2009-10-20

Psalmul 97

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 97.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 97.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 97

1 Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul, şi să se bucure ostroavele cele multe!
2 Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
3 Înaintea Lui merge focul, şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
4 Fulgerele Lui luminează lumea: pământul Îl vede şi se cutremură.
5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.
6 Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.
7 Sunt ruşinaţi, toţi cei ce slujesc icoanelor, şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.
8 Sionul aude lucrul acesta, şi se bucură, se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!
9 Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti prea înălţat mai presus de toţi dumnezeii.
10 Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi-i izbăveşte din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria pentru cei cu inima curată.
12 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!