2009-09-28

Zac POONEN – Jugul lui Isus

Să luăm jugul Lui Isus asupra noastră

 

Câteodata ajungem la răscruce în viaţa noastră, când trebuie să luăm decizii cu consecinţe pe termen lung. Decizii precum alegerea unei cariere, a unui partener de viaţă, ne afectează întregul viitor. Cum să decidem în aceste situaţii ? Nu ştim nimic despre pericolele sau gropile ascunse de-alungul acestei cărări. Nu ştim nimic despre capcanele puse de Satan în calea noastră. Şi totuşi – trebuie să decidem ce cărare să urmăm.

Ar fi astfel nu numai de preferat, dar chiar necesar să avem pe cineva lângă noi în asemenea situatii, pe cineva în care să ne încredem complet, care să ştie întregul nostru viitor. În Domnul Isus Hristos avem o astfel de persoană şi El este mai mult decât doritor să ne ghideze pe cea mai sigură şi bună cărare.

Biblia ne învaţă că Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare (Efeseni 2 :10). El a plănuit …

o cariera pentru noi, ne-a ales un partener de viaţă, a plănuit chiar şi unde să stăm şi ce vom face în fiecare zi. În fiecare caz, alegerea Lui trebuie să fie cea mai bună căci ne stie asa de bine şi El ia fiecare factor în considerare. Este mai înţelept atunci să cauţi voia Lui în toate problemele – majore cât şi minore.

Nu este doar prostesc, dar este şi periculos să urmăm raţiunea intelectelor noastre limitate şi doar ceea ce ne dictează emoţiile noastre. Dacă nu suntem deplin convinşi că planul lui Dumnezeu este într-adevăr mai bun, nu vom dori să-L căutăm.

Mulţi au naufragiat în vieţile lor prin faptul că n-au căutat voia Domnului chiar din tinereţea lor. Este într-adevar bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui( Plângeri 3 :27 ). În Matei 11 :28-30, Isus ne învaţă să luăm jugul lui asupra noastră. Ce înseamnă să iei jugul ? Boii care sunt folosiţi pentru aratul ogoarelor sunt tinuţi împreună de un jug care îl poartă pe gât. Când un bou tânăr este învăţat să are, este pus în jug cu un bou mai experimentat. Boul tânăr este determinat să meargă în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi viteză ca şi boul bătrân.    Aceasta înseamnă să luăm jugul lui Hristos asupra noastră. Va trebui să mergem cu Isus pe cărarea care îi place Lui, să nu ne grăbim să facem ceva fără călăuzirea Lui, nici să rămânem în urma când ne cheamă să facem alţi paşi de ascultare. Puţini înteleg acest sens al jugului. Mai puţini sunt dispuşi să-l accepte. Boul este forţat de proprietar să ia jugul, dar Isus ne invită. Nu există nici o forţare aici. Cât de fără de minte suntem să respingem aceasta invitaţie! Mai degrabă am lua jugul greu al propriei noastre voinţe cu frustrările, înfrîngerile şi regretele acestuia decât jugul uăor al lui Isus care ne aduce libertate deplină şi odihnă profundă.

« Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţti de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima ; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. » (Mat. 11 :28-30)

Citim despre Enoh că « a umblat cu Dumnezeu » (Gen.5:22), el nu s-a grăbit, nici nu a rămas în urmă, ci a umblat pe cărarea aleasă de Domnul ca si cum ar fi fost sub un jug – timp de trei sute de ani. Ca rezultat, Dumnezeu a mărturisit că a găsit plăcere în viaţa lui Enoh (Evrei 11 :5). Doar în acest mod îi facem plăcere lui Dumnezeu – trăind şi umblând sub jugul Lui, după voia Lui perfectă. Doar astfel vom putea sta fără nici un regret înaintea Lui când va reveni.