2010-07-23

Zac Poonen-Patru „Aleluia”

Patru „Aleluia” – Zac Poonen

 

”După aceste lucruri am auzit în cer ca un glas puternic de mulţime multă, zicând: „Aleluia! Mântuirea, slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte: pentru că a judecat pe prostituata cea mare, care a stricat pământul cu desfrâul ei şi a răzbunat sângele robilor Săi, din mâna ei.” (Apocalipsa 19:1-2)

 

„Aleluia” este un cuvânt minunat care înseamnă „Lăudaţi-L pe Domnul”. În Noul Testament apare numai de PATRU ori – şi toate patru aici, în Apocalipsa 19:1-6!! Este interesant să observăm că prima dată când apare cuvântul „Aleluia” în Noul Testament este atunci când Babilonul, prostituata, a fost judecată. Pentru aceasta şi noi va trebui să strigăm „Aleluia”! Însă, cei amăgiţi, care stau încă în Babilon, nu vor putea să spună „Aleluia” pentru aceasta – deoarece descântecele vrăjitoriei Babilonului i-au fermecat!! O traducere a acestui verset spune că Babilonul a fost „cea care a otrăvit pământul cu imoralitatea ei”. Numai câteva picături de otravă sunt suficiente ca să faci un pahar de lapte fatal. În acest fel a corupt Babilonul credinţa creştină – amestecând otrava tradiţiilor omului cu adevărul. Acum, Dumnezeu răzbună sângele robilor Săi din mâna ei.

 

 

„Şi au zis a doua oară: „Aleluia!… Şi fumul ei se ridică în vecii vecilor!”(Apocalipsa 19:3). Ei au strigat „Aleluia” a doua oară pentru acelaşi motiv. Este o bucurie atât de extraordinară când prostituata este judecată! „…Este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu când un păcătos se pocăieşte” (Luca 15:10). Putem înţelege această bucurie. Este bucurie în ceruri când un credincios îl biruieşte pe Satan (Apocalipsa 12:11-12). Putem înţelege şi această bucurie. Dar ce facem când Cuvântul spune: „Bucură-te de ea, cerule! Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, apostolilor şi prorocilor; pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate şi a judecat-o” (Apocalipsa 18:20). Putem oare înţelege această bucurie? Dacă nu putem, înseamnă că nu am înţeles căile lui Dumnezeu. Satan a ascuns faţă de majoritatea oamenilor judecata lui Dumnezeu asupra Babilonului. Dar trebuie să vedem clar că e bucurie în ceruri când cetatea Babilonul este demascată, când vrăjitoria şi înşelătoria ei sunt descoperite tuturor ca să le vadă.

 

Trebuie să anticipăm acea bucurie încă de astăzi şi să strigăm „Aleluia! Lăudat să fie Domnul că într-o zi acest sistem corupt va fi judecat – acest sistem care înşeală oamenii şi care necinsteşte Numele lui Hristos, care nu are nici un interes să-L urmeze pe Isus sau să ia crucea, ci este interesat doar să aibă un un timp prosper în această lume, sau să devină mare sau să facă bani în numele creştinismului. Lăudat să fii Tu Doamne că toată această absurditate care continuă în Numele Tău – costumaţii, cruci şi coroane de aur, ospăţuri şi sărbători – va fi distrusă în curând. Aleluia! Fumul ei se ridică de-a pururea”. Acesta este spiritul cerului – şi avem nevoie să trăim ceva din el în noi înşine chiar acum. Dacă eşti una în duh cu Dumnezeu şi cu locuitorii cerului, vei împărtăşi bucuria lor asupra distrugerii Babilonului!!

 

„Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii au căzut cu feţele în jos şi s-au închinat lui Dumnezeu, care stă pe scaunul de domnie, zicând: „Amin! Aleluia!” (Apocalipsa 19:4). Al treilea „Aleluia” este rostit din nou pentru acelaşi motiv! Trei „Aleluia” doar pentru că prostituata este judecată! Este ca şi cum am striga: „Trei ovaţii că Babilon a fost distrus!!”

 

„Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui şi voi care vă temeţi de El, mici şi mari!” Şi am auzit un glas de mare mulţime, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, zicând: „Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, fiidcă nunta Mielului a venit şi soţia Lui s-a pregătit!” (Apocalipsa 19:5-7).

 

A patra oară când în cer se strigă „Aleluia” şi toţi se bucură este atunci când mireasa lui Hristos s-a gătit pentru nunta ei!! Pentru că Domnul Dumnezeu Atotputernic domneşte, El a făcut ca toată persecuţia şi opoziţia cu care s-a confruntat mireasa pe pământ să lucreze pentru binele ei şi să o pregătească pentru ziua nunţii!!