2013-12-17

Pildele lui Isus – Zac POONEN

Pildele lui Isus

1. Intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu

a) Semănătorul şi seminţele (Marcu 4:3-8; Luca 8:15) – 3 tipuri de pământ rău şi 3 tipuri de pământ bun (30, 60 şi 100)

b) Invitaţia la nuntă (Matei 22:2-14) – omul a refuzat să poarte haine de nuntă oferită gratuit

c) Casele zidite pe stâncă şi pe nisip (Matei 7:24-27) – importanţa unei fundaţii bune – ascultare.

 

2. Plătirea preţului

a) Pilda cu sămânţa (Marcu 4:26-29) – creşterea este fără efort dacă urmăm legile Duhului

b) Sămânţa de muştar (Matei 13:31-32) – creşterea artificială îi invită pe agenţii lui satan să stea în mijlocul nostru

c) Construirea turnului (Luca 14:28-30) – facerea de ucenici (v. 26,27,33) va completa turnul

d) Lupta împotriva duşmanului (Luca 14:31-32) – Domnul se poate lupta împotriva lui satan cu puţini oameni dacă sunt dedicaţi cu toată inima

e) Comoara ascunsă (Matei 13:44) – trebuie să plătim un preţ pentru anumite lucruri în viaţa creştină

f) Perla de mare preţ (Matei 13:45-46) – trebuie să-L preţuim pe Isus mai mult decât orice.

3. Iubindu-L pe Dumnezeu şi pe oameni

a) Doi datornici (Luca 7:41-43) – dragostea pentru Dumnezeu vine din conştientizarea iertării primite

b) Slujitorul care nu a iertat (Matei 18:23-35) – trebuie să-i iertăm pe ceilalţi pentru că şi nouă ni s-a iertat mult

c) Bunul samaritean (Luca 10:30-37) – trebuie să fim atenţi la nevoile oamenilor din jurul nostru – mai întâi ale celor din casa noastră

d) Oi şi capre (Matei 25:31-36) – cel neprihănit îi ajută pe fraţii şi surorile sale.

4. Pericolul legalismului

a) Doi fii (Matei 21:28-31) – trebuie să fim serioşi cu ce-i spunem lui Dumnezeu – spre deosebire de farisei

b) Un orb ce conduce alt orb (Luca 6:39-40) – dacă nu practicăm ce predicăm, suntem orbi spiritual

c) Grâul şi neghina (Matei 13:24-30) – ipocriţii sunt ca ceilalţi creştini – dar numai la exterior

d) Smochinul fără rod (Luca 13:6-9) – frunzele de smochin simbolizează neprihănirea umană – blestemată de Dumnezeu

e) Petic nou la haină veche (Matei 9:16) – nu poţi pune un petic din viaţa lui Isus pe trăirea ta Adamică

f) Vin nou în burdufuri vechi (Matei 9:17) – harul (vinul cel nou) nu se va potrivi într-un sistem religios vechi

g) Fecioarele înţelepte şi cele neînţelepte (Matei 25:1-13) – dragostea pentru Isus (uleiul) va face ca lumina noastră să lumineze veşnic.

5. Patru tipuri de decăzuţi

a) Oaia pierdută (Luca 15:3-7) – unii se îndepărtează prin neveghere şi lipsa părtăşiei

b) Moneda pierdută (Luca 15:8-10) – unii se îndepărtează prin eşec şi neglijarea bisericii

d) Fiul rătăcitor şi fiul mai mare (Luca 15:11-32) – unii se îndepărtează prin răzvrătire sau aroganţă spirituală

e) Dospirea plămădelii (Matei 13:33) – corupţia se răspândeşte cu uşurinţă în orice biserică – aşadar trebuie să veghem.

6. Mândria spirituală

a) Ospăţul nunţii (Luca 14:7-11) – caută locurile de jos – aşa cum a făcut Isus

b) Muncitorii din vie (Matei 20:1-16) – este speranţă pentru cei care vin la Domnul spre sfârşitul vieţii

c) Stăpân şi sclav (Luca 17:7-10) – când am făcut totul, suntem tot nevrednici

d) Fariseul şi vameşul (Luca 18:9-14)  -Dumnezeu se împotriveşte celor mândri şi care-i dispreţuiesc pe alţii

e) Copiii în piaţă (Luca 7:31-35) – oamenii religioşi ne vor critica indiferent ce facem.

7. Veghere şi rugăciune

a) Văduva insistentă (Luca 18:1-8) – un credincios slab poate birui în rugăciune

b) Vecinul insistent (Luca 11:5-8) – trebuie să căutăm darurile Duhului – pentru a-i ajuta pe ceilalţi

c) Tatăl şi fiul (Luca 11:11-13) – Dumnezeu este mai bun decât orice tată pământesc

e) Slujitorii care veghează (Matei 24:45-51; Marcu 13:34) – trebuie să fim în alertă – mai ales portarii

f) Smochinul şi alţi copaci (Luca 21:29-32) – întoarcerea lui Israel pe pământ este un semn al revenirii lui Hristos.

8. Credincios faţă de darurile lui Dumnezeu

a) Vierii vicleni (Matei 21:33-41) – tot ce avem este un împrumut de la Dumnezeu – pentru care vom da socoteală

b) Bogatul nebun (Luca 12:16-21) – cine nu este bogat în viaţa pământească şi în lucruri spre slava lui Dumnezeu, este un nebun

c) Talanţii – 5,2,1 (Matei 25:14-30) – trebuie să fim credincioşi cu darurile mici pe care ni le oferă Dumnezeu

d) Polii – unul pentru fiecare (Luca 19:12-27) – timpul este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat tuturor la fel

e) Ispravnicul necredincios (Luca 16:1-8) – trebuie să folosim banii şi lucrurile materiale pentru a-i câştiga pe oameni pentru cer

f) Peştele bun şi cel rău (Matei 13:47-48) – Dumnezeu va separa poporul Său de ceilalţi pentru veşnicie.