2014-01-13

Transformarea zilnica – Zac POONEN

Transformarea zilnică

Citim în Geneza 1 despre crearea unui pământ corupt, stricat, întunecat şi gol. Când ajungem la sfârşitul capitolului citim că a devenit frumos încă o dată. Dumnezeu Însuşi l-a privit şi a spus: este foarte bun”.

 

Geneza 1 are un mesaj pentru fiecare dintre noi. Satan a venit în rasa umană şi l-a făcut pe om aşa cum scrie în versetul 2 – gol, întunecat şi fără formă. Am pierdut chipul lui Dumnezeu. Adam nu a fost creat aşa. Adam a fost creat perfect. Dar diavolul a venit şi l-a distrus pe om. Şi Dumnezeu a trebuit să-l refacă pe om.

Dumnezeu reface umanitatea distrusă în zilele noastre. Nu contează cât de fără formă, întunecat sau gol eşti. Geneza 1 ne învaţă că Dumnezeu ne poate reface. El te poate face atât de perfect încât vei ajunge să reflecţi chipul Său perfect, şi Dumnezeu Însuşi va putea certifica pentru tine că eşti “foarte bun”. Acesta este mesajul primului capitol din Biblie.

Dar cum a avut loc această schimbare ? Dacă înţelegi cum a avut loc, atunci acelaşi lucru se poate întâmpla şi în viaţa ta.

În fiecare zi Dumnezeu a rostit Cuvântul Său. În prima zi a spus ceva. În a doua altceva. El a vorbit în fiecare zi. Aceasta trebuie să observi în primul capitol al Bibliei – că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu care vorbeşte. Dacă vrei să fii schimbat, cel mai important lucru este să auzi că Dumnezeu îţi vorbeşte. “Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4 :4). Aşa a planificat Dumnezeu viaţa omului. Şi astfel, dacă nu asculţi zilnic vocea Lui, nu vei fi schimbat.

Trebuie să dezvoltăm obiceiul de a-L asculta pe Dumnezeu. El vorbeşte în fiecare zi. Dar majoritatea credincioşilor nu-L ascultă. Chiar cei care citesc Biblia în fiecare zi nu-L ascultă pe Dumnezeu. Să-L asculţi pe Dumnezeu nu este acelaşi lucru cu citirea Bibliei. Poţi citi Biblia ca pe o carte de poveşti sau s-o studiezi ca un manual de chimie – şi să nu auzi niciodată ce vrea Dumnezeu să spună inimii tale.

Un alt lucru pe care îl vedem aici (în Gen. 1 :2) este că Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe faţa apelor. După ce auzi că Dumnezeu îţi vorbeşte, trebuie să permiţi Duhului Sfânt să Se mişte peste tine. Numai atunci poţi fi schimbat. Vedem că Duhul Sfânt lucrează împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu încă de la început. Numai Duhul Sfânt poate schimba un om. Atunci când s-a unit Cuvântul lui Dumnezeu cu lucrarea Duhului Sfânt, pământul plin de haos s-a transformat în ceva frumos.

Marea nevoie în creştinismul de astăzi este echilibrul. Mulţi credincioşi pun accent pe studierea Cuvântului lui Dumnezeu, dar nu pun accent pe dependenţa de Duhul Sfânt. Dacă studiezi Cuvântul fără puterea Duhului Sfânt, vei fi ca un os uscat, aproape mort. Alţii pun accent pe lucrarea Duhului Sfânt şi neglijează Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel ajung să fie emotivi deoarece nu diferenţiază corect lucrările Duhului. Asemenea motoareleor cu aburi care au zburat de pe şine (Cuvântul lui Dumnezeu), ei fluieră cu furie şi fac mult zgomot, dar ei sunt înţepeniţi în noroi şi nu progresează deoarece nu permit Cuvântului lui Dumnezeu să-i călăuzească.