2013-11-29

Fii plin de Duhul Sfant – Zac POONEN

Fii plin de Duhul Sfânt

Am văzut un desen animat care îi prezenta pe ucenici în camera de sus, aşteptând să fie umpluţi cu Duhul Sfânt (Fapte 1:12-14). (Ştim că au aşteptat 10 zile, dar în timpul acela ei nu au ştiut cât timp aveau de aşteptat). Unul din ei iese afară în ziua a noua spunând că s-a plictisit să aştepte şi pleacă spre casă. El le spune celorlalţi că pot aştepta dacă vor. Imaginaţi-vă dezamăgirea lui când a auzit că a doua zi cei din camera de sus au fost botezaţi cu Duhul Sfânt şi cu foc, că au fost împuterniciţi cu puterea venită de sus. Ce aproape a fost de răspuns. Dacă ar mai fi aşteptat o zi…

 

Isus i-a invitat doar pe cei care însetează să vină la El (Ioan 7:37-39); doar cei care-L caută pe Dumnezeu cu toată inima Îl găsesc (Ieremia 29:13). Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei care-L caută cu stăruinţă (Evrei 11:6). De ce? Pentru că doar atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima dovedim că relaţia cu El este lucrul cel mai important pentru noi.

Este imposibil să trăim viaţa creştină fără să fim umpluţi cu Duhul Sfânt.

Este imposibil să-L slujim pe Domnul fără să fim plini de Duhul Sfânt.

Însuşi Isus a avut nevoie de ungerea Duhului Sfânt înainte să intre în slujire (Luca 3:21-23).

Domnul le-a spus ucenicilor să aştepte până vor fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24 :49). În timp ce lumea ardea de dorinţa auzirii Cuvântului, apostolii trebuiau să aştepte să fie botezaţi cu Duhul Sfânt înainte de a merge să-L slujească pe Domnul (Fapte 1:8).

Dar noi ?

Ce neînţelepţi suntem dacă credem că nu avem nevoie de aceasta !

În ziua Cincizecimii, Petru le-a spus oamenilor că Dumnezeu oferă două daruri tuturor celor care se pocăiesc, cred şi sunt botezaţi – iertarea păcatelor şi Duhul Sfânt (Fapte 2 :38).

Iertarea păcatelor ne califică pentru cer.

Botezul cu Duhul Sfânt ne dă putere pentru a trăi viaţa pe pământ.

Dacă te interesează numai să mergi în cer după ce mori, nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt. Pentru a merge în cer trebuie să ai păcatele iertate. Dar dacă vrei să trăieşti zile utile pe pământ, arătându-ţi recunoştinţa faţă de Domnul care a murit pentru tine, atunci trebuie să fii umplut cu Duhul Sfânt.

Sunt 5 motive principale pentru care credincioşii nu sunt botezaţi cu Duhul Sfânt :

1) Au fost convinşi intelectual de argumente teologice că au fost botezaţi cu Duhul Sfânt când au fost născuţi din nou. Chiar dacă sunt înfrânţi, fără putere, goi şi neroditori, ei continuă să creadă această decepţie teologică.

2) Consideră că nu sunt vrednici pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt. Cu cât te simţi mai nevrednic, mai păcătos, cu atât eşti mai potrivit să primeşti botezul cu Duhul Sfânt – deoarece darurile lui Dumnezeu sunt oferite celor care se simt nevrednici să le primească. Dacă te-ai pocăit de păcate, nu contează cât de nevrednic, nepotrivit sau inutil te simţi. Aleluia !

3) Ei nu cred că Dumnezeu este bun – şi oferă daruri gratuite celor care I le cer. Ei consideră că trebuie să plătească un preţ – să facă fapte bune precum postul şi rugăciunea înainte de a primi ceva. Dar darurile lui Dumnezeu sunt gratuite – fie că e vorba de iertarea păcatelor sau botezul cu Duhul Sfânt. Nici unul din darurile lui Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Mulţi credincioşi consideră că a avea credinţă este foarte dificil. Dar Isus a preferat credinţa în locul băutului (Ioan 7 :37-38 – a bea – a crede). Primirea Duhului Sfânt este mai uşoară decât băutul. Chiar şi copiii ştiu să bea – tot astfel cei care sunt născuţi din nou pot fi botezaţi cu Duhul Sfînt. Aşa era în zilele de la început conform cărţii Faptele Apostolilor.

4) Ei nu însetează. Nu sunt destul de disperaţi. Isus a rostit o pildă despre un om care a bătut la uşa vecinului său în mod insistent, până a primit ce dorea. Isus a spus că Tatăl ceresc va oferi Duhul Sfânt celor care-L cer, caută şi bat ca omul acesta (Luca 11 :13 – în contextul versetelor anterioare începând cu v. 5).

5) Aşteaptă experienţe (limbi sau fiori) similare celor despre care au auzit la alţii. Nu vor să-L lase pe Dumnezeu să hotărască ce dar sau manifestare li se potriveşte. Duhul Sfânt se primeşte prin credinţă. Cere şi vei primi (Gal. 3:2; Luca 11:9-13). Nu aştepta după sentimente. Cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea o siguranţă. Lasă-L pe El să hotărască ce ţi se potriveşte mai bine. Nu ţi-a dat o siguranţă a faptului că păcatele tale sunt iertate şi că eşti copilul Său ? În acelaşi fel, El te poate asigura că ai fost umplut cu Duhul Sfânt. Nu ai nevoie de o experienţă, ci de putere (Fapte 1 :8).

În concluzie : ÎNSETEAZĂ – CREDE – PRIMEŞTE. Acum este timpul potrivit. Astăzi este ziua mântuirii.

Duhul Domnului va veni peste tine şi vei fi prefăcut într-alt om” (1 Sam. 10 :6).