2013-12-20

O trezire falsa – Zac POONEN

O trezire falsă

Isus şi apostolii au avertizat în mod repetat că zilele din urmă vor fi caracterizate de decepţie şi o mulţime de profeţi falşi (Matei 24:3-5,11,24; 1 Tim. 4:1) – şi am văzut mulţi în ultimele decenii.

De ce milioane de creştini sunt înşelaţi de aceşti profeţi falşi şi aceste treziri false? De ce mulţi predicatori cad pradă imoralităţii şi lăcomiei?

În continuare voi prezenta câteva cauze pe care le consider principale:

1. Majoritatea creştinilor din zilele noastre nu sunt conştienţi de învăţăturile Noului Testament pentru că ei nu l-au studiat cu atenţie. Din această cauză ei urmează învăţăturile liderilor lor, nu cele ale Noului Testament.

2. Minunile (darurile supranaturale) au devenit mai importante pentru ei decât caracterul (viaţa supranaturală).

3. Bogăţia materială a devenit mai importantă pentru ei decât cea spirituală.

4. Nu pot face o distincţie între frenezia sufletului sau manipularea psihologică şi adevărata atingere a Duhului Sfânt. Cauza este ignorarea Noului Testament,

5. Nu pot face o distincţie între vindecarea psihosomatică (care vine în urma unei atitudini mintale corecte) şi cea supranaturală în Numele lui Isus.

6. Stimularea emoţională şi manifestările fizice ciudate au devenit mai importante decât bucuria interioară pe care o oferă Domnul.

7. Pentru lideri, slujirea oamenilor a devenit mai importantă decât umblarea cu Domnul.

8. Aprobarea oamenilor a devenit mai importantă pentru aceşti lideri decât aprobarea lui Dumnezeu.

9. Numărul oamenilor care participă la întâlniri a devenit mai important pentru lideri decât devotamentul oamenilor pentru Hristos.

10. Zidirea regatelor proprii şi imperii financiare a devenit mai important pentru lideri decât zidirea unei biserici locale şi slujirea ei (Ier. 6:13).

Toate acestea sunt opusul învăţăturii lui Isus – în Noul Testament se numeşte “anti-Crist”. Dacă creştinii nu văd aceasta, atunci când va veni Anticrist în lume cu semnele şi minunile false (2 Tes. 2:3-10), ei îl vor accepta orbeşte. Să fii condus de Duhul lui Hristos înseamnă să ai opusul celor menţionate mai sus.

În continuare voi prezenta o parafrazare a cuvintelor lui Isus din Matei 7:13-27 (citite în contextul din Matei capitolele 5-7).

Poarta şi calea spre viaţa eternă sunt înguste – după cum am spus (Matei 5-7). Dar profeţii falşi vor veni şi vă vor spune că poarta şi calea nu sunt înguste, ci uşoare şi largi. Fiţi atenţi. Îi veţi putea identifica cu uşurinţă observând roada caracterului lor. Au o viaţă eliberată de mânie, pofte după femei, iubire de bani şi căutare frecventă după bogăţie materială (asemenea oamenilor din lume)? Predică împotriva acestor lucruri aşa cum am făcut Eu? (Matei 5:21-32; 6:24-34) Aceşti profeţi falşi pot avea daruri supranaturale, pot face minuni şi pot vindeca oameni în Numele Meu, dar îi voi trimite în iad pentru că nu M-au cunoscut (ca Cel Sfânt) şi nu au renunţat la păcat în viaţa personală (Matei 7:21-23). Dacă vrei să zideşti o biserică pe stâncă care nu se va zgudui şi nu va cădea niciodată în timp sau eternitate, fii atent să faci tot ce ţi-am spus (Matei 5-7). Învaţă-i pe oameni să facă tot ce ţi-am poruncit. Atunci voi fi cu tine mereu şi autoritatea Mea te va sprijini (Matei 28:18,20). Dar dacă auzi ce-ţi spun şi nu faci, atunci ce zideşti tu este o biserică mare şi împresionantă în ochii oamenilor, dar se va zgudui şi va cădea într-o zi (Matei 7:25).”

Cum putem zidi o biserică de nezguduit în zilele din urmă?

1. Trebuie să trăim asemenea învăţăturilor din predica de pe munte (Matei 5-7) şi să trăim aşa mereu.

2. Trebuie să trăim în noul legământ, nu în vechiul. Pentru aceasta, trebuie să cunoaştem diferenţa dintre cele două (2 Cor. 3:6). Trebuie să predicăm noul legământ.

Când predicatorii cad în păcate grele, ei se justifică (şi găsesc alinare) în exemplele sfinţilor din Vechiul Testament care au păcătuit. Apoi îşi reîncep slujirea după o perioadă de tăcere. Ei citează exemplele lui David care a comis adulter, Ilie care a fost în depresie şi apoi spun: “Dar Dumnezeu i-a folosit din nou”. Dar ei nu citează exemplul lui Pavel care a trăit biruitor şi în puritate până la sfârşitul vieţii.

Ce nu văd aceşti predicatori (şi majoritatea creştinilor) este că sfinţii din Vechiul Testament nu sunt exemple pentru noi astăzi. Ni s-a dat mai mult în timpul acesta de har – şi “cui i se dă mult, i se cere mult” (Luca 12 :48). Isus este Mediatorul Noului legământ şi El este exemplul  nostru şi Autorul credinţei noastre – nu David sau Ilie. Diferenţa între sfinţii Vechiului Testament (prezentaţi în Evrei 11) şi Isus este clarificată în Evrei 12 :1-4. Dar puţini trăiesc în această realitate. Puţini au văzut faptul că “Dumnezeu ne-a oferit ceva mai bun” în noul legământ (Evrei 11 :40).

Mulţi pot cădea aşa cum au făcut-o mulţi predicatori, dacă nu veghem – pentru că satan este un duşman care vânează. Siguranţa noastră este în ascultarea de învăţăturile Noului Testament şi în supunerea faţă de liderii duhovniceşti. (liderii duhovniceşti sunt cei care nu au nici o învăţătură greţită din cele 10 prezentate mai sus). Dacă învăţăm din greşelile altora putem evita să facem şi noi aceleaşi greşeli.

Să ne ţinem feţele plecate la pământ înaintea Domnului – pentru că astfel vom primi descoperire divină asemenea lui Ioan (Apoc. 1 :17). Dacă ne smerim, vom primi har să biruim (1 Petru 5 :5) Şi când Duhul Sfânt ne arată adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim sinceri şi “să iubim adevărul pentru a fi mântuiţi” de păcatele noastre. Doar astfel vom fi păziţi de Dumnezeu şi nu vom cădea pradă înşelăciunii (2 Tes. 2 :10-11). Amin.