2011-01-12

Zac Poonen- Nu te teme să fii batjocorit

Nu te teme să fii batjocorit – Zac Poonen

 

„Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat: „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat); şi batjocurile, din partea celor ce zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte” (Apocalipsa 2:8-11).

 

Biserica din Smirna s-a confruntat cu „batjocurile din partea celor ce zic că sunt Iudei” (Apocalipsa 2:9). Batjocura este ceva ce toţi copiii credincioşi ai lui Dumnezeu au de înfruntat. Observaţi aici că batjocura şi împotrivirea cu care se confrunta această biserică veneau din partea acelora care îşi ziceau că ar fi oameni ai lui Dumnezeu – „din partea celor ce zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei” (Apocalipsa 2:9).

 

 

Acei iudei erau oameni religioşi care studiau Biblia (Geneza la Maleahi). Cu toate acestea, Domnul i-a numit „o sinagogă a Satanei”, deoarece erau ipocriţi. De aceea îi şi persecutau pe adevăraţii ucenici ai lui Isus.

 

Multe sinagogi care au fost începute de Iudei temători de Dumnezeu au degenerat, după o perioadă de timp, într-o sinagogă a Satanei. În acelaşi fel, astăzi, multe biserici care au fost începute de credincioşi temători de Dumnezeu, au degenerat de asemenea în „biserici ale lui Satan”, în ochii lui Dumnezeu.

 

Împotrivirea faţă de ucenicii adevăraţi ai lui Isus din zilele noastre vine nu doar din partea religiilor păgâne (care este de înţeles), dar totodată din partea „acelora care-şi zic că sunt creştini, dar care nu sunt, ci sunt o biserică a lui Satan”.

 

Dacă am spune astăzi că o aşa-numită „biserică” creştină este o biserică a lui Satan, mulţi ne-ar acuza că suntem ne-Christici. Dar ei uită că Isus Însuşi a fost Acela care l-a mustrat pe Petru zicând: „Înapoia Mea, Satan” (Matei 16:23), şi Isus a fost Cel care a numit grupul de oameni religioşi drept „o sinagogă a lui Satan”. El ar folosi exact acelaşi limbaj dur şi astăzi, ca să mustre „bisericile” care au alunecat de la chemarea lor.

 

Isus Şi-a avertizat ucenicii: „Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea când, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine” (Ioan 16:2,3).

 

 

Ceea ce le-a spus EL ucenicilor că vor face oamenii din sinagogi, a fost făcut în secolele mai recente şi de către „biserici”. În evul mediu, ucenicii lui Isus temători de Dumnezeu au fost ucişi de către inchizitori „creştini”.

 

Această ură împotriva ucenicilor lui Isus va culmina în timpul Antichristului şi a „bisericii lumeşti” Babiloniene. Trebuie să fim pregătiţi să-i facem faţă când va veni. De aceea nu trebuie să ne temem de puţina batjocură şi împotrivire din partea aşa-numiţilor creştini din aceste zile.

 

Nu trebuie să ne temem niciodată de batjocură – pentru că Isus Însuşi a fost duşmănit. A fost numit mâncăcios, învăţător fals, hulitor, nebun, posedat de demon, corcitură şi drept unul care avea putere Satanică (Luca 7:34; Ioan 7:12; Matei 26:65; Marcu 3:21,22; Matei 12:24; Ioan 8:48).

 

El le-a spus ucenicilor Săi: „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, şi robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul (denumirea în ebraică pentru Satan, prinţul demonilor), cu cât mai mult vor numi aşa pe cei din casa lui?” (Matei 10:24,25).

 

Petru ne îndeamnă spunând: „Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării” (1 Petru 2:12).

 

Promisiunea lui Dumnezeu pentru noi este: „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.” (Isaia 54:17). Deci nu avem de ce să ne temem de batjocură. Domnul Însuşi ne va apăra la timpul potrivit. Până atunci, ne putem permite să tăcem şi să ignorăm ceea ce oamenii neevlavioşi spun despre noi.