2010-02-15

Zac Poonen-Promisiunile lui Dumnezeu pentru o biserică credincioasă

Promisiunile lui Dumnezeu pentru o biserică credincioasă – Zac Poonen

 

„Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ,,Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide: ,,Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, cari zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pămîntului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.„ (Apocalipsa 3:3-17).

 

 

Promisiunea lui Dumnezeu către biserica din Filadelfia a fost „te voi păzi de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă” (Apocalipsa 3:10). Domnul îi avertizează aici din timp cu privire la ceea ce are să vină asupra întregii lumi la acea vreme (la sfârşitul primului secol sau începutul celui de-al doilea secol). Biseriicii din Filadelfia i-a fost promisă protecţie Divină în timpul acelor vremi de încercare. Cum i-a „păzit Domnul de acel ceas al încercării”? Cu siguranţă nu prin a-i răpi din lume. Nu. Au fost PĂSTRAŢI ÎN SIGURANŢĂ ÎN MIJLOCUL ÎNCERCĂRII. Ei au experimentat mâna protectoare a Domnului în mijlocul încercărilor lor.

 

Acesta este un cuvânt de încurajare şi pentru noi – pentru că Domnul, în mod asemănător, ne va feri de orice rău în mijlocul necazului cel mare în vremea Anticristului. Ne va păstra exact aşa cum a păstrat biserica din Filadelfia în secolul al doilea – pe pământ, feriţi de diavol, chiar dacă va trebui să suferim pentru Numele Lui. Isus a spus „Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu…..însă, nu vă temeţi de cei ce ucid trupul…..pentru voi, până şi perii din cap vă sunt număraţi……Dar nici un fir de păr din cap nu vi se va pierde” (Matei 10:28,30; Luca 21:18). Chiar şi în încercare, nici un fir de păr din cap nu poate fi atins de cineva fără permisiunea Domnului. Aşa că putem sta liniştiţi.

 

Domnul spune apoi bisericii din Filadelfia că aceia care vor fi încercaţi în timpul „vremii de încercare” sunt „locuitorii pământului” – aceia care şi-au făcut pământul casa lor, a căror minte este aţintită asupra lucrurilor pământeşti, şi care aleargă după bogăţie şi după onorurile oamenilor (Apocalipsa 3:10). Un biruitor nu este un astfel de locuitor al pământului, pentru că mintea lui este fixată asupra lucrurilor de sus.

 

Domnul continuă să spună aici bisericii să păstreze ceea ce au până la revenirea Lui pe pământ, pentru a nu-şi pierde cununa (Apocalipsa 3:10). De aceea, este cu putinţă ca altcineva să primească cununa pe care Dumnezeu a destinat-o pentru tine. Dumnezeu a pregătit pentru tine o sarcină şi o cunună. Dar, dacă tu eşti necredincios în împlinirea acelei sarcini, nu vei primi cununa. Dumnezeu va ridica pe altcineva să îndeplinească acea sarcină şi el va primi cununa destinată pentru tine. Aceasta este o posibilitate reală. Aşa că trebuie să fim atenţi. Dumnezeu a intenţionat o sarcină anume pentru Iuda Iscarioteanu, în acelaşi fel cum a intenţionat sarcini pentru ceilalţi ucenici ai lui Hristos. Însă Iuda a fost necredincios. Aşa că şi-a pierdut cununa. Altcineva (poate Pavel) a împlinit sarcina pe care Iuda ar fi trebuit să o împlinească. Acea persoană va primi acum, pe lângă cununa lui şi cununa lui Iuda. Trebuie să păstrăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Nu ne putem permite, nici măcar un moment, să tratăm lucrurile superficial.

 

Cel biruitor va fi făcut un stâlp permanent în biserică (Apocalipsa 3:12). Aceasta înseamnă că el va fi un ajutor pentru alţii în biserică, ducându-le poverile. El va fi un „tată” spiritual pentru alţii. În orice biserică este nevoie de astfel de stâlpi.

 

Cel biruitor va avea Numele lui Dumnezeu, numele Noului Ierusalim şi Numele Nou al Domnului scris pe frunte. Cu alte cuvinte, el va fi identificat în mod public ca ucenic devotat al lui Isus, oriunde va merge. Aceasta va conduce la a fi dispreţuit acum pe pământ, dar onorat de Domnul când El va reveni.