2010-01-01

Zac Poonen-Învaţă să preţuieşti înţelepciunea Divină

Învaţă să preţuieşti înţelepciunea Divină – Zac Poonen

 

Moise a fost un om care a obţinut un certificat de aprobare din partea lui Dumnezeu, care a spus despre el „Robul Meu Moise este credincios în toată casa Mea” (Numeri 12:7). S-a scris despre Moise la moartea sa că „În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă.” (Deuteronom 34:10).

 

Moise nu a devenit un lider spiritual prin primii patruzeci de ani de pregătire la palat şi în academiile militare ale Egiptului. Nu. Ci prin înfrângerea puterii „Eului” de către Dumnezeu când Moise a petrecut următorii patruzeci de ani având grijă de oi în pustie.

 

 

La vârsta de optzeci de ani, cu încrederea în propriile sale abilităţi zdrobită, Moise putea să se bizuiască pe Dumnezeu şi să devină eliberatorul poporului lui Dumnezeu.

 

În construcţia chivotului în pustie, citim o frază repetată de optsprezece ori în Exodul capitolele 39 şi 40 – fraza este „cum poruncise lui Moise Domnul”. Tiparul chivotului dat de către Domnul era o chestiune foarte simplă şi modestă. Era foarte diferit de piramidele extraordinare pe care le-a văzut Moise contruindu-se în Egipt.

 

Dacă lui Moise i s-ar fi dat planul chivotului la vârsta de patruzeci de ani, când puterea „Eului” său era în plină floare, l-ar fi modificat cu siguranţă şi l-ar fi făcut să arate mult mai atrăgător. Însă la vârsta de optzeci de ani, eul murise, şi a făcut exact aşa cum îi poruncise Domnul. Şi aceasta a adus slava Domnului în chivot.

 

Înţelepciunea noastră umană trebuie detronată dacă dorim să obţinem înţelepciunea Divină.

 

Biblia ne spune: „Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept” (1 Corinteni 3:18).

 

Dumnezeu l-a putut aproba pe Moise numai după ce pleava înţelepciunii Egiptului a fost eliminată din el.

 

Apostolul Pavel studiase timp de trei ani la picioarele lui Gamaliel, marele profesor de teologie la şcoala biblică din Ierusalim. De aceea a trebuit să petreacă trei ani după convertirea lui în sălbăticia Arabiei, pentru a elimina din sistemul său toată înţelepciunea lui Gamaliel şi a o înlocui cu înţelepciunea Divină. Pavel face referinţă la această perioadă în Galateni 1:17,18: „M-am dus în Arabia….după trei ani m-am suit la Ierusalim.”

 

Doar după aceasta a putut Pavel să devină un slujitor al Domnului.

 

Detronarea isteţimii umane este esenţială pentru oricine doreşte să slujească Domnului. Şi totuşi sunt puţini care învaţă această lecţie pe deplin.

 

Dumnezeu l-a testat pe Moise când a făcut chivotul să vadă dacă îl va face în conformitate deplină cu tiparul pe care-l primise pe munte. Slava lui Dumnezeu coborâtă peste acel chivot a fost semnul vizibil al satisfacţiei lui Dumnezeu cu lucrarea lui Moise.

 

Cum este cu noi în ceea ce facem şi construim pentru Domnul? Este în conformitate deplină cu tiparul găsit în Scriptură? Sau l-am modificat cu ceva înţelepciune a acestei lumi? Dacă da, atunci cu siguranţă acesta este unul dintre motivele pentru care slava Domnului nu este de găsit în vieţile noastre.