2008-04-30

Numele lui e un raspuns

Refren:
Numele Lui e un răspuns,
Un început şi un sfârşit,
El este Domn şi-nţelepciunea lui Dumnezeu.
Puterea Lui lumină e,
Precum si marea-I dragoste,
E adevar, e un răspuns: ISUS HRISTOS

În păcat şi-n disperare mulţi trăiesc
pe-acest pământ
Căci nu ştiu de dragostea ce ni s-a dat.
Într-o lume-ntunecată în durere şi păcat
Isus e răspunsul lumii, singur El.

Într-o lume tulburată în durere şi necaz,
Într-o lume cu dureri şi-ameninţări
El, Isus, e jertfa noastră, pacea doar la El găseşti,
Mângâierea şi salvarea noastră e.

Dragostea şi-nţelepciunea Dumnezeu ne-a arătat,
În Isus avem viaţă veşnică.
I s-a dat toată puterea sus în cer şi pe pământ,
El e singura speranţă a lumii întregi.