2013-11-11

Dumnezeu si Mamona

Dumnezeu și Mamona

Este interesant să vedem că deși Isus l-a numit pe satan ca fiind stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 14:30), nu a făcut referire la el ca fiind o alternativă a lui Dumnezeu, căruia oamenii pot să aleagă să i se închine. Când Isus a vorbit despre cei doi stăpâni pe care oamenii îi pot sluji, a spus că aceștia sunt Dumnezeu și Mamona (Luca 16:13). În creștinism, vorbind în general, predicatorii i-au îndemnat pe oameni să aleagă între Dumnezeu și satan. Totuși, Isus i-a îndemnat pe oameni să aleagă între Dumnezeu și Mamona.

 

Satan este un maestru al schemelor. El știe că dacă oamenilor li se spune să aleagă între Dumnezeu și satan, nimeni nu-l va alege pe el. Dar când au de ales între Dumnezeu și Mamona, satan știe că până și creștinilor le este greu să facă o alegere decisivă.

Satan știe că majoritatea creștinilor își aleg slujbele, reședința, etc, în baza pasiunii lor pentru Mamona (proprietăți și bani) mai degrabă decât din pasiune pentru împărăția lui Dumnezeu. Satan știe că toți creștinii de felul acesta sunt inutili pentru scopurile lui Dumnezeu, indiferent de activitățile religioase în care se angajează.

Satan știe că majoritatea slujbelor din lume sunt mai dependente de Mamona (bani și proprietăți) mai degrabă decât pe puterea Duhului Sfânt. Satan știe că slujbele acestor creștini nu va avea o valoare eternă – chiar dacă rapoartele acestor slujbe vor fi impresionante în revistele creștine prezentate de experți în relații publice”.

Nu trebuie să fim ignoranți de dorințele lui Satan. Este împotriva dorințelor lui satan să fim drepți și să i ne împotrivim (Ef. 6:11). Mânia lui satan nu a împiedicat niciodată lucrarea lui Dumnezeu. Persecuția a făcut ca biserica lui Isus Hristos să înflorească în fiecare țară și în fiecare timp. Satan a reușit deseori să câștige cu vicleniile lui, atunci când a eșuat să împlinească ceva cu mânia (Apoc. 12:11-12).

Satan este fericit când nu este văzut, deoarece știe că poate înșela mai bine pe oameni în felul acesta. El știe că atunci când un creștin este influențat de iubirea de mamona în hotărârile lui, el de fapt îl slujește pe prințul Mamona, chiar dacă crede că-L slujește pe Dumnezeu!

Când atitudinea unui creștin față de Mamona este greșită, el va greși în toate domeniile – deoarece el devine o parte a sistemului lumii acesteia pe care Domnul vrea să o distrugă. Un astfel de om este un trădător al cauzei Domnului pe pământ, chiar dacă nu realizează aceasta. El lucrează de partea satanei, fără să știe. Aceasta este o problemă de bază a creștinilor din zilele noastre. Ei nu înțeleg schemele lui satan.

Înainte ca Isus să meargă la cruce, le-a spus ucenicilor: Prințul lumii acesteia vine și el n-are nici o putere asupra Mea” (Ioan 14:30 – traducerea Living). Mamona nu avea nici o putere asupra lui Isus. Astfel satan nu a găsit nici un sprijin în El și nu L-a putut atinge în nici un fel. Dar satan găsește multe puncte de sprijin în viețile credincioșilor prin intermediul lui Mamona. Astfel îi poate distrage de la planul perfect pe care-L are Dumnezeu pentru viețile lor.

În ultimele 20 de secole, cea mai mare opoziție pe care o au slujitorii Domnului a venit din partea creștinilor” și a așa-numiților “credincioși” care sunt biblici în doctrinele lor, mai puțin în doctrina iubirii de bani! Nu este surprinzător că “creștinii” care se închină la Mamona se opun adevăraților prooroci ai lui Dumnezeu. Isus Însuși a înfruntat asemenea opoziție din partea liderilor fariseilor care aveau toate celelalte doctrine corecte (Matei 23:3), dar care-l iubeau și-l slujeau pe Mamona (Luca 16:14).

Creștinii care umblă după Mamona au bani suficienți să călătorească când și unde vor. Au destui bani să cumpere ce și când le place. Doar cei care-l iubesc pe Mamona pot să-și permită acestea. Dar cei care au un stil de viață extravagant nu pot fi niciodată martori ai Domnului în mijlocul unei lumi care suferă.

Este periculos să ai mai mulți bani decât ai nevoie. Iona și-a permis să-și cumpere un bilet spre Tars deoarece avea prea mulți bani – și a făcut aceasta pur și simplu în neascultare de porunca Domnului. Iona ar fi fost scutit de ispită dacă nu ar fi avut bani în exces la momentul respectiv.

Isus i-a lăsat pe ucenici săraci în lume pentru a-i feri de aceste ispite. Domnul care i-a făcut bogați pe Iov, Avraam și David, putea face același lucru și cu ucenicii. Dar nu a făcut-o. De ce? Deoarece apostolii noului legământ, spre deosebire de sfinții vechiului legământ, trebuiau să poarte război lui satan. Și este esențial ca satan să nu găsească nici o dragoste față de Mamona în ei” atunci când vine împotriva lor. Altfel scopurile Domnului nu ar putea fi împlinite niciodată prin ei.

Dar tu? Când satan vine împotriva ta, are putere asupra ta pentru că găsește dragoste de Mamona în viața ta?

Lupta împotriva lui satan nu se dă pe pământ, și în locurile cerești” (Ef. 6:12). Acolo trebuie să legăm puterea lui satan (Matei 18:18). Doar cei care au o gândire duhovnicească pot duce această luptă. Cei care-l iubesc pe Mamona au o gândire pământească și sunt inutili în această bătălie. Satan știe aceasta foarte bine, chiar dacă credincioșii nu știu.

În cer sfinții umblă pe străzi de aur. Cerul a fost pregătit pentru cei care au învățat să pună aurul sub picioarele lor aici pe pământ. Postul și rugăciunile nu pot împlini scopurile lui Dumnezeu dacă-l iubim pe Mamona și avem o gândire pământească. Doar rugăciunea unui om neprihănit” – unul care a fost eliberat de atașamentul față de lucrurile pământești ca Ilie – este eficientă înaintea lui Dumnezeu (Iacov 5:16-17). Din această cauză, Dumnezeu îngăduie să pierdem sume mari de bani – pentru a ne elibera de dragostea față de Mamona și să ne facă eficienți pentru El.

Va fi foarte dificil pentru un ucenic al lui Isus, dacă este cinstit și predat cu toată inima, să se îmbogățească din afacerea sa într-o lume care se află sub domnia lui satan. Pentru a deveni bogat într-o astfel de lume, trebuie să urmezi principiile lui satan într-un domeniu sau altul, și să nesocotești principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune clar: Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare” (1 Tim. 6:9). Cine vrea să “se îmbăgățească față de Dumnezeu” nu poate să aibă niciodată “bogății nestatornice” (Luca 12:21; 1 Tim. 6:17).

Aceasta se aplică și predicatorilor care se îmbogățesc datorită vestirii Evangheliei, a vânzării de cărți și casete creștine. O altă inovație a zilelor noastre este să conduci un grup în excursie în Israel („țara sfântă). Dacă un predicator poate aduna 10 oameni pentru o călătorie în Israel, agentul de călătorie îi va oferi un bilet gratuit. Toți acești predicatori se închină vițelului de aur” și îl slujesc pe Mamona, nu pe Domnul Isus Hristos. (Cineva m-a întrebat dacă am fost vreodată în țara sfântă. I-am spus că merg prin ea în fiecare zi!)

Evanghelia prosperității” a fost inventată în a doua jumătate a secolului al XX-lea de predicatorii care-l iubesc pe Mamona și care au încercat să caute o explicație scripturală pentru a-și justifica modul de viață extravagant și bogățiile imense pe care    le-au acumulat din zeciuielile și darurile de bună voie oferite de “adepții” lor. Au vânat promisiunile Vechiului Testament pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel și au început să proclame acestea ca fiind semnul infailibil al binecuvântării pe care o oferă Dumnezeu astăzi. Și creștinii iubitori de bani au îmbrățișat cu bucurie această evanghelie nouă!

Un jurnalist secular din SUA, care a auzit de biserica unde se predică evanghelia prosperității”, a dorit să vadă dacă această învățătură funcționează. A mers în parcarea bisericii și s-a uitat la mărcile mașinilor parcate acolo. A descoperit că locul de parcare al pastorului și al pastorului asistent erau ocupate de mașini foarte scumpe! Dar celelalte erau mașini ieftine! A ajuns la concluzia că “evanghelia prosperității” funcționa – dar numai pentru cei care trăiau din zeciuielile și darurile de bună-voie ale congregației! Restul membrilor rămâneau în aceiași stare pe care o aveau întotdeauna!

Chiar și în țări sărace precum India,, predicatorii devin bogați din zeciuelile și darurile de bună voie ale oamenilor săraci prin această evanghelie falsă.

Ce gândește Domnul despre biserica creștină și liderii ei din zilele noastre, care   l-au urmat pe Mamona, au început să tolereze păcatul și astfel au devenit fără putere în lupta împotriva lui satan? Porțile iadului s-au deschis pentru o astfel de biserică. Aceasta este cea mai clară dovadă că o biserică de felul acesta nu este cea pe care o zidește Domnul – pentru că pe aceea puterile întunericului nu o vor birui niciodată (Matei 16:18).

Oridecâte ori se produce o trezire autentică a Duhului Sfânt, credincioșii sunt eliberați de dragostea pentru Mamona. Doar o astfel de trezire va izgoni din biserică pe prințul lui Mamona.

Un alt fel de trezire este falsă.

Cine are urechi de auzit, să audă.