poţi avea o realitate în interiorul tău. Ştiu din experienţa mea. După ce am fost născut din nou, m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea putere să predic şi să mă folosească. Şi Dumnezeu m-a folosit. Dar cu cât trecea timpul, am descoperit că interiorul cănii mele era murdar.

Aş fi putut continua ca David şi Samson toată viaţa, pentru că apa curgea peste mine şi îi binecuvănta pe ceilalţi. Mii de oameni erau binecuvântaţi prin predicarea mea la conferinţe în multe părţi ale lumii, prin programele la radio şi prin cărţile mele. Dar inima mea era murdară şi nu aveam biruinţă asupra păcatului. Eram un ipocrit. Şi am strigat ca David : “O, Doamne, Tu doreşti ca adevărul să fie în interiorul meu, dar eu nu-l am”. Nu eram fericit. Tânjeam după o experienţă a Duhului din noul legământ. În sfârşit, m-am hotărât să nu mai predic pentru că eram ipocrit. Atunci Dumnezeu, în marea Sa milă, S-a întâlnit cu mine, un păcătos şi m-a botezat în Duhul Sfânt şi foc.

Ce face focul? Purifică. Ioan Botezătorul le-a spus israeliţilor: “Eu vă botez cu apă. Dar Isus vă poate boteza cu foc”. Şi acel foc vă va purifica viaţa cum nu o poate face nimic altceva.

Când oamenii vin şi mă roagă să-mi pun mâinile peste ei să fie botezaţi în Duhul Sfânt, eu le spun: “Dacă îmi pun mâinile goale peste capul tău, nu se va întâmpla nimic. Vei rămâne gol. Dar este Altul mai mare decât mine. Numai El te poate boteza în Duhul Sfânt şi foc. Mergi la Isus”.

Isus m-a botezat în Duhul Sfânt şi foc. El mi-a întors cana invers la 16 ani după ce m-am pocăit şi m-a umplut în interior. Atunci râurile au început să curgă. El poate face acelaşi lucru şi pentru tine. Dumnezeu nu este imparţial. Aşa că mergi la El astăzi.

Dar după cum am văzut, Ioan Botezătorul le-a spus oamenilor să se întoarcă mai întâi de la lucrurile pământeşti (Matei 3:2). Acest Isus, care botează în Duhul Sfânt şi foc, vrea să aducă împărăţia cerurilor în vieţile noastre. Cuvântul “pocăinţă” este o poruncă militară care are de-a face cu “întoarcerea” (sau “despre faţă”). Înseamnă să te întorci 180 de grade şi să te îndrepţi spre direcţia opusă. Trebuie să ne întoarcem de la căutarea binecuvântărilor pământeşti şi să căutăm cu sinceritate pe cele cereşti dacă vrem să avem o plinătate autentică a Duhului Sfânt.

Problema celor care caută botezul în Duhul Sfânt astăzi este că vor şi binecuvântările pământeşti. Diavolul va da acestor oameni o experienţă falsă care se aseamănă cu botezul în Duhul. Sunt oameni din multe religii care vorbesc în limbi! Cum se poate distinge adevărul de fals? Doar dacă ne întoarcem de la lucrurile pământeşti şi le căutăm pe cele cereşti.

Fiecare dar al Duhului a fost contrafăcut. Aceasta demonstrează că darurile adevărate ale Duhului sunt foarte valoroase. Nimeni nu falsifică ceva fără valoare cum ar fi ziarele. Oamenii falsifică numai ce are valoare precum diamantele, aurul sau monedele. Limbile, proorociile şi vindecările autentice sunt foarte valoroase! Din această cauză satan le falsifică.

Dacă vrei să cumperi diamante dar nu ştii nimic despre ele, ştii că poţi fi înşelat cu uşurinţă. Deci vei lua cu tine pe cineva care cunoaşte despre diamante. În lucrurile pământeşti eşti foarte atent. Nu ar trebui să fii mai atent când este vorba despre darurile cereşti – pentru a fi sigur că nu eşti înşelat de satan cu un fals ieftin? Ai primit botezul autentic în Duhul Sfânt şi foc? Darurile pe care le ai – sunt toate adevărate de la Duhul Sfânt? Acestea sunt întrebări importante pe care trebuie să ţi le pui.

Îmi amintesc când am căutat prima dată botezul Duhului. Am mers la o biserică în care se predica despre aceasta – şi am auzit mulţi oameni care făceau zgomot. Pastorii de acolo erau interesaţi mai mult de banii mei pentru că ştiau că sunt ofiţer în marină. M-am întors în camera mea, dezamăgit, şi m-am rugat: “Doamne, nu vreau ce au oamenii aceştia. Nu vreau un duh care mă învaţă să fac zgomot şi care mă înrobeşte cu dragostea de bani. Vreau ce au primit Petru, Iacov şi Ioan în ziua Cincizecimii – care i-a eliberat de lume şi le-a dat putere să fie martori în flăcări pentru Tine. Nu vreau un fals ieftin. Şi dacă durează 10 ani ca să primesc ceva real, voi aştepta 10 ani”.

Gândiţi-vă la un copil de grădiniţă care e dispus să aştepte 20 de ani să capete diploma de doctorat. Puterea Duhului Sfânt nu este mai importantă decât doctoratul? Puterea Duhului Sfânt nu-ţi va aduce mai mulţi bani decât doctoratul, dar te va face mai folositor pentru Dumnezeu.

Vreau să vă pun vouă, creştinilor nou născuţi, o întrebare: “Sunteţi interesaţi numai să mergeţi în cer sau să-L urmaţi pe Isus aici pe pământ înainte de a ajunge în cer”?

Când Domnul m-a umplut cu Duhul Sfânt, am decis că nu voi merge în toată India căutând oameni care vor să meargă în cer, ci mai degrabă căutând oameni care vor să-L urmeze pe Isus pe pământ. Sunt peste un miliard de oameni în India care vor să meargă  în cer. Nu am întâlnit pe nimeni care vrea să meargă în iad. Nu eşti spiritual doar pentru că vrei să mergi în cer. Fiecare fiinţă umană vrea să meargă în cer.

Eu caut oameni care vor să-L urmeze pe Isus Hristos pe pământ şi să trăiască pentru El înainte să meargă în cer. Ştiu că sunt puţini oameni de genul acesta – dar pe aceia i-am căutat timp de 37 de ani în toată lumea. Nu caut creştini care caută o împărăţie pe pământ şi vor să fie umpluţi cu Duhul Sfânt. Eu caut pe cei care vor să asculte chemarea lui Ioan Botezătorul  şi să se întoarcă 180 de grade de la lucrurile pământeşti şi să le caute pe cele cereşti. Caut creştini care doresc puritatea mai mult decât banii.

Câţi pot sta în faţa lui Dumnezeu şi să spună: “Doamne, realizez că am nevoie de bani să trăiesc pe pământ. Dar am nevoie de puritate pentru a intra în prezenţa Ta. Aşa că, Doamne, sunt mai interesat de puritate decât de bani. Sunt mai interesat de focul lui Dumnezeu în viaţa mea decât de onoare şi bogăţie în lumea aceasta”.

Dacă te rogi cu sinceritate, te asigur că vei fi botezat în Duhul Sfânt foarte curând.

Îmi amintesc că un om mi-a spus că s-a rugat timp de 40 de ani pentru botezul în Duhul Sfânt, dar nu l-a primit. Răspunsul meu este: Dacă tu continui să cauţi lucrurile lumii, atunci nu vei primi un botez autentic al Duhului nici peste 100 de ani. Vei primi un fals ieftin la o întâlnire şi vei merge plin de satisfacţie, dar nu vei primi botezul autentic. Pentru botezul autentic trebuie să plăteşti un preţ.

Sunt multe promisiuni minunate pe care Dumnezeu ni le-a dat în Cuvântul Său. După cum am spus, ele se numesc promisiuni mari şi scumpe” (2 Petru 1:4). Dar toate promisiunile au condiţii. Când aplici pentru o slujbă, trebuie să îndeplineşti câteva condiţii. În unele cazuri trebuie să ai diplomă în domeniu, sau să ai câţiva ani de experienţă. Dacă mergi la interviu fără să îndeplineşti condiţiile, cel care te intervievează te va întreba : “De ce ţi-ai pierdut timpul venind aici? Nu ai citit calificările de care avem nevoie? Du-te acasă”.

Deci, dacă vii la Isus şi spui : “Doamne, botează-mă în Duhul Sfânt şi foc – aşa cum a spus Ioan Botezătorul că o vei face”, atunci El îţi va răspunde : “Ai citit condiţiile pe care le-a menţionat Ioan? Te-ai întors de la căutarea lucrurilor pământeşti? Cauţi lucrurile cereşti?” Altfel, Domnul îţi va spune să mergi acasă şi să te întorci când îndeplineşti condiţiile. Sunt convins, din ce am văzut, că majoritatea creştinilor care pretind că sunt umpluţi cu Duhul Sfânt au avut o experienţă falsă – pentru că nu văd nici sfinţenie, nici putere în vieţile lor.

Isus a avut numai 11 ucenici. A fost o biserică mică. Dar când au fost umpluţi cu Duhul Sfânt ei au devenit ucenici radicali ai lui Hristos şi au făcut mii de ucenici. Astăzi avem mega biserici cu mii de oameni care pretind că sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. Dar sunt învinşi de păcat, sunt iubitori de bani şi fără putere. Aceasta din cauză că experienţa lor a fost falsă. Nu a fost adevărată.

Am auzit o poveste despre o iepuroaică care vorbea cu o leoaică : “Anul trecut am născut 24 de iepuraşi. Câţi copii ai avut anul trecut?” Leoaica a spus: “Am născut numai unul – dar a fost un leu”. Mă gândesc la povestea aceea oridecâte ori aud oamenii vorbind despre numărul de persoane care vin la biserică şi care sunt “botezaţi în Duhul Sfânt” (după cum pretind). Un ucenic ca primii apostoli va fi mai util pentru Dumnezeu decât mii de creştini fără scop care vorbesc în limbi.

Nu dispreţuiesc darul vorbirii în limbi. Dar cum poţi ştii dacă ce ai este adevăratul dar al vorbirii în limbi ?

Vorbesc în limbi de 37 de ani şi vă pot spune ce a făcut pentru mine. Am fost un creştin născut din nou de 16 ani până să vorbesc în limbi. Şi în toţi acei ani am fost descurajat, în depresie, mânios şi am avut diferite stări. De multe ori eram pe vârful munţilor, dar în rest eram în valea depresiei. Eram asemenea majorităţii creştinilor născuţi din nou! Atunci am citit în 1 Corinteni 14:4 că cel care vorbeşte în limbi se zideşte pe sine. Eu vroiam să mă zidesc pe mine. Să zideşti înseamnă să construieşti. Dacă cineva ar pune o bombă într-o clădire, ar fi făcută bucăţi. Dacă cineva ar construi din nou, ar deveni o clădire minunată – o clădire cu o înfăţişare frumoasă, impunătoare. Deci, a edifica înseamă a construi o clădire. “Cine vorbeşte în limbi se zideşte pe sine ca fiind ceva frumos”. Îmi place traducerea aceasta.

L-am întrebat pe Domnul : “Doamne, poţi să reconstruieşti un căzut şi un dezmembrat ca mine? Sunt născut din nou dar deseori am stări rele. Nu-mi pot controla limba şi când mă mânii, vorbesc ca diavolul. Poţi să-mi dai o limbă cerească? Mă poţi zidi în ceva frumos? Dacă da, vreau să o faci – cu orice preţ”. Eram disperat.

Atunci Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Său şi mi-a întors viaţa complet. Nu mi-a dat numai darul vorbirii în limbi, ci mi-a dat putere să controlez limba mamei mele ! Aşa am ştiut că darul pe care l-am primit este autentic. Dacă pretinzi să ai darul limbilor, dar nu-ţi poţi controla propria limbă, atunci darul tău nu este de la Duhul Sfânt.

De asemenea, am descoperit că puteam birui descurajarea şi stările rele – şi să mă bucur în Domnul. Sunt încă ispitit să mă descurajez. Dar mă împotrivesc şi vorbesc în limbi până ispita dispare. Astfel darul vorbirii în limbi mă ţine proaspăt mereu şi mă împiedică să devin uscat, pentru a avea ungerea Duhului când îi slujesc pe alţii. Şi găsesc că şi acest dar, ca orice alt dar al Duhului, este oferit pentru a fi o binecuvântare pentru alţii.

Dar mai presus de toate, prezenţa lui Isus a devenit reală pentru mine de când am fost umplut cu Duhul. Ştiu că Cel care trăieşte în mine este mai puternic decât satan. Mai înainte, eram speriat de oamenii care erau posedaţi de demoni. Dar acum îi pot ajuta, scoţând afară demonii din ei. Cândva mă temeam de diavol. Acum diavolul se teme de mine.

Nu sunt special. Dar am primit un creştinism autentic când Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. I-am dat totul lui Isus şi acum nu am nici o ambiţie pământească, decât să fac voia lui Dumnezeu în fiecare zi până o să Îl văd pe Domnul faţă în faţă, într-o zi.

Când privesc la vieţile majorităţii creştinilor din jurul meu, care spun că sunt născuţi din nou, observ că sunt în aceeaşi stare în care eram eu în primii 16 ani după ce m-am pocăit. Nu îi dispreţuiesc pe aceşti creştini, nici nu îi critic. Cum aş putea? Şi eu am fost ca ei cândva. Le spun numai: Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine. Viaţa din noul legământ este de un milion de ori mai bună decât cea din vechiul legământ”.

Isus nu a venit să ne facă bogaţi pe pământ. Nici nu a venit să ne dea onoruri – în lumea aceasta sau în biserică. El a venit să ne facă asemenea Lui – iubitori, smeriţi şi sfinţi. În acelaşi timp, El va îngădui să fim dispreţuiţi şi respinşi de oameni, aşa cum a fost şi El. Poate El va îngădui să fim săraci în lucrurile materiale, dar bogaţi din punct de vedere spiritual.

Dumnezeul care l-a făcut bogat pe Avraam, Iov, David şi Solomon, i-ar fi putut face şi pe Isus, Petru şi Pavel tot la fel de bogaţi în lucrurile pământeşti, dacă ar fi vrut. Dar El nu a vrut – pentru că Isus a venit să deschidă o împărăţie a cerurilor şi să dea oamenilor o bogăţie cerească. Şi Pavel descrie această stare în 2 Corinteni 6 :10 : “Ca nişte săraci şi totuşi îmbogăţim pe mulţi, ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile”. Acesta este creştinismul adevărat al noului legământ şi plin de Duh.

Auzi o voce care vine din ceruri ? Este o voce plină de dragoste. Domnul spune: “Fiul Meu, fiica Mea, vino mai sus. Nu vreau să continui să trăieşti la nivelul de jos în care te afli acum. Nu te bucura că eşti mai bine decât alţi creştini. Nu te lăuda cu cunoştinţele tale, sau cu experienţele tale, sau cu părerea bună pe care o au ceilalţi despre tine, sau cu spiritualitatea pe care crezi că o ai. Nu te bucura nici de cât de mult te-am folosit în trecut. Vino mai sus”.

Dumnezeu vrea să te umple cu Duhul Sfânt. Îi vei spune: Doamne, vreau puterea autentică a Duhului Sfânt. Am trăit destul cu un fals”.

Să vă mai spun un lucru : Nu trebuie să aştepţi. Dacă este o perioadă de aşteptare este pentru că Dumnezeu aşteaptă ca tu să predai totul – viaţa şi ambiţiile tale. Poate este ceva în viaţa ta pe care nu l-ai predat încă, o uşă în inima ta pe care nu ai deschis-o pentru Domnul, un obicei la care nu vrei să renunţi. Eşti dispus să renunţi acum?

Eşti dispus să arunci DVD-urile cu filme pe care nu L-ai lăsa pe Isus să le privească? Eşti dispus să arunci toate CD-urile cu muzică rock pe care Isus nu le-ar asculta niciodată? Eşti dispus să arunci acele poze şi reviste pe care le ai, şi de care te ruşinezi dacă le-ar vedea Isus ? Eşti dispus să-L laşi pe Isus să examineze afacerile tale şi să îţi spună cum să îţi foloseşti banii ? Eşti dispus să-L laşi pe Isus să fie între tine şi soţia ta de fiecare dată când vorbeşti cu ea, şi să i te adresezi aşa cum a-i face-o dacă Isus ar sta în faţa ta ? Şi invers, dacă eşti soţie ?

Dacă aceasta este viaţa după care tânjeşti, îţi pot spune că poţi fi umplut cu Duhul Sfânt astăzi.

Dar dacă mai cauţi lucrurile pământeşti şi îi ceri lui Isus o casă mai bună, o maşină mai bună, şi alte lucruri, atunci trebuie să îţi spun că Domnul nu are nimic să-ţi dea, până nu te pocăieşti şi nu te întorci.

Domnul să te ajute să vezi şi să fii mai înţelept !

Amin.