2009-09-01

Zac POONEN – Inselare prin semne si minuni false


Înşelare prin semne şi minuni false


Există multă înşelăciune / dezamăgire astăzi în creştinătate prin semne şi minuni false – exact cum ne-a avertizat Isus în Matei 24 :24 şi cum a făcut-o şi Pavel în 2 Tesaloniceni 2 :9.

Pavel de asemenea ne-a avertizat în 2 Corinteni 11 :1-4 în legătură cu natura acestei înşelăciuni : să fii înşelat de un alt Isus, alt duh şi de o altă evanghelie.

· Alt Isus – care nu cere nimănui să-şi ia crucea şi să moară faţă de sine în viaţa de zi cu zi.

· Un alt duh – care le dă oamenilor senzaţi şi sentimente uimitoare, dar nu le dă puterea să fie sfinţi.

· O altă evanghelie – care nu cere pocăinţă şi care îngrijeşte de nevoile pământeşti ale oamenilor, dar nu-i salvează de păcat (lucru care este rădăcina tuturor problemelor lor).

Astfel de oamenii sunt făcuţi de două ori fii ai gheenei (Matei 23 :15). Ca să scăpăm de înşelare, trebuie să privim la Isus şi să vedem cum predicatorii de azi se compară cu El.

 

 

1. Au ei acelaşi obiectiv principal ?

Prima promisiune în Noul Testament este Isus – îşi va salva poporul din păcatele lui (Matei 1 :21). Acesta este motivul principal pentru care Isus a venit pe pământ. Astfel că un păstor cu adevărat condus de Duhul va căuta să elibereze oamenii de robia păcatului. Orice altceva- inclusiv vindecările sau minunile vor fi secundare.

 

2. Au ei aceeaşi atitudine ?

Ni se porunceşte în Scriptură : Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus (Filipeni 2 :5). Ar trebui să comparăm atitudinea fiecărui predicator cu aceea a lui Isus. Ar trebui să ne punem aceste întrebări în legătură cu fiecare predicator pe care îl auzim :

(i) Este el un om modest – cum era Isus ?

(ii) Conduce el oamenii înspre eliberare de păcate şi sfinţenie autentică – cum făcea Isus ?

(iii) Cere el bani pentru el sau lucrarea lui ? Isus n-a cerut niciodată.

(iv) Pot oamenii obişnuiţi, săraci să-l contacteze uşor – aşa cum puteau să ajungă la Isus ?

Pentru a ne întări convingerea am putea pune şi următoarele întrebări :

a) Conduce el oamenii înspre Hristos şi nu înspre el ?

b) Se tem copiii lui de Dumnezeu ?

c) A zidit el cel puţin o biserică spirituală ?

d) Sunt cei cu care lucrează oameni spirituali ?

3. Au ei aceeasi abordare fata de vindecare ?

În Evanghelii, nu auzim de Isus să predice nici măcar o predică despre cum să primim minunile şi vindecările. Dar El a vindecat mii de oameni.

În Faptele Apostolilor, nu citim despre apostoli că ar fi predicat nici o predică despre acest lucru. Dar ei de fapt au vindecat mulţi oameni (cele 21 de epistole din Noul Testament de asemenea nu menţionează vindecarea fizică deloc – cu excepţia unui pasaj din Iacov 5:14,15 unde prezbiterul este rugat să aibă credinţă, nu persoana bolnavă !)

Dar ceea ce găsim astăzi (în special la televiziunile creştine) este exact lucrul opus al acestuia: auzim sute de predici despre minuni şi vindecări – dar rar vedem vindecări miraculoase autentice. Majoritatea aşa numitelor vindecări arătate la televizor s-au dovedit a fi false sau neconfirmate de surse independente.

Isus şi apostolii au vorbit totuşi mult de eliberarea de păcat. Dar de abia auzim azi o predică (la tv sau de la amvoanele bisericilor) despre cum să fim liberi de păcate precum mânia, pofta trupească şi iubirea de bani (aşa cum a predicat Isus în Matei, capitolele 5 şi 6 ).

În Scriptură, există un nume pentru orice este opusul a ceea ce a facut Isus : anti-Crist . Azi, duhul anticristului s-a răspândit mult în creştinătatea evanghelică. Aceasta este o dovadă că Satan a pătruns în creştinătate adânc prin înşelare.

De ce îngăduie Dumnezeu înşelători între oamenii Lui?

În Deuteronom 13 :1-3, ni se spune de ce Dumnezeu îngăduie unor asemenea înşelători să umble liberi printre oamenii Lui :

« Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicănd : Haidem după alţi dumnezei.– dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, – şi să le slujim ! să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toata inima voastră şi din tot sufletul vostru. »

Dumnezeu îngăduie profeţilor falşi să facă semne şi minuni reale, să profeţească lucruri care se adeveresc ca să îşi încerce copiii – să vadă dacă-L iubesc pe El sau pe dumnezeii falşi pe care sunt invitaţi să-i urmeze. Doi dintre zeii principali la care profeţii falşi îi invită pe creştini să-i urmeze în zilele acestea sunt zeii banului şi  al divertismentului.


· Banii. Oamenii sunt determinaţi să caute bogaţia şi sănatatea dând bani lucrării predicatorului. Petru l-a mustrat pe vrăjitorul Simon când a încercat să-i dea bani pentru a cumpăra darurile lui Dumnezeu (Fapte 8 :18-23).· Divertismentul. Bisericile au devenit locuri de distracţie unde stilurile de muzică lumeşti şi alte programe lumeşti sunt promovate pentru a atrage oamenii. Astfel Satan (conducătorul acestui sistem pământesc) a reuşit să-i facă pe creştini să aibă o mentalitate lumească şi să fie ineficienţi în lucrarea lui Dumnezeu.

Milioane de creştini urmează învăţăturile acestor profeţi falşi pentru că învăţăturile lor le satisfac poftele lor carnale. Astfel aceşti zei falşi au devenit idolii la care se închină creştinii în majoritatea bisericilor de azi.

Cel care are urechi să audă.