2009-12-11

Zac Poonen-O lucrare minunată de transformare din slavă în slavă

O lucrare minunată de transformare din slavă în slavă – Zac Poonen

 

Citim în 2 Corinteni 3:18: „Noi toti privim cu fata descoperită, ca intr-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, prin îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu suntem descurajaţi. (2 Corinteni 4:1). Apostolul Pavel vorbeşte despre o lucrare minuntă a Duhului Sfânt care ne transformă din slavă în slavă arătându-ne slava lui Isus Hristos. În 2 Tesaloniceni 2:14, apostolul Pavel zice: „La aceasta v-a chemat El, prin Evanghelia pe care v-am predicat-o – să dobândiţi slava Domnului nostru Isus Hristos.” Apostolul Pavel era aşa de captivat de această evanghelie încât, nu numai că a experimentat această lucrare, ci a dorit să conducă şi pe alţi creştini în această lucrare minunată de câştigare a slavei lui Hristos.

 

 

Suntem îndemnaţi în Evrei 12:1-2 să alergăm cursa fixându-ne ochii asupra lui Isus, care este Autorul şi Desăvârşirea Credinţei noastre. Duhul Sfânt ne arată frumuseţea lui Isus. Când a fost pe pământ, Isus a vorbit mult despre despre Tatăl. Isus a spus în Ioan 16:13,14 „Când va veni Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi ceea ce va auzi; şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va glorifica, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” Dacă eşti umplut cu Duhul Sfânt, îl vei glorifica pe Isus şi vei vorbi mai mult despre El. Duhul Sfânt îţi va descoperi lucrurile ascunse ale lui Isus. Dacă eşti interesat numai de aspectele exterioare ale vieţii creştine, vei vedea doar apectele exterioare ale lui Isus, ca minunile pe care le-a făcut când a fost pe pământ. Dacă eşti un creştin care preţuieşte viaţa lăuntrică, vei avea o dorinţă să cunoşti despre viaţa lăuntrică a lui Isus din timpul lui pe pământ. Vei avea o dorinţă ca viaţa ta lăuntrică să corespundă cu viaţa ta exterioară.

 

În Evrei 5:7 este scris despre Isus, că pe când în trup, El s-a rugat cu strigăte puternice şi cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte şi rugăciunea i-a fost ascultată din pricina evlaviei Lui. Isus nu se ruga să fie izbăvit de la moartea fizică. El nu a vrut să aibă, nici măcar pentru o secundă, un gând greşit. Nu a vrut să păcătuiască nici măcar odată, în nici un domeniu. Isus nu a avut nici măcar un atom de dragoste de bani. De aceea s-a rugat, pentru că era în nevoie disperată să fie salvat de la moarte spirituală. Dacă copilul tău este aproape să moară, nu ai nevoie de îndemn ca să te rogi; te vei ruga cu disperare din inimă. Dacă eşti slab, te vei ruga automat. Motivul pentru care nu te rogi să fii salvat de păcat este pentru că eşti destul de puternic.

 

Isus a învăţat Scripurile de la vârsta de 5 la 12 ani, ceea ce l-a ajutat mai târziu să depăşească ispitele. Isus nu era leneş, era însă zelos să cunoască Scripurile, ascultând cu atenţie părinţii acasă şi când erau citite Scripurile în sinagogă. Isus nu a cunoscut Scripturile automat de la naştere. I-a aceasta ca o provocare ca să cunoşti Scripturile de la o vârstă tânără. Pentru Isus, Dumnezeu a fost cea mai importantă persoană în timpul vieţii Lui de pe pământ.

 

Se spune în 2 Corinteni 3:13 că Moise şi-a pus un văl peste faţă. Ştii ce se întâmpla cu acea strălucire de pe faţa lui Moise sub văl? Cu timpul devenea din ce în ce mai puţină. Îşi punea un văl pe faţă astfel încât copii lui Israel să nu vadă aceea ce devenea din ce în ce mai puţină. Sunt mulţi oameni astăzi, în a căror viaţă ascunsă, slava devine din ce în ce mai puţină. Când afisezi o mască, te prefaci că totul este bine atunci când nu este aşa. Când nu mai suntem sinceri cu privire la viaţa noastră lăuntrică, începem să ne prefacem şi apoi trebuie să punem o mască peste viaţa noastră. Când ne prefacem că suntem mai spirituali decât ceilalţi, nu putem vedea slava lui Hristos. Fără mască putem vedea slava lui Hristos. Haideţi să lepădăm masca. În Noul An, haideţi să ne întoarcem înspre Duhul Sfânt. Nu trebuie să ascundem nimic în viaţa ascunsă. Isus nu a venit niciodată cu un văl pe faţă, pentru că în noul legământ acest văl este îndepărtat. În 2 Corinteni 3:16 se spune: „Când te întorci la Domnul, vălul este dat la o parte”. Acum, când ne uităm la slava feţei Domnului în cuvântul lui Dumnezeu, Duhul (2 Corinteni 3:18) ne transformă de la un nivel de slavă la altul, astfel încât slava se măreşte zi după zi.

 

În 2 Corinteni 4:1 Pavel continuuă să-şi descrie lucrarea. „De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.” (Nu suntem descurajaţi). De asemenea, refuzăm să descurajăm pentru că ne aţintim ochii la Isus şi ne gândim la lucrarea imensă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. În 2 Corinteni 4:2 Pavel spune:”Am respins lucrurile ascunse şi ruşinoase, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu.” Nu trebuie să fie nimic în viaţa ta care trebuie ascuns din cauza ruşinii. Dacă este însă ceva de ascuns, mărturiseşte şi pune-te în rânduială cu Dumnezeu.

Haideţi să luăm vina pentru toate falimentele noastre. Fără a învinui pe altcineva, precum Adam. Haideţi să ne-ncredem în Domnul să ne dea fructul purităţii, al smereniei şi să avem o pasiune de a cunoaşte gândul lui Dumnezeu prin Scripturi.

 

În 2 Corinteni 4:5 apostolul Pavel spune: „Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Hristos ca Domn, şi pe noi înşine ca robii voştri, datorită lui Isus.” Haideţi să-l proclamăm pe Isus Hristos ca Domn, şi haideţi să fim robii altora.

 

Să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne arate frumuseţea lui Isus şi să ne transforme din ce în ce mai mult în asemănarea cu Hristos.