2010-01-01

Zac Poonen-Trei gânduri interesante şi încurajatoare

Trei gânduri interesante şi încurajatoare – Zac Poonen

 

1. Dumnezeu îşi găseşte plăcerea în oameni sinceri

 

„Dacă umblăm în lumină aşa cum El este lumină, avem părtăşie unul cu altul” (1 Ioan 1:7). A umbla în lumină înseamnă în primul rând că nu ascundem nimic de Dumnezeu. Îi spunem totul exact aşa cum este. Sunt convins că primul pas înspre Dumnezeu este sinceritatea. Dumnezeu nu poate suferi pe cei ce sunt prefăcuţi. Isus a vorbit împotriva ipocriţilor mai mult decât a vorbit împotriva oricui altcuiva. Dumnezeu nu ne cere să fim sfinţi sau perfecţi mai înainte de toate, ci să fim sinceri. Acesta este punctul de plecare al adevăratei sfinţenii. Şi din acest izvor curg toate celelalte. Dacă există un singur lucru care este cu adevărat uşor de făcut pentru oricare dintre noi, acela este să fim sinceri. Aşa că, mărturiseşte-ţi de îndată păcatele lui Dumnezeu. Nu numi gânduri păcătoase cu nume „decente”. Nu spune „doar admiram frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu” când de fapt tu pofteai cu ochi adulteri. Nu numi „mânia” ca ”justă indignare”. Nu vei căpăta niciodată victorie asupra păcatului dacă eşti necinstit.

 

 

Şi nu numi niciodată ”păcatul” , ”o greşeală”, pentru că sângele lui Isus te poate curăţi de toate păcatele, dar nu de greşeli!! El nu curăţeşte oameni necinstiţi. Există nădejde doar pentru oameni sinceri. „Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte.” (Proverbe 28:13). De ce a spus Isus că este mai multă nădejde pentru prostituate şi pentru hoţi să intre în Împărăţia lui Dumnezeu decât pentru liderii religioşi. Pentru că prostituatele şi hoţii nu pretind a fi sfinţi.

 

Tot mai mulţi tineri se îndepărtează de biserică pentru că membrii bisericii le dau impresia că ei nu au nici un fel de lupte. Aşa că aceşti tineri gândesc astfel „Acea grămadă de oameni sfinţi nu vor înţelege niciodată problemele noastre!!” Dacă aceasta este adevărat despre noi, atunci nu suntem asemeni lui Hristos care a atras păcătoşii înspre El.

 

2. Dumnezeu lucrează toate lucrurile înspre binele nostru

 

„Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?” (1Petru 3:13). Dumnezeu este atât de puternic încât El face TOATE LUCRURILE să lucreze împreună înspre binele celor ce-L iubesc şi care sunt chemaţi după planul Său – acesta este pentru acei care nu au nici o altă ambiţie pe pământ în afara voii Lui pentru viaţa lor (Romani 8:28). Acela cu dorinţe egoiste nu poate revendica această promisiune. Ci doar acceptând voia lui Dumnezeu în totalitate putem revendica această promisiune la fiecare moment al vieţii noastre pe pământ. Nimic nu ne va putea răni. Orice ne-ar face alţii, fie bine sau rău, accidental sau intenţionat – va trece prin filtrul versetului din Romani 8:28 şi va ieşi lucrând înspre binele nostru – conformându-ne de fiecare dată puţin mai mult asemănării cu Hristos (Romani 8:29) – şi anume, binele pe care Dumnezeu l-a plănuit pentru noi. Acest filtru lucrează perfect de fiecare dată pentru aceia care împlinesc condiţiile specificate în acest verset.

 

Mai departe în 1 Petru 3:13 este scris că nimeni nu ne poate răni dacă suntem „plini de râvnă pentru bine”. Din păcate acest verset nu este la fel de bine cunoscut ca şi Romani 8:28. Însă trebuie popularizat acum. Însă şi această promisiune este aplicabilă doar pentru aceia care sunt zeloşi să-şi ţină inimile curate faţă de toţi oamenii. Va fi imposibil pentru orice demon sau fiinţă umană să rănească un astfel de credincios.

 

Aşa că atunci când vreun credincios se plânge că alţii l-au rănit, el admite în mod indirect că nu-l iubeşte pe Dumnezeu, el nu este chemat potrivit scopului lui Dumnezeu şi nu a fost zelos pentru ceea ce este bine. Pentru că dacă ar fi fost aşa, atunci, orice i-ar fi făcut alţii ar fi lucrat doar înspre binele lui, şi nu ar fi avut nici o plângere. De fapt, singurul care te poate răni, eşti tu însuţi – prin necredinţa ta şi atitudini greşite faţă de alţii.

 

În mod sincer pot spune că nimeni nu a reuşit să mă rănească în întreaga mea viaţă. Mulţi au încercat, însă TOT ce au făcut a lucrat numai înspre binele meu şi al lucrării mele. Aşa că pot da slavă Domnului chiar şi pentru acei oameni. Majoritatea celor care mi-au stat împotrivă au fost aşa numiţi ”creştini” care nu au înţeles căile lui Dumnezeu. Vă spun mărturia mea doar pentru a vă încuraja să credeţi că aceasta poate deveni şi mărturia voastră – în orice împrejurare.

 

3. Dumnezeu detestă tot ce lumea aceasta consideră grozav

 

„Ce este înălţat între oameni, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu” (Luca 16:15). Lucrurile care sunt considerate de mare valoare în lume, nu numai că nu au nici o valoare în ochii lui Dumnezeu, ci sunt de fapt considerate dezgustătoare de către El. Din moment ce toată onoarea lumească este o urâciune la Dumnezeu, trebuie considerată în acelaşi fel şi de către noi. Banii sunt ceva ce toată lumea pe pământ consideră valoros. Însă Dumnezeu spune că cei ce iubesc banii şi tânjesc să se îmbogăţească vor suferi mai devreme sau mai târziu aceste opt consecinţe (1 Timotei 6:9,10). (a) vor cădea în ispită; (b) vor cădea într-o cursă; (c) vor cădea în pofte nebune; (d) vor cădea în pofte vătămătoare; (e) se vor cufunda în ruină; (f) se vor cufunda în pierzare; (g) se vor rătăci de la credinţă şi, (h) se vor străpunge singuri cu multe dureri. Am văzut acestea întâmplându-se de nenumărate ori credincioşilor de pretutindeni.

 

Motivul principal pentru care un cuvânt profetic din partea Domnului este atât de rar auzit în zilele noastre, este pentru că predicatorii sunt iubitori de bani. Isus a spus că adevăratele bogăţii (cuvântul profetic fiind unul dintre ele) nu va fi dat de Dumnezeu celor care au fost necredincioşi în privinţa banilor (Luca 16:11). De-aceea auzim atât de multe predici plictisitoare şi aşa multe mărturii plictisitoare în adunările bisericeşti şi conferinţe.