2014-01-14

Acoperirea capului la femei – Zac POONEN

Acoperirea capului la femei

Ce ne învaţă Biblia despre acoperirea capului femeilor în cadrul întâlnirilor bisericii?

Acesta este un subiect controversat în bisericile din ţările vestice şi printre creştinii din India care privesc spre vest.

 

Am putea spune că 99% dintre surorile care îşi acoperă capul când se roagă şi proorocesc nu ştiu de ce trebuie să facă aceasta; şi 99% dintre fraţii care stau cu capul neacoperit când se roagă sau proorocesc nu ştiu de ce trebuie să facă astfel.

Începem acest studiu cu convingerea că întregul mesaj al Bibliei este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală.

Sunt două adevăruri fundamentale pe care trebuie să le avem în vedere când încercăm să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi.

1. În ziua Cincizecimii (Fapte 2), Dumnezeu a abolit vechiul legământ şi a început să se ocupe de om în termenii noului legământ (Evrei 8).

2. Sunt porţiuni istorice şi de învăţătură în Noul Testament. Trebuie să găsim bazele pentru doctrinele noului legământ numai în porţiunile de învăţătură. Porţiunile istorice ne vorbesc despre lucrarea apostolilor şi a creştinilor de la început. S-au dezvoltat multe învăţături false din doctrinele bazate numai pe Faptele Apostolilor – două exemple fiind: 1) toţi credincioşii trebuie să vorbească în limbi (bazat pe Fapte 2:4) şi 2) toţi credincioşii trebuie să aibă aceiaşi pungă (bazat pe Fapte 2:44).

Isus le-a spus ucenicilor înainte să meargă la cruce: Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16:12-13). Isus a vrut să-i înveţe pe ucenici mai multe adevăruri decât cele pe care le-a spus în timpul vieţii Sale pe pământ. Dar ei nu ar fi fost capabili să înţeleagă până nu venea Duhul Sfânt să locuiască în ei şi le reînnoia minţile, oferindu-le descoperire. Unele din aceste adevăruri sunt scrise în epistolele Noului Testament. Aşadar, epistolele conţin porunci de la Domnul Isus, dar oferite prin apostoli.

Dacă respingem o poruncă din epistolele Noului Testament, spunând că au fost valabile numai pentru perioada în care au fost scrise, nu şi astăzi, atunci oferim libertate altor oameni să respingă alte porunci din epistole şi din învăţăturile lui Isus spunând că au fost valabile numai în vremea respectivă. De exemplu, trebuie să oferim libertate oamenilor să înveţe că interzicerea homosexualităţii, a căsătoriilor cu persoane de acelaşi sex, a divorţului, a relaţiilor sexuale premaritale au fost valabile numai în primul secol, nu şi astăzi. Dacă nu facem aşa, suntem inconsecvenţi.

Este inconsecvent să spui că fiecare poruncă din Noul Testament este relevantă pentru noi astăzi şi apoi să respingi porunca privitoare la acoperirea capului femeilor când se roagă sau proorocesc (1 Cor. 11:1-16).

(Notă: Trebuie să distingem între poruncile date de Dumnezeu şi salutările din partea apostolilor. De exemplu, apostolii salută şi fac urări în scrisori precum: “Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă” (Rom. 16:16) şi “Doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 2). Acestea sunt salutări şi urări de bine – nu porunci sau promisiuni oferite de Dumnezeu, pentru că nu este nici un principiu divin în aceste versete, aşa cum este acoperirea capului femeilor, botezul în apă şi frângerea pâinii (Rom. 6; 1 Cor. 11)).

Semnificaţia acoperirii capului

Sunt cel puţin trei motive oferite în Noul Testament pentru care o femeie trebuie să-şi acopere capul când se roagă sau prooroceşte în întâlnirile bisericii.

În primul rând, Biblia spune: “Bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul” şi motivul este: “pentru că este chipul şi slava lui Dumnezeu”. În contrast, ni se spune dar femeia este slava bărbatului” (1 Cor. 11 :7). Slava bărbatului trebuie să fie acoperită în biserică, şi din cauză că femeia este slava bărbatului, ea mărturiseşte aceasta acoperindu-şi capul. Acesta este înţelesul simplu şi concret al acestui verset.

În al doilea rând : Biblia spune : “Părul lung este podoaba femeii” (1 Cor. 11 :15). Slava femeii, de asemenea, trebuie acoperită în biserică, asemenea slavei bărbatului. Astfel ea trebuie să-şi acopere capul cu podoaba sa care este părul lung. Aproape toate femeile sunt conştiente că părul lor lung este o parte importantă care le face atrăgătoare, şi de aceea dintre cele care se acoperă, o fac doar pe o parte a capului ! Dacă o femeie nu vrea să-şi acopere capul, atunci singura alternativă a Noului Testament este să-şi îndepărteze slava, prin raderea părului în întregime : “Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească”. (1 Cor. 11 :6).

În al treilea rând : Biblia spune : “Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei” (1 Cor. 11:9,10). Acoperirea capului simbolizează faptul că femeia acceptă rolul pe care i l-a dat Dumnezeu acela de a fi creată pentru bărbat ca ajutor şi astfel doreşte să fie supusă autorităţii lui – asemenea soţiei faţă de soţ, fiica faţă de tată, sora în biserică faţă de bătrânii bisericii. Dispariţia acoperământului la femeile din ţările vestice (pe scară largă) coincide cu momentul în care a luat naştere Mişcarea Eliberării Femeilor (o frază folosită într-o carte în 1949). Această mişcare a început să se răspândească acum 60 de ani. “Îngerii” menţionaţi în acest verset pot fi cei care au căzut sau cei care sunt în ceruri. Pot să fie o readucere aminte pentru femei că îngerii au căzut datorită nesupunerii faţă de autoritate. Sau ar putea însemna că “o femeie trebuie să se acopere ca semn al faptului că se află sub autoritatea unui bărbat – pentru ca îngerii (din ceruri) să observe şi să se bucure” (aşa cum parafrazează Living Bible acest verset).

1 Corinteni 11 :16 spune că fiecare biserică ce este a lui Dumnezeu va insista ca femeile să-şi acopere capul când se roagă sau proorocesc. Duhul Sfânt recunoaşte, în urmă cu 20 de secole, că aceasta ar fi o problemă controversată, şi astfel Pavel afirmă (în acelaşi verset) faptul că nu trebuie să te cerţi cu nimeni pe acest subiect. Trebuie să permiţi persoanei respective să continue în neascultarea şi inconsecvenţa lui/ei.

Câteva întrebări

Unii pot spune că acoperirea capului este un simbol şi nu este important. Dar botezul şi frângerea pâinii sunt de asemenea simboluri. Prima parte a 1 Corinteni 11 (1-16) explică semnificaţia simbolului acoperământului pentru femei. A doua jumătate a aceluiaşi capitol (11 :20-34) explică semnificaţia simbolului frângerii pâinii. În acelaşi mod, Romani 6 explică semnificaţia simbolului botezului în apă. Putem spune că masa Domnului şi botezul nu sunt importante deoarece sunt numai simboluri ? Dacă insistăm că botezul şi frângerea pâinii sunt esenţiale pentru credincioşi, atunci suntem inconsecvenţi dacă spunem că acoperirea capului femeilor nu este importantă.

Unii spun că acoperirea capului este menţionată o singură dată în Noul Testament. De asemenea frângerea pâinii este menţionată o singură dată în epistole. Tot aşa, adevărul că Dumnezeu ne iubeşte aşa cum L-a iubit pe Isus este menţionat o singură dată în întreaga Biblie (Ioan 17 :23). Dar este suficient o singură dată pentru a înţelege un adevăr glorios. Dacă Dumnezeul Atotputernic a dat o poruncă, chiar dacă apare o singură dată în Scriptură, este suficient. Importanţa unei porunci este determinată de importanţa Persoanei care o dă.

În Babilonul antic, Daniel a stat ferm în favoarea unei legi (Daniel 1 :8) care a fost dată numai o dată în Scriptură (despre mâncare în Levitic 11 şi vin în Proverbe 23:31). În acelaşi fel, în mijlocul creştinismului din Babilonul de astăzi, trebuie să stăm fermi pentru poruncile lui Dumnezeu, indiferent cât de mari sau mici ar fi, indiferent de câte ori sunt menţionate.

Unii spun că dacă ni se porunceşte să ne rugăm mereu (Luca 18 :1 ; 1 Tes. 5 :17), tot astfel femeia trebuie să-şi acopere capul 24 de ore din 24. Scriptura trebuie citită în context dacă vrem să o înţelegem corect. Întreaga secţiune (1 Cor. 11:1-34) are de-a face cu întâlnirile bisericii (după cum spun versetele 16 şi 18). Este clar că Duhul Sfânt se referea la întâlnirile bisericii când a dat această poruncă. Dacă adăugăm şi insistăm ca femeile să-şi acopere capul tot timpul, atunci ar trebui să adăugăm la Scriptură.

Mai mult: Dacă cei care predică faptul că femeia trebuie să se acopere 24 de ore din 24, trebuie să înveţe că bărbaţii (care trebuie să se roage mereu) nu trebuie să se acopere niciodată – astfel nu trebuie să poarte şapcă sau pălărie niciodată – indiferent dacă plouă, ninge sau este cald. Astfel de învăţători trebuie să înveţe că femeile trebuie să-şi acopere capul şi când dorm sau fac duş/baie (adicő 24 de ore din 24). Dar ei nu predică aşa, dovedind că nu sunt consecvenţi în învăţătura lor. Putem ignora cu uşurinţă acest tip de învăţători.

Am observat, de asemenea, că multe surori care practică acoperirea capului 24 de ore din 24 nu se acoperă în totalitate. Acoperă numai partea din spate a capului sau numai o mică parte din păr care este strâns în coadă pentru ca slava sa să fie vizibilă. O bucată de material aşezată pe partea din spate a capului este numai o scuză pentru acoperirea capului, deoarece capul şi podoaba capilară rămân neacoperite. Aceste aşa numite acoperăminte ale capului sunt avertismente ale legaliştilor care îşi uşurează conştiinţa şi vor să pară sfinţi înaintea altora. Dar învăţăturile lor nu sunt obiective deoarece sunt inconsecvenţi.

Unii spun că părul este acoperământul capului pentru femei după cm reiese din 1 Corinteni 11:15. Dacă înţelegi principiul divin din primele 14 versete ale capitolului, atunci acest verset nu va şterge nevoia ca o femeie cu părul lung să se acopere. Pavel nu ar fi putut folosi 15 versete ca să înveţe că femeia trebuie să aibă părul lung! Acest lucru ar fi putut fi scris într-o singură propoziţie! Ce nu reiese în traducerea din engleză a Bibliei este faptul că în limba greacă (în care Pavel a scris epistolele), Duhul Sfânt l-a obligat să folosească un cuvânt diferit în greacă pentru acoperământ în versetul 15 faţă de cel folosit în versetul 6. Cuvântul grecesc folosit în versetul 6 este katakalupto, în vreme ce în versetul 15 este periboialon (care este tradus cu manta” în Evrei 1 :12). Aceasta clarifică faptul că mantaua părului la care se face referire în versetul 15 nu este acoperământul din versetul 6 sau din restul capitolului. O altă dovadă este: Dacă părul este acoperământul la care se face referire aici, atunci orice bărbat care se roagă sau prooroceşte trebuie să fie complet ras, dacă vrea să asculte de Scriptura care spune să nu aibă capul acoperit! Învăţătura clară a Duhului Sfânt din acest capitol este că “mantaua părului” care i-a fost dată femeii ca slavă trebuie acoperită atunci când se roagă sau prooroceşte.

În final, trebuie să avem în minte următoarele:

dacă ignorăm orice poruncă a lui Dumnezeu din Scriptură (indiferent cât de mică) vom suferi pierdere eternă (Apoc. 22:19)

cei care şterg (sau învaţă împotriva) cea mai mică poruncă din Scriptură vor fi chemaţi “ultimii în Împărăţia cerurilor” (aşa cum a spus Isus în Matei 5:19)

adevărurile Scripturii sunt ascunse de cei înţelepţi şi inteligenţi şi sunt descoperite celor smeriţi (copiilor – Matei 11:25, 18:4). Învăţătura din 1 Cor. 11:1-16 va fi simplă şi clară pentru cei smeriţi, celor care sunt asemenea unor copilaşi. Dar cei care depind de inteligenţa umană vor argumenta împotriva înţelesului clar al acestor versete.

Dumnezeu ne testează sinceritatea în modul în care ne raportăm la aceste versete din Scriptură. El nu vrea să vadă dacă înţelegem totul din Cuvântul Său, ci vrea să vadă dacă ne raportăm cu sinceritate la El. Domnul spune: Eu privesc la cel smerit şi sărac în duh, şi care tremură la Cuvântul Meu” (Isaia 66 :2).

Dacă o soră se îndoieşte de învăţătura acestui pasaj din Scriptură, să se gândească la următorul lucru: Nu este mai bine să faci mai mult decât mai puţin – şi mai ales când nu costă nimic? Ce va pierde ea dacă îşi acoperă capul când se roagă sau prooroceşte? Nimic. Dar gândiţi-vă la ce va câştiga dacă îşi acoperă capul atunci când va sta în faţa scaunului de judecată al lui Hristos şi va recunoaşte că aceasta a fost într-adevăr o poruncă a lui Dumnezeu? Ea va avea bucuria de a fi făcut plăcere Domnului pe pământ, în ciuda învăţăturii şi practicii altor creştini. Aşadar, fiecare femeie, dacă este înţeleaptă, îşi va acoperi capul când se roagă sau prooroceşte.

În concluzie cu privire la practicile anumitor biserici: Nu forţăm nici o soră să-şi acopere capul (împotriva dorinţei sau conştiinţei ei) în cadrul întâlnirilor noastre deoarece dacă face acest lucru din obligaţie, va fi o lucrare moartă, şi Dumnezeu vrea numai dătători voioşi plini de bucurie (2 Cor. 9:7). Nu vom judeca o astfel de soră. Vom pretinde că nu are lumină asupra acestui subiect. Dar în acelaşi timp, dacă nu-şi acoperă capul, nu-i vom permite să se roage sau să proorocească în public în bisericile noastre, deoarece vedem aceasta ca fiind o poruncă a lui Dumnezeu, după cum este explicat în acest articol. De asemenea credem că aşa este practicat în toate bisericile lui Dumnezeu” (1 Cor. 11 :16). Nu judecăm alte biserici care fac lucruri diferite de noi, în acest domeniu sau în altul. Dar ne temem de Dumnezeu şi vrem să-L ascultăm în totalitate chiar dacă unele surori (sau soţii lor) sunt jigniţi de fermitatea noastră cu privire la acest subiect şi ca rezultat, pleacă din bisericile noastre.

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu” (Ioan 7 :17).

Cine are urechi, să audă.

Amin.