2013-12-05

Caseta video a memoriei noastre – Zac POONEN

Caseta video a memoriei noastre

Cu o cameră video este posibil să înregistrezi cu exactitate scene şi sunete pe care le vedem şi auzim în jurul nostru. Când derulăm această casetă pe un ecran, va prezenta cu exactitate lucrurile care s-au întâmplat.

 

Biblia spune că va veni o zi când vom da socoteală în faţa lui Dumnezeu. Când ne gândim la bilioanele de oameni care au trăit pe pământ de-a lungul veacurilor, ne întrebăm cum a înregistat Dumnezeu tot ce a făcut omul, a spus şi a gândit de-a lungul vieţii. Această înregistrare este păstrată de Dumnezeu în memoria fiecărui om.

Memoria este ca o casetă video care înregistrează cu credincioşie tot ce facem, spunem sau gândim. De asemenea înregistrează atitudinile interioare şi motivaţiile. Când o persoană moare, chiar dacă părăseşte trupul, memoria lui, care este parte a sufletului său, va merge în locul spiritelor moarte. Când va veni ziua judecăţii, sufletul lui va fi unit cu praful care a fost odată trupul său pe pământ şi va fi înviat într-un trup fizic pentru a sta în faţa lui Dumnezeu să dea socoteală de viaţa trăită pe pământ. În ziua aceea, când fiecare persoană va veni la judecată, Dumnezeu va derula caseta cu memoria fiecăruia pe un ecran pentru ca toată lumea să vadă. Nimeni nu va putea nega acurateţea scenelor pentru că va fi propria sa memorie care va derula înregistrarea întregii vieţi.

Masca decenţei şi religiozităţii exterioare pe care o poartă oamenii va fi dezbrăcată şi adevărata faţă interioară va fi descoperită. Religia nu va salva pe nimeni în ziua aceea, pentru că se va vedea clar că toţi au păcătuit – indiferent de religia în care s-au născut sau au practicat pe pământ. Faptele bune, banii daţi săracilor sau instituţiilor religioase nu vor salva pe nimeni – deoarece nici una din aceste activităţi religioase nu poate spăla înregistrarea păcatelor noastre.

Este o singură cale prin care înregistrarea relelor pe care le-am făcut, spus sau gândit poate fi spălată permanent din faţa lui Dumnezeu, astfel încât să nu mai fie derulată niciodată în ziua judecăţii. Faptele noastre bune nu pot spăla lucrările rele. Niciodată.

O pedeapsă dreaptă şi corectă trebuie aplicată pentru păcatele pe care le-am comis. Biblia spune că este o singură pedeapsă hotărâtă în legea divină pentru păcat – şi aceasta este moartea eternă. Această moarte merităm fiecare dintre noi pentru păcatele noastre.

Pentru a ne salva de pedeapsa eternă a morţii veşnice, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit din ceruri ca Om şi a murit pe cruce în afara Ierusalimul, cu 1970 de ani în urmă. Acolo El a primit pedeapsa divină pentru păcatele omenirii – ale tuturor oamenilor din toate religiile. După 3 zile în care a stat într-un mormânt, a înviat din morţi dovedind că era Dumnezeu în formă umană şi că poate birui moartea – cel mai mare duşman al omului. După 40 de zile, timp în care mulţi L-au urmărit, S-a înălţat la ceruri, promiţând că va reveni pe pământ, la vremea potrivită, pentru a judeca pe toţi oamenii. Au trecut peste 19 secole de când a făcut această promisiune şi acum vremea reîntoarcerii Sale este foarte aproape. Într-una din aceste zile va reveni pe norii cerului.

Isus Hristos a fost singurul din istorie care a murit pentru păcatele rasei umane. De asemenea a fost singurul care a înviat. În aceste două situaţii este unicat.

Astăzi, păcatele noastre pot fi iertate şi spălate de pe caseta video dacă renunţăm la ele şi ne pocăim, cerându-I lui Dumnezeu să ne ierte de dragul lui Isus Hristos, crezând că El a murit pentru noi şi a înviat din morţi.

Poţi să-I ceri Domnului Isus Hristos să intre în viaţa ta şi să-ţi spele înregistrarea trecutului tău păcătos indiferent de gravitatea păcatelor tale. Apoi poţi începe o viaţă nouă cu o altă înregistrare şi astfel eşti copilul lui Dumnezeu.

Aceasta este singura cale de salvare pe care a hotărât-o Dumnezeu pentru rasa umană. Profită de ea acum. Aminteşte-ţi că cealaltă alternativă pe care o ai este de a privi înregistrarea păcatelor tale în ziua judecăţii. Ştiind acest adevăr şi fiind conştienţi de seriozitatea judecăţii finale care va avea ca rezultat aruncarea în lacul cu foc a tuturor păcătoşilor, este de datoria noastră să avertizăm cu dragoste pe toţi.

Ia decizia corectă astăzi, fără să amâni, şi Dumnezeu să te binecuvânteze cu viaţă eternă.

Vă oferim acest mesaj din partea lui Dumnezeu, cu toată dragostea.