2010-10-19

Zac Poonen-Siguranţă în prezenţa lui Dumnezeu

Siguranţă în prezenţa lui Dumnezeu – Zac Poonen

 

Iată cinci Psalmi care ne învaţă cum putem fi întotdeauna liniştiţi în prezenţa lui Dumnezeu.

 

 

Psalmul 15 descrie calificările necesare unui om ca să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu. El trebuie să spună adevărul din inimă. Trebuie să-i cinstească pe aceia care se tem de Dumnezeu. (În biserica lui Dumnezeu, noi îi cinstim pe oameni – dar nu cum se întâmplă în lume, pentru că sunt bogaţi sau celebri, ci pentru că se tem de Dumnezeu.) Parcurge acest psalm pe îndelete şi cercetează-ţi inima în lumina lui, căci el spune că cel care trăieşte în acest fel „nu se va clătina niciodată” (Psalmul 15:5). Multe lucruri urmează să fie clătinate în curând în lume. Dar acest om nu se va clătina niciodată.

 

Psalmul 16. În versetul 8, David spune: „Am necurmat pe Domnul înaintea mea; pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina”. Acest verset a fost citat de Petru cu referire la Domnul Isus (Faptele Apostolilor 2:25). Noi suntem chemaţi să urmăm exemplul lui Isus şi să-L avem pe Domnul mereu înaintea feţei noastre în tot ceea ce spunem sau facem. Atunci El va fi şi la dreapta noastră ca să ne susţină. În prezenţa lui Dumnezeu sunt „bucurii nespuse” iar la dreapta Lui sunt „desfătări veşnice” (Psalmul 16:11). Bucuria şi desfătarea se găsesc în forma lor cea mai pură numai în prezenţa lui Dumnezeu, unde sunt veşnice. Bucuriile şi desfătările pământeşti sunt mici şi efemere.

 

Psalmul 31. Citim în versetele 19 şi 20: „O, cât de mare este bunătatea Ta pe care o păstrezi pentru cei care se tem de Tine şi pe care o arăţi celor care se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de uneltirile omului, îi ascunzi în cortul Tău de limbile puse pe ceartă.” Acela este cel mai bun loc unde noi ne putem ascunde – în prezenţa Lui – de toate limbile clevetitoare ale vrăjmaşilor din jurul nostru.

 

Psalmul 91 proclamă fericirea şi siguranţa celui ce stă „în locuinţa tainică a Celui-Prea-Înalt”. Pentru noi, acel loc secret este coasta rănită a lui Isus. A trăi „la umbra Celui-Atotputernic” înseamnă că Dumnezeu merge înaintea noastră şi noi mergem în umbra Lui (versetul 1). Cel mai sigur loc din întreaga lume este în centrul voii perfecte a lui Dumnezeu. Domnul ne promite să ne elibereze atât de vrăjmaşii noştri – Satan (vânătorul), cât şi de păcat (boala fatală) (versetul 3). El ne va salva atât din păcatele evidente (pericolele din timpul zilei), cât şi din păcatele insesizabile, înşelătoare (pericolele din timpul nopţii) (versetele 5 & 6). Chiar dacă 11.000 de creştini din jurul nostru nu cred într-o viaţă biruitoare, El ne va ţine să nu cădem în păcat (versetul 7). Ne putem confrunta cu multe necazuri, dar în toate nu ne va lovi nicio nenorocire (versetul 10). El a orânduit îngeri care să îngrijească de noi, atâta timp cât umblăm în voia Lui. Satan (leul şi şarpele) va fi zdrobit întotdeauna sub picioarele noastre (versetul 13). Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre, ne va înălţa şi ne va da viaţă lungă, aşa încât să nu murim până ce nu ne sfârşim menirea (versetele 15 & 16).

 

Psalmul 139 descrie faptul că Dumnezeu este peste tot şi cunoaşte toate lucrurile. Suntem în prezenţa lui Dumnezeu oriunde mergem (versetele 7 la 12). Iată ce face ca viaţa noastră să fie aşa de sigură. Din veşnicie El a planificat fiecare zi a vieţii noastre pământeşti, chiar din ziua când ne-am născut, şi a scris-o într-o carte (versetul 16). Dumnezeu ne va descoperi acel plan pagină cu pagină. Dacă trăim în acel plan, nu vom avea niciun regret când vom ajunge la sfârşitul vieţii noastre pământeşti.