2013-12-13

Dumnezeu are nevoie de barbati – Zac POONEN

Dumnezeu are nevoie de bărbaţi

Dumnezeu are nevoie astăzi de bărbaţi şi anume de:

bărbaţi care să stea înaintea Feţei Lui şi să-I asculte zilnic glasul

 

bărbaţi care nu au nici o dorinţă în inimile lor pentru oricine altcineva sau pentru orice altceva în afară de Dumnezeu

bărbaţi care sunt temători de Dumnezeu în aşa măsură încât ei urăsc orice formă a păcatului şi iubesc neprihănirea şi adevărul în toate căile lor

bărbaţi care au biruit ura şi gândirea păcătoasă cu privire la sexualitate, care mai degrabă ar muri decât să păcătuiască cu gândul sau cu fapta

bărbaţi al căror stil de viaţă este luarea zilnică a crucii şi străduinţa de a fi desăvârşiţi, care îşi duc fără oprire “mântuirea până la capăt cu frică şi cutremur”

bărbaţi plini de Duhul Sfânt care au “rădăcina şi temelia pusă în dragoste” în aşa măsură încât nimic nu-i poate duce într-o atitudine neiubitoare faţă de o altă fiinţă omenească, oricât de mare ar fi provocarea în acest sens

bărbaţi care “au rădăcina şi temelia pusă” în smerenie într-o aşa măsură încât nici lauda din partea oamenilor, nici creşterea lor spirituală, nici slujirea lor însoţită de semne şi minuni dumnezeieşti şi nici orice altceva nu îi va putea convinge că ei nu sunt altceva decât cei mai neînsemnaţi dintre toţi sfinţii

bărbaţi care, prin Cuvântul lui Dumnezeu, au o înţelegere a naturii şi a scopurilor Sale şi care tremură la auzirea acestui Cuvânt, astfel că ei nu vor fi neascultători faţă de nici cea mai mică dintre porunci şi nu vor fi neglijenţi în a-i învăţa şi pe alţii aceste porunci

bărbaţi care proclamă tot planul lui Dumnezeu, demascând curvia religioasă şi tradiţiile omeneşti nebiblice

bărbaţi care au descoperirea Duhului Sfânt despre taina evlaviei şi anume: despre faptul că Hristos a venit în trup şi a deschis o cale nouă şi vie prin răstignirea trupului omenesc

bărbaţi care sunt sârguincioşi şi muncitori, dar care, în acelaşi timp, răspândesc o mireasmă a bucuriei şi a păcii, care ştiu să se joace cu copiii şi să se bucure de natura creată de Dumnezeu

bărbaţi care, cu toate că nu sunt asceţi, trăiesc o viaţă disciplinată şi nu se tem de greutăţi

bărbaţi care nu au nici un interes în purtarea hainelor scumpe sau în călătorii de agrement, care nu îşi pierd vremea în activităţi neproductive pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi care nu-şi cheltuiesc banii pe cumpărături inutile

bărbaţi care şi-au răstignit pofta de a savura mâncăruri alese şi care nu sunt înrobiţi de muzică, de sport sau de orice altă activitate legitimă

bărbaţi care au fost disciplinaţi cu succes de Dumnezeu în focul suferinţei, a abuzurilor, a necazurilor, a acuzaţiilor false , a bolilor, a greutăţilor financiare şi a opoziţiei din partea rudeniilor şi a conducătorilor religioşi

bărbaţi plini de milă, care pot simţi împreună cu cei mai mari păcătoşi şi cu cei mai răi dintre credincioşi, care sunt capabili să întărească nădejdea unor astfel de oameni, pentru că ei înşişi se consideră a fi cei dintâi dintre păcătoşi

bărbaţi care sunt atât de puternic ancoraţi în siguranţa iubirii Tatălui lor Ceresc încât ei nu sunt niciodată îngrijoraţi de nimic, nu se tem de satan, de oamenii răi, de situaţii dificile şi de nimic altceva

bărbaţi care “au intrat în odihna lui Dumnezeu” şi care cred în acea suveranitate care lucrează, în toate situaţiile, pentru binele lor suprem şi care, din acest motiv, sunt întotdeauna mulţumitori în orice circumstanţă, pentru toţi oamenii şi pentru toate lucrurile

bărbaţi care îşi găsesc bucuria numai în Dumnezeu şi care, din această cauză, sunt plini de bucuria Domnului, având biruinţă asupra tuturor indispoziţiilor din viaţa lor

bărbaţi cu o credinţă vie, care nu îşi pun deloc încrederea în ei înşişi sau în capacităţile lor naturale, dar care în orice situaţie sunt total încrezători că Dumnezeu este ajutorul lor, care nu lipseşte niciodată în nevoi

bărbaţi care trăiesc călăuziţi nu de îndemnurile raţiunii lor, ci de Duhul Sfânt

bărbaţi care au fost botezaţi în mor autentic de Însuşi Hristos cu Duhul Sfânt şi cu foc (şi nu doar exaltaţi de vreo imitaţie emoţională sau doar curioşi la nivelul minţii de vreun argument teologic)

bărbaţi care trăiesc încontinuu sub ungerea Duhului Sfânt, fiind înzestraţi cu darurile supranaturale primite de la El

bărbaţi care în urma descoperirii dumnezeieşti văd în Biserică Trupul lui Hristos (şi nu o organizaţie confesională sau o grupare în jurul unei linii doctrinare) şi care îşi dăruiesc toate energiile, toate bunurile materiale şi toate darurile spirituale pentru zidirea acestei Biserici

bărbaţi care au învăţat ca prin ajutorul dat de Duhul Sfânt să-şi ţină în frâu limba şi a căror vorbire este acum aprinsă de Cuvântul Divin

bărbaţi care au abandonat totul în mâna lui Dumnezeu, care nu mai sunt ataşaţi de bani sau de lucruri materiale şi nu doresc vreun câştig de la alţii

bărbaţi care sunt capabili să se încreadă în Dumnezeu în legătură cu nevoile lor pământeşti, care niciodată nu strecoară aluzii le nevoile lor materiale şi care nici în conversaţii, nici în scrisori sau rapoarte, nu scot în evidenţă osteneala lor

bărbaţi care nu sunt încăpăţânaţi, ci blânzi, deschişi la critica altora şi dornici de a fi corectaţi de fraţii mai bătrâni şi mai înţelepţi

bărbaţii care nu au nici o dorinţă de a-i domina pe alţii sau de a da sfaturi altora (deşi sunt gata să sfătuiască pe alţii atunci când sunt întrebaţi) şi care nu au vreo ambiţie de a fi consideraţi fraţi “mai mari” sau lideri, ci a căror singură dorinţă este de a fi fraţi în adevăratul sens al cuvântului şi slujitori ai tuturor

bărbaţi cu care te poţi înţelege uşor, care acceptă să fie deranjaţi de alţii şi acceptă ca alţii să profite de pe urma lor

bărbaţi care nu vor face vreo distincţie între milionar şi cerşetor, între omul alb şi cel de culoare, între intelectual şi cel cu deficienţe mintale, între omul cult şi cel barbar, ci îi vor trata pe toţi la fel

bărbaţi care niciodată nu vor putea di influenţaţi de soţii, copii, rudenii, prieteni sau de alţi credincioşi pentru a se răci cât de puţin din devotamentul lor faţă de Hristos sau din ascultarea lor faţă de poruncile lui Dumnezeu

bărbaţi care nu pot fi determinaţi prin mită să facă vreun compromis, oricât de mare ar fi recompensa oferită de satan (în  bani, prin creşterea prestigiului sau în alt mod)

bărbaţi care sunt martori neînfricaţi ai lui Hristos, care nu se tem de conducătorii religioşi şi nici de cei laici

bărbaţi care nu au slăbiciunea de a dori să facă pe placul vreunui om de pe pământ şi care, dacă e  necesar, sunt gata să stea împotriva tuturor oamenilor pentru a plăcea numai lui Dumnezeu

bărbaţi pentru care slava lui Dumnezeu, voia Lui şi Împărăţia Lui au întotdeauna prioritate faţă de “urgenţele” nevoilor omeneşti şi faţă de propriul confort

bărbaţi care nici prin presiuni venite din exterior şi nici la îndemnul propriei lor raţiuni nu pot fi determinaţi să facă “lucrări moarte” pentru Dumnezeu, ci a căror dorinţă arzătoare şi satisfacţie deplină este numai înfăptuirea voii lui Dumnezeu, descoperite pentru viaţa lor

bărbaţi care prin discernământul dat de Duhul Sfânt pot deosebi lucrările creştine duhovniceşti de cele sufleteşti

bărbaţi care privesc lucrurile dintr-o perspectivă cerească şi nu dintr-una pământească

bărbaţi care refuză orice onoare şi orice titluri oferite de alţi slujitori

bărbaţi care ştiu cum să se roage neîncetat şi sunt mereu la dispoziţie pentru lupta spirituală în post şi rugăciune

bărbaţi care au învăţat să dăruiască cu generozitate, cu bucurie, în secret şi cu înţelepciune

bărbaţi car sunt dispuşi să se facă “tuturor totul, pentru ca, prin orice mijloc, să aducă la mântuire” pe cât mai mulţi dintre cei pierduţi

bărbaţi care doresc cu ardoare să-i vadă pe alţii nu numai salvaţi, dar şi devenind ucenici ai lui Hristos, ajungând la un nivel cât mai înalt de cunoaştere a adevărului şi să-i vadă ascultând de toate poruncile lui Dumnezeu

bărbaţi care doresc cu ardoare să vadă că în orice loc, mărturia despre Dumnezeu este nepătată

bărbaţi care au o pasiune arzătoare pentru a-L vedea pe Hristos glorificat în Biserică

bărbaţi care în nici un fel nu “umblă după foloasele lor”

bărbaţi cu demnitate şi autoritate duhovnicească

bărbaţi care, în anumite situaţii, vor sta singuri de partea lui Dumnezeu, împotriva întregii lumi

bărbaţi liberi de orice compromis, asemenea apostolilor şi proorocilor din vechime.

Astăzi lucrarea lui Dumnezeu în lume are de suferit, pentru că astfel de bărbaţi sunt puţini la număr. Hotărăşte din toată inima ta, ca, în mijlocul unui neam viclean şi preacurvar şi a unei creştinătăţi compromise, să fii tu un astfel de bărbat care se pune la dispoziţia lui Dumnezeu. Dacă doreşti sincer, din momentul în care în tine nu mai există parţialitate faţă de Dumnezeu vei putea fii şi tu unul dintre ei. Este posibil pentru tine să fi un astfel de om pentru că Dumnezeu cere devotament şi ascultare numai în domeniul conştient al vieţii cuiva. Chiar dacă domeniul conştient al vieţii tale este încă restrâns, acest domeniu va creşte continuu, pe măsură ce umbli în lumină şi te străduieşti să ajungi desăvârşit. Deci nu există nici o scuză pentru a nu avea caracteristicile unui astfel de bărbat. Din moment ce ştim că “nimic bun nu locuieşte în firea pământească”, noi trebuie să căutăm harul lui Dumnezeu pentru a putea avea aceste virtuţi enumerate mai sus. Deci cere-I zilnic lui Dumnezeu, cu stăruinţă, să îţi dea har pentru a fi un astfel de bărbat, în aceste ultime zile ale veacului.