2010-11-02

Zac Poonen-Reacţiile unui om evlavios

Reacţiile unui om evlavios – Zac Poonen

 

În Geneza 13:7 citim că între servitorii lui Avraam şi servitorii lui Lot a fost o ceartă. Avraam şi Lot dobândiseră averi uriaşe prin călătoria lor în Egipt şi acum acele avuţii generau probleme. Avuţiile generează întotdeauna probleme. Lot şi soţia lui au fost impresionaţi de ceea ce au văzut în Egipt. Ei doreau să facă mai mulţi bani. Dar Avraam era un om care nu s-ar fi luptat cu nimeni. Servitorii lui însă s-au luptat.

 

„S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avraam şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi Fereziţii locuiau atunci în ţară.” De ce este inclusă aici această ultimă afirmaţie? Deoarece acele popoare păgâne au fost de faţă la luptă. Acest aspect este foarte relevant şi pentru situaţia din creştinismul de astăzi. Păgânii locuiesc în ţară şi ce văd? Grupuri creştine luptându-se între ele. Iar, în mijlocul a toate acestea, putem oare găsi astăzi un om evlavios ca Avraam care să-l cheme pe Lot (persoana lumească iubitoare de bani) şi să-i spună: „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine, şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi” (Geneza 13:8)? Ei nu erau fraţi. Avraam era unchiul, Lot era nepotul lui. Observaţi graţiozitatea acestui om bătrân de 75 de ani faţă de nepotul lui de 35 de ani. „Noi suntem fraţi!” Un om evlavios este un om smerit. Avea 75 de ani dar se putea uita la tânărul lui nepot şi să-i spună: „Suntem fraţi! Tu eşti egal cu mine. Îţi voi da întâietate. Alege ceea ce doreşti.” Ierusalimul este zidit de oameni de acest fel. Creştinismul are nevoie de astfel de lideri – iar ei nu se găsesc uşor.

 

 

Astăzi, avem mulţi lideri care-şi revendică autoritatea, care ar fi spus: „Am 75 de ani, sunt unchiul tău. Eu sunt cel pe care Dumnezeu l-a chemat, nu tu. Tu doar ai venit împreună cu mine.” Dar Avraam nu i-a vorbit aşa lui Lot. El i-a spus lui Lot: „Dacă mergi la dreapta, eu voi merge la stânga. Şi dacă tu mergi la stânga, eu merg la dreapta. Ia tu primul ceea ce-ţi place”. Iar Lot, om lacom ce era, având spiritul lui Babilon, a apucat primul. S-a uitat la câmpiile încântătoare ale Sodomei, a văzut oportunitatea de a face bani acolo şi pe oamenii bogaţi care locuiau acolo, şi a spus: „Mă voi muta acolo şi Îi voi sluji lui Dumnezeu şi acolo la fel de bine”.

 

Numeroşi creştini şi lideri creştini doresc să se mute în ţări prospere. Dar, fără excepţie, ei pierd din punct de vedere spiritual.

 

În timp ce Avraam lua această decizie, Domnul coborâse (ca la Babel) să vadă ce făcea el şi Lot. Şi Domnul a văzut modul evlavios în care Avraam s-a comportat. Imediat ce Lot s-a despărţit de el, Domnul i-a spus lui Avraam ceva foarte important (Geneza 13:14). Dumnezeu l-a despărţit mai întâi de tatăl lui (prin moarte) şi apoi El l-a despărţit pe Avraam de o altă rudă (care ar fi fost pentru el o oprelişte prin lăcomia lui). Domnul i-a spus: „Acum eşti singur şi acum te pot duce să mergi unde doresc Eu să mergi şi să fii ceea ce doresc Eu să fii. Am văzut exact ce s-a întâmplat.” Ştii că Dumnezeu veghează fiecare tranzacţie care are loc între oameni? El priveşte atitudinile noastre. Ai renunţat la dreptul tău pentru ceva deoarece eşti creştin? Dumnezeu îţi spune: „Am luat aminte la acest lucru.”

 

Apoi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Stai numai şi priveşte spre nord, sud, est, vest. Toată ţara pe care o poţi vedea va aparţine într-o zi copiilor tăi. Îţi promit acest lucru. Ea nu va fi a urmaşilor lui Lot.” Dumnezeu i-a spus acest lucru lui Avraam acum 4.000 de ani. Priveşte la acea ţară astăzi, după 4.000 de ani, şi întreabă-te cine oare locuieşte acolo. Urmaşii lui Avraam, nicidecum urmaşii lui Lot. Dumnezeu Îşi ţine cuvântul. Pot trece mii de ani, dar dacă Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale pentru totdeauna” (Geneza 13:15), atunci se va întâmpla întocmai.

 

Vedem apoi, în Capitolul 14, cum Lot a intrat în bucluc. Întotdeauna intri în bucluc când umbli în afara voii lui Dumnezeu. A fost luat captiv de duşmanii lui. Avraam ar fi putut spune: „Aşa-i trebuie. Omul m-a păgubit.” Dar Avraam n-a reacţionat aşa. Observaţi acolo un alt moment în care Avraam a fost testat: Care va fi fost atitudinea lui Avraam când a auzit că acel om care l-a păcălit a intrat în bucluc? Când cineva care te-a înşelat dă de necaz, vei descoperi foarte repede dacă eşti un om al lui Dumnezeu – sau nu. Reacţia lui Avraam a fost: „Lasă-mă să mă duc să-l ajut pe Lot. Este adevărat că Lot m-a înşelat. Dar cu ce m-a înşelat? Nişte gunoaie de averi pământeşti. Astea-s nimicuri. Eu am bogăţii cereşti. Îmi pare rău pentru Lot fiindcă a alergat după lucruri pământeşti şi acum a intrat în bucluc. Lasă-mă să mă duc să-l ajut.” Şi Avraam s-a dus şi el însuşi l-a eliberat pe Lot. Aceasta este atitudinea unui om evlavios. Numai astfel de oameni pot zidi Ierusalimul.