2010-07-13

Zac Poonen-Esenţa Babilonului – De la om, prin om şi pentru om

Esenţa Babilonului – De la om, prin om şi pentru om – Zac Poonen

 

În Geneza 11:4 citim că oamenii pământului au hotărât să zidească un turn. Şi-au spus unul altuia „Haideţi să zidim pentru noi un oraş şi un turn al cărui vârf să atingă cerul.” Au vrut ca turnul lor să fie poarta lui Dumnezeu (Babel). Efortul uman de a ajunge la Dumnezeu este o componentă majoră a falsei religii. Falsa religie este întodeauna o religie a faptelor – şi nu una a credinţei şi dependenţei de Dumnezeu. Liderii falsei religii sunt întodeauna personalităţi puternice cu farmecul starurilor de cinema. Ei nu sunt slabi, sau oameni ca Pavel care nu produc o impresie profundă, nici nu sunt oameni fără o reputaţie ca Petru. Liderii falsei creştinătăţi sunt oameni care caută faimă şi onoare pentru ei înşişi. Adevăraţii profeţi ai lui Dumnezeu însă, sunt întodeauna înţeleşi greşit şi numiţi „eretici” şi izgoniţi de către liderii lumii creştine. Aşa au fost Isus şi apostolii.

 

 

Poate fi multă unitate în Babilon. Se spune aici că întreg pământul folosea aceeaşi limbă (Geneza 11:1) – nu doar aceeaşi limbă în sensul vorbirii, ci aceeaşi limbă a isteţimei umane, a abilităţii umane şi a cinstei umane. Aceasta este limba vorbită de către lume şi aceasta este din păcate limba vorbită şi de către mulţi lideri „creştini”. Isus Hristos însă, a fost răstignit prin slăbiciune şi nu era nici o frumuseţe în El care să atragă oameni (2 Corinteni 13:4; Isaia 53:2). El a fost un slujitor care a spălat picioarele oamenilor. El nu a fost un Director General sau un Conducător sau un Papa. S-a numit El însuşi un om normal („fiul omului”) şi nu a avut nici un fel de titlu. Acestea sunt semnele de identificare ale unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu.

 

 

În Babilon ei spun „Haideţi să zidim.” Nu au nevoie să-L consulte pe Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. Puteau zidi această deschidere către cer ei înşişi! Religia falsă nu depinde neajutorată pe Dumnezeu pentru fiecare nevoie. Poate că se roagă. Toate religiile au rugăciune, dar va fi rugăciune fără sens. Proorocii lui Baal s-au rugat ore întregi pe muntele Carmel, însă nimic nu s-a întâmplat. Ilie s-a rugat un minut şi focul Domnului a coborât din cer! Unii dintre noi poate ne mândrim cu orele petrecute în rugăciune. Aceasta poate fi ceva bun. Şi Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune. Însă rugăciunea are valoare doar dacă este o expresie a dependenţei noastre faţă de Dumnezeu pentru îndrumare şi ajutor. Babilonienii însă nu au nevoie să caute voia lui Dumnezeu pentru că ei se bazează pe inteligenţa umană. Religia falsă începe cu om şi nu cu Dumnezeu. Mottoul ei este: „La început, omul” şi nu „La început, Dumnezeu” (ca în Geneza 1:1). Religia falsă îşi are originea în om, este realizată prin puterea omului şi este răspândită pentru gloria omului.

 

Biblia vorbeşte despre zidirea cu lemn, fân şi paie sau aur, argint şi pietre preţioase (1 Corinteni 3:12). Ce înseamnă să zideşti cu aur, argint şi pietre preţioase? Răspunsul se găseşte în Romani 11:36 „Din El, prin El şi pentru El”. Aşa este zidit Ierusalimul (adevărata biserică a lui Dumnezeu). Opusul acesteia este “Din om, prin om şi pentru om.” Aşa este zidit Babilonul .

 

Babilonul este zidit prin ideile omului. Multe organizaţii creştine îşi fac lucrarea astăzi cu ajutorul ideilor umane şi nu ale lui Dumnezeu. Ele urmează principiile companiilor multinaţionale şi ale largilor intrepinderi de afaceri, decât învăţăturile apostolilor. Ei îşi conduc organizaţiile asemeni intreprinderilor de afaceri şi nu asemeni bisericilor pe care le-au zidit apostolii. De ce Isus nu şi-a prezentat Evanghelia Sa unei agenţii de publicitate? Nu ar fi făcut aceasta o treabă mai bună decât acei doisprezece apostoli? Însă aceea ar fi fost metoda omului. Metodele lui Dumnezeu sunt diferite.

 

Foarte puţini oameni cunosc metodele lui Dumnezeu, pentru că foarte puţini oameni îl cunosc pe Dumnezeu. Omul este o fiinţă religioasă şi ar prefera mai degrabă să aibă religie decât pe Dumnezeu. Este incomod să trăieşti cu Dumnezeu. Este confortabil să trăieşti cu religie. Nu poţi trăi cu Dumnezeu şi să fii un om mare în lume. Dar poţi avea însă “religia creştină” şi să fii totuşi un om important. Oamenii nu-L vor pe Dumnezeu. Chiar şi majoritatea creştinilor ar prefera să aibă mai degrabă creştinism decât pe Însuşi Dumnezeu. Ei nu vor jugul lui Isus Hristos pe gâtul lor.

 

Babilon este zidit prin puterea omului. Nu are nevoie de ungerea Duhului Sfânt sau darurile supranaturale pe care le dă Dumnezeu. Cu daruri naturale, muzică bună şi dispozitive electronice, lucrarea poate fi făcută! Nu este de mirare că lucrarea noastră pentru Dumnezeu este de o calitate atât de slabă! Nu cunoaştem puterea pe care au cunoascut-o primii apostolii. Botezul cu Duhul Sfânt pe care mulţi oameni astăzi pretind să-l fi experimentat, sunt convins că este un botez fals al propriei lor simţiri umane – o experienţă psihologică care-i mulţumeşte pe ei, dar departe de ce au primit apostolii în ziua de Rusalii. Puţini astăzi au experimentat acea ungere autentică a Duhului Sfânt care a venit asupra lui Isus şi asupra apostolilor. Te îndemn să cauţi acea autentică ungere cu putere pe care Isus a promis-o ucenicilor Lui înainte de a se înălţa la cer. Doar aşa putem să-L slujim pe Dumnezeu cu adevărat. De ce spun că mult din ce se întâmplă astăzi în numele Duhului Sfânt este contrafăcut? Pentru că Isus a spus că vom putea să identificăm profeţii falşi după roadele lor. Dragostea de bani este atât de evidentă în aceştia care pretind astăzi să fie botezaţi cu Duhul Sfânt. Această roadă, cu siguranţă, nu este de la Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt nu este iubitor de bani. Aceşti oameni iubesc puterea, poziţia şi cinstea din partea oamenilor. Acestea nu sunt roadele Duhului Sfânt. Atunci “puterea” lor trebuie să vină din vreo altă sursă, din vreun alt duh.

 

Babilon este zidit pentru gloria omului. “Haideţi să ne facem un nume” citim în Geneza 11:4. Ani mai târziu, citim în Daniel 4:30 că Nebucadneţar a privit asupra oraşului Babilon pe care el îl zidise. Am auzit că a fost zidit ca un pătrat, 25 km în lungime şi lăţine, cu ziduri groase de 26.5 metri şi înalte de 106.6 metri. Avea o grădină suspendată care era una dintre minunile lumii. Şi Nebucadneţar a spus “Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?” A fost zidit din om, prin om şi pentru om. Nebucadneţar a trăit aproape 2000 de ani după zidirea turnului Babel. Însă avea acelaşi duh. 2500 de ani după Nebucadneţar, găsim acelaşi duh la lucru în creştinismul de azi. Acesta este Babilonul – din om, prin om şi pentru om. Şi acesta este exact opusul Ierusalimului.

 

Citim în Geneza 11:5 că „Domnul S-a coborât să vadă ce au zidit oamenii.” Aduţi aminte că Domnul se va coborî să examineze ce zidim. Nu se coboară să examineze mărimea bisericii noastre sau a organizaţiei noastre, ci motivul pentru care au fost zidite. Pentru cinstea cui au fost zidite. Dacă ar fi fost să examineze mărimea turnului Babel, acesta era foarte impresionant. Însă Domnul a coborât căutând altceva la acea vreme. Şi El coboară astăzi căutând altceva de asemenea.