2010-01-20

Zac Poonen-Trei promisiuni de călăuzire din Cartea Proverbelor

Trei promisiuni de călăuzire din Cartea Proverbelor – Zac Poonen

 

1. Prima Promisiune

Proverbe 3:5 – „Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta. Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” Aceasta este o promisiune de călăuzire. Dumnezeu ne va îndrepta paşii dacă împlinim condiţiile. Care sunt aceste condiţii?

 

În primul rând: Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe propria-ţi raţiune şi inteligenţă. Nu ni se spune aici să nu ne folosim raţiunea sau inteligenţa, ci să nu ne bazăm pe ea. Dumnezeu a creat puterea noastră de a raţiona şi inteligenţa noastră. Însă, la fel cum Dumnezeu a creat-o pe Eva pentru a fi supusă lui Adam, raţiunea trebuie să fie supusă Duhului Sfânt. O soţie este cel mai de folos într-un cămin. Însă dacă ea i-a conducerea căminului, va exista haos – la fel cum a existat haos când Eva a luat conducerea în Eden şi a păcătuit. Trebuie să ne folosim raţiunea (şi inteligenţa) pentru a descoperi voia lui Dumnezeu, pentru că este într-adevăr o „soţie” bună. Fără inteligenţa noastră nu vom fi în stare să studiem Cuvântul lui Dumnezeu sau chiar să trăim în acestă lume. Însă trebuie să depindem de Duhul Sfânt să ne lumineze raţiunea. Credinţa nu este contrar raţiunii, ci este deasupra raţiunii – în acelaşi fel cum înmulţirea nu este împotriva adunării, ci este deasupra adunării.

 

 

În al doilea rând: Recunoaşte-L în toate căile tale. Aceasta înseamnă să asculţi de fiecare lucru pe care Dumnezeu ţi-l descoperă. Dă-i Domnului primul loc în fiecare domeniu al vieţii tale. Apoi, Dumnezeu te va conduce în voia Sa desăvârşită.

 

Uitându-mă în urmă la ultimii ani, sunt uimit să văd cum Domnul m-a condus – pas cu pas. De multe ori nu am ştiut care va fi următorul pas. Însă Dumnezeu mi-a îndreptat paşii. Mă rog ca şi tu să ai aceeaşi bucurie uitându-te înapoi la viaţa ta.

 

2. A Doua Promisiune

Proverbe 4:12 – O parafrazare literală a acesteia s-ar citi aşa: „În timp ce vei merge, pas cu pas, calea se va deschide înaintea ta.” Nu trebuie să ştii nici măcar ce se află doi paşi înaintea ta. I-a primul pas pe care îl vezi. Vei vedea apoi pe următorul. În felul acesta ne îndrumă Dumnezeu. Uşile par a fi închise înaintea noastră. Însă, pe măsură ce ne apropiem de ele, se vor deschide automat. Dar nu se vor deschide până nu te apropii de ele. Aşa ne conduce Dumnezeu. Aşa că nu fi ezitant sau temător dacă vezi o uşă închisă înaintea ta. I-a pasul pe care ţi-l arată Dumnezeu acum. „Ţi-am pus înainte o uşă deschisă„ zice Domnul „pe care nimeni n-o poate închide.„ (Apocalipsa 3:8).

 

3. A Treia Promisiune

Proverbe 4:18 – „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina zorilor (când răsare soarele), a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare din copiii Lui – ca ei să devină din ce în ce mai asemănători cu Hristos în fiecare zi a vieţii lor, din ziua când se nasc (când răsare soarele) până când Hristos se va întoarce (miezul zilei). De-a lungul drumului, vom căpăta din ce în ce mai multă revelaţie asupra Cuvântului lui Dumnezeu, din ce în ce mai multă lumină asupra corupţiei eului nostru, din ce în ce mai multă înţelepciune cu privire la situaţiile practice pe care le înfruntăm, etc. Dacă mergi înainte pe acest drum al celor drepţi, nu vei da înapoi de la credinţă, la fel cum soarele nu merge niciodată înapoi pe cer.

 

Atunci, de ce aşa de rar găseşti creştini care trăiesc astfel? Pentru că majoritatea creştinilor trăiesc sub nivelul standard. Nu trebuie să lăsăm ca viaţa noastră să se scufunde la nivelul credincioşilor din jurul nostru. Ochii noştri trebuie aţintiţi doar asupra Domnului. Trebuie să căutăm să umblăm aşa cum a umblat El. Din păcate, mulţi lideri creştini astăzi nu sunt exemple bune. Priveşte la Cuvântul lui Dumnezeu şi la Isus. Dacă găseşti un exemplu bun, ca Pavel, poţi să-l urmezi. Pavel a spus: „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.” (1 Corinteni 11:1).