2009-09-02

Va fi o zi

Acum, privim spre cer sfios ca-ntr-o oglindã
ªi multe lucruri ni se par de ne-nþeles
Adesea, nedreptatea încearcã sã învingã
Fiindcã rodul muncii încã n-am cules.

Refren:
Va fi o zi când vom vedea faþã-n faþã
Când vom primii rãspuns la mii de întrebãri
Dar pânã atunci trãim crezând, privind prin ceaþã
La lucruri ce se par în depãrtãri.

De ce-i atâta suferiþã printre oameni ?
De ce suspinul ºi durerea-s printre noi ?
Când unii se desftã-n lux ºi îmbuibare
Iar alþii zac o viaþã-ntreagã în nevoi ?

Refren:
Va fi o zi când vom vedea faþã-n faþã
Când vom primii rãspuns la mii de întrebãri
Dar pânã atunci trãim crezând, privind prin ceaþã
La lucruri ce se par în depãrtãri.

Noi am dorii sã nu mai fie-n lume urã
Sã fie sfântã armonie între fraþi
Sã nu mai fie aurul închis în zgurã
ªi robii toþi sã fie-odatã dezlegaþi.

Refren:
Va fi o zi când vom vedea faþã-n faþã
Când vom primii rãspuns la mii de întrebãri
Dar pânã atunci trãim crezând, privind prin ceaþã
La lucruri ce se par în depãrtãri.