2010-06-16

Zac Poonen-Şase Psalmi de încurajare

Şase Psalmi de încurajare – Zac Poonen

 

 

În Psalmul 16 David spune că Domnul şi sfinţii sunt tot ce îşi doreşte. În versetul 3 el spune că îşi găseşte plăcerea în oamenii lui Dumnezeu! Toţi oamenii vor cunoaşte că suntem ucenici ai lui Isus când vor vedea că ne iubim unul pe altul. Versetul 8 „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Pentru că El este la dreapta mea, nu mă clatin” a fost citat de Petru făcând referire la Domnul Isus. Trebuie să urmăm exemplul lui Isus şi să-l avem întodeauna pe Domnul înaintea feţei noastre pentru orice spunem sau facem. Apoi El va fi la dreapta noastră să ne sprijinească de asemenea. În prezenţa lui Dumnezeu sunt „bucurii nespuse” şi la dreapta Lui sunt desfătări veşnice (v.11). Bucuria şi desfătarea se găsesc în forma lor cea mai pură numai în prezenţa lui Dumnezeu unde sunt veşnice! Bucuriile şi plăcerile pământeşti sunt superficilale şi de scurtă durată.

 

 

Psalmul 23 este psalmul Păstorului. Când Domnul este Păstorul nostru, nu vom duce lipsă de nimic (v.1). EL ne face să ne întindem. EL ne conduce. EL ne restaurează. EL ne îndeamnă. De multe ori ne gândim ce anume putem face pentru Domnul. Însă aici, accentul se pune pe ce face Domnul pentru noi. Putem fi efectivi pentru Domnul doar dacă mai întâi îi permitem Lui să facă o lucrare în noi. Nu ne temem de nici un rău, căci EL este cu noi. EL pregăteşte o masă pentru noi şi ne unge capul cu undelemn. Apoi paharul începe să dea peste şi bunătate şi îndurare ne vor urmări pretutindeni până vom ajunge la casa noastră veşnică.

 

În Psalmul 66 David îi dă laudă lui Dumnezeu pentru că l-a adus într-un loc cu binecuvântare. Însă asta s-a întâmplat prin multe încercări. În versetele 10 la 12 citim că Dumnezeu l-a trecut pe David prin boli, foc şi apă şi asuprire umană înainte de a-l aduce în locul de belşug spiritual. Cuvântul tradus aici „ne-ai dat belşug” apare doar într-un singur alt loc în Scriptură – în Psalmul 23:5 – unde este tradus „plin de dă peste el”. Aşa că modul de a avea o viaţă plină dă peste cu binecuvântare este prin încercăre şi suferinţă.

 

Psalmul 91 declară fericirea şi siguranţa celui care trăieşte „sub ocrotirea Celui Prea Înalt”. Pentru noi acel loc ascuns este coasta rănită a lui Isus. Trăind în umbra „Celui Atotputernic” implică faptul că Dumnezeu merge înaintea noastră, iar noi umblăm în umbra Lui (v.1). Cel mai sigur loc în întreg pământul este centrul voii perfecte a lui Dumnezeu. Domnul promite să ne elibereze de ambii noştrii duşmani – Satan (vânătorul) şi păcatul (boală mortală) (v.3). El ne va salva de la păcate evidente (pericolele din timpul zilei) şi de la păcate subtile, înşelătoare (pericole din timpul nopţii) (v.5,6). Chiar dacă 11 000 de creştini din jurul nostru nu cred într-o viaţă biruitoare, El ne va ţine de la căderea în păcat (v.7). Se poate să avem de înfruntat multe nenorociri, dar în toate, nici un rău nu ni se va întâmpla (v.10). El a numit îngeri să aibă grijă de noi, atâta timp cât umblăm în voia Lui. Satan (leul şi şarpele) vor fi întodeauna zdrobit sub picioarele noastre (v.13). Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre şi ne va ridica pe înălţimi, şi ne va da viaţă lungă ca să nu murim înainte de a ne termina sarcina hotărâtă (v. 15,16).

 

Psalmul 112 descrie bucuria unuia care se teme de Domnul. Copiii unui astfel de om vor fi binecuvântaţi şi el va propăşi. El va primi lumină de la Dumnezeu atunci când se află în întuneric. El este drept şi milos şi împrumută celor în nevoie. Nu se va teme de veşti proaste pentru că inima lui se încrede în Domnul cu fermitate. Dumnezeu îl va cinsti, iar cel rău va fi invidios pe el. Grija constantă a lui Dumnezeu pentru el va face o adâncă impresie asupra tuturor celor ce o văd. (v.6-Living). Aşa ar trebui să fie şi în vieţile noastre. Oamenii din jurul nostru ar trebui să fie adânc impresionaţi când văd cum ne-a binecuvântat Dumnezeu.

 

Psalmul 139 descrie faptul că Dumnezeu este pretudindeni şi cunoaşte toate lucrurile. Noi suntem în prezenţa lui Dumnezeu oriunde mergem (v.7-12). Aceasta face viaţa noastră atât de liniştită. Preştiinţa Lui a plănuit de asemenea fiecare zi a vieţii noastre pământeşti chiar din ziua în care ne-am născut şi le-a scris într-o carte (v.16). Dumnezeu ne va arăta acel plan pe rând câte o pagină. Dacă trăim în acel plan nu vom avea nici un regret când vom ajunge la sfârşitul vieţilor noastre pământeşti.