2009-12-04

Zac Poonen-Pune-L pe Dumnezeu întotdeauna pe primul loc

Pune-L pe Dumnezeu întotdeauna pe primul loc – Zac Poonen

 

În Maleahi 3:8-11 Domnul zice: „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: `Cu ce Te-am înşelat?` Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre.”

 

Ştiaţi că zeciuala nu mai este menţionată nici măcar odată după Rusalii (când noul legământ a fost instaurat). Zeciuiala nu mai este cerută deloc sub noul legământ – cu toate acestea, o mulţime de predicatori lacomi încă predică despre aceasta şi abuzează săracii şi creştinii neştiutori. Isus nu şi-a învăţat ucenicii să zeciuiască ci să dăruiacă. Ce avem să dăruim lui Dumnezeu în primul rând? În Romani 12:1 este scris: “Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre (nu zeciuielile) ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu.”

 

 

În acelaţi fel cum în vechiul legământ accentul se punea pe plata zeciuielii, în noul legământ, se acordă o importanţă deosebită dăruirii trupurilor noastre pentru Dumnezeu. Plata zeciuielii a fost menită să fie un model, asemeni Mielului Pascal şi Zilei de Sabat. Mielul era un exemplu al lui Hristos, iar Sabatul era exemplul păcii interioare pe care ne-o dă Hristos. Aceste ritualuri ale Vechiului Testament erau umbre a ceea ce a fost în final împlinit de Hristos (aşa cum Coloseni 2:16,17 descrie foarte clar).

 

În privinţa plăţii zeciuielii, Dumnezeu a zis: “Scopul zeciuielii este acela de a te învăţa să-l pui întodeauna pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa ta.” (Deuteronom 14:23). Sub vechiul legământ, ofereau zeciuielile pentru a dovedi că Dumnezeu era pe primul loc în vieţile lor. În noul legământ, aducem trupurile noastre lui Dumnezeu şi dovedim astfel că El este pe primul loc în vieţile noastre.

 

Ce înseamnă să ne dăm trupurile noastre? Înseamnă să oferim ochii noştri lui Dumnezeu pentru a nu-i mai folosi niciodată pentru noi. Este aceasta mai uşor sau este mai uşor să dai 10% din venitul tău lui Dumnezeu? Ştii bine că este mult mai uşor să dăm 10% din venitul nostru în fiecare lună lui Dumnezeu, decât să ne păstrăm ochii curaţi în fiecare zi a lunii. Deaceea predicatorii învaţă mai mult despre zeciuială decât despre păstrarea ochilor în curăţie. Mulţi păstori sunt iubitori de bani şi vor ca congregaţia lor să aducă zeciuială astfel încât ei să se îmbogăţească de pe urma acestor zeciuieli. Din moment ce nu există nici o justificare pentru aceste zeciuieli în noul legământ, ei folosesc acest verset din Maleahi pentru a-i înspăimânta pe credincioşii neştiutori, şi a-i face să-şi plătească zeciuielile în fiecare lună.

 

Apostolii primari au fost săraci, aşa cum vedem clar în 1 Corinteni 4:9-12: “Dumnezeu ne-a dat nouă, apostolilor, ultimul loc……Până în clipa aceasta suntem flămânzi şi însetaţi, suntem în zdrenţe, suntem trataţi cu brutalitate, şi fără casă; şi trudim, lucrând cu mâinile noastre.” Acum, faceţi socoteala cum un păstor lacom devine bogat. Dacă 10 oameni îi dau o zecime din venitul lor, ajunge să primească salariul mediu al unui om (pentru că 10×10% = 100%). Aceasta este ceva rezonabil. Însă păstori bine cunoscuţi primesc zeciuieli de la sute de oameni ai lui Dumnezeu. Dacă numai 100 de oameni dau zeciuielile lor unui păstor, venitul lui va deveni de zece ori mai mult decât al unui om obişnuit – şi foarte curând va deveni milionar, pe cheltuiala susţinătorilor lui. Şi apoi, pentru a justifica cum a devenit bogat, va începe să predice prosperitatea ca un semn al binecuvântării lui Dumnzeu (din Vechiul Tesament – Deuteronom 28:5,8,11) – şi turma lui este înşelată. Aceasta este înşelăciunea care inundă Creştinismul de astăzi, în toată lumea, şi este făcută în Numele lui Isus. Schimbătorii de bani s-au întors în templul lui Dumnezeu – şi nu este nimeni să-i izgonească afară, aşa cum a făcut Isus; şi nu există mai nici un predicator care este destul de îndrăzneţ să scoată la iveală pe aceşti şarlatani.

 

Atunci, câţi bani ar trebui să dăm pentru lucrarea lui Dumnezeu? Doar ceea ce putem da cu bucurie – pentru că Dumnezeu nu iubeşte pe cei ce dau sub constrângere, sau pe cei ce dau pentru a primi ceva în schimb de la El (Vezi 2 Corinteni 9:8). În primul rând, dă Domnului trupul tău şi apoi dă câţi bani vrei să dai cu bucurie, dar niciodată ca o obligaţie şi în nici un caz de frică. Sper ca această înţelegere a Cuvântului lui Dumnzeu să te elibereze de învăţături false.