2011-02-09

Zac Poonen-Înţelegând inima lui Dumnezeu

Înţelegând inima lui Dumnezeu – Zac Poonen

 

 

Acestea sunt citate din predicile ţinute la Biserica RLCF în August 2010. Puteţi asculta aceste predici la : http://rlcfchurch.org/zac-poonen/

 • Dumnezeu trece cu vederea anii în care n-am cunoscut căile Lui. Dar acum El ne cheamă să ne întoarcem şi să-L ascultăm (Faptele Apostolilor 17:30).
 • Ascultarea de Dumnezeu este o povară pentru noi la fel cum sunt aripile pentru o pasăre (Matei 11:30; Isaia 40:31).
 • Isus este dicţionarul nostru. Când vrem să aflăm semnificaţia spirituală a unui anumit cuvânt din Noul Testament, trebuie să ne uităm în viaţa Lui.
 • Duhul a putut veni în om numai după ce Isus a fost glorificat (Ioan 7:39), pentru că inima niciunui om nu putea fi curată până când Isus nu Şi-a vărsat sângele.
 • Harul începe cu iertarea păcatelor noastre. Dar merge mai departe de acolo, să ne elibereze de sub puterea păcatului şi să ne facă asemenea lui Hristos – în mod progresiv.
 • Unui corb (creştinul carnal) îi vor plăcea stârvurile moarte, nu contează cât de educat este. Un porumbel (creştinul spiritual) însă, n-are nevoie să fie învăţat sau sfătuit să evite stârvurile (Geneza 8:7-9).
 • Creştinii n-au nevoie de însemnătate, siguranţă sau succes. Ei au nevoie doar de Duhul Sfânt!
 • Dumnezeu caută o jertfă curată în fiecare loc din această lume (Maleahi 1:11).
 • A căuta aprecierea altora când ne rugăm în public este ca şi cum ţi-ai exprima iubirea faţă de soţul tău în public, ca să fii apreciat de alţii. Numai „actorii” (limba greacă: „ipocriţi”) fac aşa (Matei 6:5)!
 • Un legalist care e creştin de mulţi ani este ca un adult care încă mai are nevoie de o dădacă (Galateni 3:24-26).
 • Când proroceşti, trebuie să o faci potrivit nivelului credinţei tale (Romani 12:6), care este nivelul vieţii tale (Romani 1:17).
 • Aceia care vor exercita influenţă în Babilon sunt cei hotărâţi să nu se pervertească niciodată pe ei înşişi (Daniel 1:8).
 • Un legalist care ascultă poruncile lui Dumnezeu şi apoi îi judecă pe alţii că nu fac lucrurile exact la fel ca el, este ca unul care găteşte un pui curry delicios şi apoi aruncă în el o şopârlă moartă.
 • Dacă vrei să fii mare în împărăţia lui Dumnezeu: (1) Ţine şi învaţă-i pe alţii chiar şi cea mai mică dintre prouncile lui Dumnezeu (Matei 5:19); şi (2) smereşte-te ca un copilaş (Matei 18:4). Atunci vei avea trecere în ochii lui Dumnezeu (Isaia 66:2).
 • Cel mai uşor lucru din toate pentru Dumnezeu este să binecuvânteze pe cineva. Dar este cel mai dificil lucru pentru El să-l ţină smerit pe cel binecuvântat.
 • Dumnezeu nu doreşte „voluntari” care să-I slujească. El doreşte ucenici care au renunţat la toate (Ioan 6:11,12)
 • Dumnezeu se ocupă de producţie. Pe noi El ne cheamă să ne ocupăm doar de distribuţie.
 • Babilonul este casa „omului fără minte” – care a auzit cuvintele lui Dumnezeu şi nu le face. „Mare îi va fi căderea” (Matei 7:26-27 şi Apocalipsa 18:2).
 • Semnul lui antichrist poate fi primit pe frunte (în mod public) sau pe mână (în secret). Dar semnul Mielului poate fi primit numai pe frunte (Apocalipsa 13:16 – 14:1).
 • Singurii care pot învăţa cântarea nouă sunt aceia care „au fost răscumpăraţi de pe pământ” (Apocalipsa 14:3) – cei a căror minte este fixată pe lucrurile de sus şi nu pe cele de pe pământ.
 • Cauza absenţei bucuriei din vieţile multor creştini este că ei nu urăsc cu adevărat păcatul (Evrei 1:9). Cu cât urâm păcatul mai mult, cu atât vom avea „bucurii nespuse” (Psalmul 16:11).
 • Dacă ai avea numai acest singur verset din Biblie cu tine, ţi-ai putea trăi întreaga viaţă prin el: „Să aveţi în voi acelaşi gând care era şi în Hristos Isus” (Filipeni 2:5).
 • N-am de gând să-ţi cer să ridici mâna sau să te ridici în picioare. Îţi voi cere să stai jos şi să cântăreşti bine urmările: Merită să urmezi un astfel de Domn? Ai de gând să-ţi continui viaţa de ipocrizie, de amăgire, religiozitate şi reguli legaliste? Sau vei arunca totul şi vei spune: „Doamne Isuse, vreau să te urmez pe Tine în toate zilele vieţii mele. Sunt ucenicul tău”?
 • Două mari diferenţe între lume şi biserică sunt: (1) Oamenii din lume n-au nicio frică de Dumnezeu (Romani 3:18); şi (2) oamenii din lume umblă după propriul interes (Filipeni 2:21).
 • Trebuie să recunoaştem că am fost creaţi în primul rând ca să aducem plăcere lui Dumnezeu şi nu să umblăm după plăcerea noastră proprie (Apocalipsa 4:11).
 • A încerca să înveţi înţelepciunea lui Dumnezeu, fără să încerci să înveţi mai întâi frica de Dumnezeu, este ca şi cum încerci să înveţi Ştiinţă sau Geografie fără ca mai întâi să înveţi să citeşti (Proverbe 9:10).
 • Ce spune Biblia despre Rai şi Iad este mai sigur decât ceea ce spune orice om despre ele (Luca 16:31).
 • Nu poţi face pe prostul cu Dumnezeu şi să scapi, la fel cum nu te poţi juca cu electricitatea fără să te accidentezi sau să mori.
 • Nu te poţi închina lui Dumnezeu dacă nu eşti îmbrăcat în sfinţenie (Psalmul 29:2).

Chiar rugăciunile lui Isus au fost auzite numai datorită evlaviei lui faţă de Dumnezeu (Evrei 5:7).