2009-08-29

Eu nu pot sti ce va fi mâine

Eu nu pot ºti ce va fi mâine
O Doamne eu nu pot afla
/:Dar ºtiu cã Tu eºti Cel ce þine
Viaþa mea în mâna Sa:/
Chiar de-s pribeag în astã lume
Nãdejdea mea va rãmânea
/:Cel ce mi-a dat în dar salvarea
Va reveni în slava Sa:/
ªi-I voi cânta o veºnicie
Cu-ntreagã oastea cerului
/:Celui ce Mire scump ne este
ISUS HRISTOS, MÃRIRE LUI:/