2008-05-17

Zac POONEN – o noua vizita in Romania

Zac POONEN – o nouă vizită în România

Zac Poonen va vizita din nou România în perioada 21–23 Iunie 2013. Cu această ocazie va susţine mai multe mesaje evanghelice şi o conferinţă la SUCEAVA. Tema acestor întâlniri va fi:

TRĂIND CUM A TRĂIT ISUS
Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.
1 Ioan 2:6

Cea mai mare binecuvântare,
pe care o poate da Dumnezeu unui om, este puterea de a trăi şi a fi ca ISUS” (Zac Poonen)

Pe site-ul:

În continuare, sunt consemnate mai multe informaţii despre viaţa lui şi despre prima sa vizită în România.

Zac POONEN

„Cea mai mare binecuvântare,
pe care o poate da Dumnezeu unui om,
este puterea de a trăi şi a fi ca ISUS”

Zac Poonen

Începutul

Zac POONEN este un slujitor folosit de Dumnezeu ca învăţător al Sfintelor Scripturi. El a început să citească Biblia pe vremea când lucra ca ofiţer în Marina Indiană. Sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu a încolţit repede în inima lui, determinând o mişcare profundă care i-a transformat întreaga viaţă. Într-o formă tranşantă, care a rămas pentru totdeauna o caracteristică esenţială a personalităţii sale, a decis ca „numai Scriptura” să rămână baza lui de credinţă şi să asculte întocmai de tot Cuvântul scris în ea. În consecinţă, a încheiat legământul cu Dumnezeu în apa botezului şi a decis să studieze cu atenţie toată Scriptura. În acea vreme, Duhul lui Dumnezeu i-a crescut profunzimea spirituală şi a început să-l folosească cu succes în lucrarea creştină. Nu după mult timp, el a hotărât să părăsească marina militară şi să se dedice în totalitate slujirii lui Dumnezeu, deşi, a urmat să trăiască în sărăcia specifică Indiei, cu numai 20% din venitul anterior.

Eşecul slujirii fireşti
În perioada care a urmat, a fost alarmat când a descoperit diferenţa dintre nivelul lipsit de putere al slujirii lui şi cel întâlnit în Evanghelie. Totodată, el mărturiseşte criza în care a intrat când a văzut că nu trăieşte ceea ce predică. Constatând această făţărnicie, a ales calea rugăciunii şi sincerităţii totale înaintea lui Dumnezeu, cerându-i, într-un mod categoric, să-l elibereze de lipsa lui de autenticitate. Era aşa de hotărât, încât a decis chiar să renunţe la slujirea publică, dacă nu va reuşi să scape din ciclul căderilor sale repetate.

Răspunsul lui Dumnezeu a fost botezul cu Duhul Sfânt şi biruinţa asupra păcatului
Dumnezeu a răspuns rugăciunilor sale botezându-l cu Duhul Sfânt. El spune că de atunci Domnul ISUS a ocupat primul loc în viaţa lui. Acum, Duhul era în viaţa lui ca un râu de apă vie care ajungea să potolească atât setea lui, cât şi a altora. Acesta era cu totul diferit de modul în care a trăit mai înainte asemenea unui om care „pompează la o pompă manuală de unde-i curg numai câţiva picuri de apă”. Tot acum a constatat că a devenit foarte sensibil la orice păcat şi îi era mai clar ca niciodată că înaintea lui Dumnezeu: „viclenia şi făţărnicia sunt mai grave chiar decât desfrâul şi crima”. Puterea Duhului care a apărut în viaţa lui, după acest ultim botez, i-a schimbat întreaga viaţă şi slujire. Începând de atunci, pentru el spiritualitatea nu a mai însemnat o problemă de cultură, ci de biruinţă asupra tuturor păcatelor. Bucuria lui era că vechile lui păcate nu-i mai controlau viaţa şi avea putere spirituală să învingă ispitele vieţii. În acest fel, în viaţa lui, iubirea de Dumnezeu este sinonimă cu ascultarea de El, chiar şi în cele mai mici detalii ale vieţii, având ca ţintă şi măsură unică rezolvarea fiecărui păcat, atât în gând, cât şi în faptă.


Mesajele unei vieţi cu o dedicare echilibrată
Cel mai impresionant aspect al învăţăturii sale este echilibru dintre rolul Cuvântul lui Dumnezeu şi al Duhul Sfânt. Astfel, pe de o parte, el a luat hotărârea de aşi dedica într-un mod radical viaţa la Cuvântul lui Dumnezeu, iar, pe de altă parte, să trăiască sub umplerea continuă a Duhului Sfânt. Aceasta face ca în viaţa lui să se poate vedea echilibrul, rar întâlnit, dintre un caracter ca al lui ISUS şi o viaţa care se lasă controlată în întregime de puterea Duhului Sfânt. Acest echilibru îi dă un chip blând şi smerit, făcându-l simplu în acţiune şi vorbire, atingând esenţa adevărului, fără pericolul de a perverti totul prin orgoliile firii. El susţine că schimbarea vieţii lui a început când Domnul i-a descoperit că: „Cei trei paşi ai succesului sunt: 1 – Smerenia, 2 – Smerenia, şi, 3 – Să fii cu adevărat smerit”.

Iată câteva secvenţe extrase din mesajele sale:

· „Cea mai mare binecuvântare, pe care o dă Dumnezeu unui om, este o iubire ca aceea cu care L-a iubit pe ISUS şi puterea de a trăi ca ISUS”;
· „Mântuirea include atât iertarea păcatului cât şi biruinţa asupra păcatului”;
· „Există sfinţenie numai de nota 10!”; şi, prin urmare: „Sfinţenia nu are grade de comparaţie şi de aceea trebuie să trăim în sfinţenie în fiecare clipă, tot timpul, până la sfârşitul vieţii”;
· „Dumnezeu locuieşte în duhul nostru, nu în sentimentele noastre”;
· „Umplerea cu Duhul Sfânt nu este o substituire pentru disciplina şi munca plină de efort”;
· „Duhul Sfânt caută, în mod continuu, să extindă capacitatea noastră pentru a ne putea umple mai mult”, sau, de aici, extrage un principiu exprimat în formă paradoxală:
· „Să fii plin de Duhul Sfânt, dar să tânjeşti după o umplere mai mare”;
· „Dependenţa totală de Dumnezeu este semnul slujitorului adevărat”;
· „Numai cine se face de bună voie prizonierul lui Dumnezeu, este liber cu adevărat”;
· „Există două persoane pentru care nimic nu este imposibil – Dumnezeu şi omul credincios Lui”; în consecinţă: „Numai noi ne putem face rău, prin lene şi păcat (1 Petru 3;13)”;
· „Nu vom avea nici o problemă în viaţă, dacă nu vom avem ambiţii în afara voii lui Dumnezeu”;
· „Dumnezeu controlează toate circumstanţele vieţii”.
Pe lângă Scriptură, care are cea mai mare prioritate în viaţa lui, îi place să citească scrierile oamenilor devotaţi lui Dumnezeu. Din ele notează şi păstrează aspectele esenţiale pe care le întâlneşte, ca de pildă:
· „Dacă există undeva un om mai incompetent ca mine, dar care-L caută pe Dumnezeu mai sincer decât mine, pe acela îl va folosi Dumnezeu înaintea mea (Maica Tereza)”, etc.

Eficienţa slujirii
În 1975, Zac Poonen împreună cu câteva familii, au fondat adunarea Christian Fellowship Centre în Bangalore, India. În anii care au urmat, lucrarea lui Dumnezeu din Bangalore a crescut, răspândindu-se în mai multe oraşe din India şi din alte ţări. În toate aceste adunări afiliate, sunt la ora actuală peste 4.000 de credincioşi.
Aceste roade ale slujirii sale ne îndreptăţesc să spunem că el poate fi considerat un apostol al Indiei, după cum obişnuim să spunem că Hudson Taylor a fost un apostol al Chinei.
Zac Poonen, are acum 69 de ani, este căsătorit cu Annie şi au avut 4 băieţi. Întreaga lor familie este implicată în lucrarea creştină, atât în India cât şi în alte locuri din lume.

Prima vizită în Români
În perioada 17 – 28 Aprilie, Zac POONEN, a vizitat România. În acest prim turneu al său, a vizitat oraşele Timişoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca şi Zalău. Pe acest DVD sunt înregistrate toate întâlnirile care au avut loc la Zalău, conţinând următoarele teme:
– Slujitorul lui Dumnezeu în Noul Legământ (Conferinţă)
– Chemarea lui Dumnezeu pentru tineri
Mesaj la Cina Domnului
Mântuirea include iertarea şi biruinţa asupra păcatului
Venirea Domnului
Importanţa învierii.

Toate aceste mesaje le puteţi accesa şi prin internet la:
www.harulzalau.ro.
Cărţile sale publicate în limba engleză se pot consulta pe pagina de web: www.cfcindia.com, iar pe pagina: www.harulzalau.ro, cele care au fost traduse în limba română.

Puteţi comanda cărţi şi DVD-uri alegând una din variantele de mai jos:
Prin poştă: Editura ALFA SOFTWARE Zalău
ZALĂU, Str. S. BARNUŢIU, Nr. 1, Bloc A27, Scara B
Judeţul SĂLAJ – Cod poştal: 450098.
Fax: 0260.662.112, 0260.612.777, 0260.610.375.
Telefonic: 0260.662.112, 0730.020.211, 0722.240.225.

<!– document.write( &#039;</&#039; ); document.write( &#039;span>&#039; ); //–>