2009-11-27

Zac Poonen-Este Dumnezeu fericit cu viaţa ta

Este Dumnezeu fericit cu viaţa ta ? – Zac Poonen

 

Despre cei 600 000 de israeliţi care au pierit în pustie în necredinţa lor, este scris că „Dumnezeu nu a fost multumit cu ei” (1 Corinteni 10:5).

 

Acei israeliţi au fost izbăviţi din Egipt prin sângele mielului (simbol al izbăvirii prin Hristos), au fost botezaţi în Marea Roşie şi în nor (simbol al botezului în apă şi botezului cu Duhul Sfânt) (1 Corinteni 10:2). Şi totuşi Dumnezeu nu a fost fericit cu ei.

 

Cu toate acestea Dumnezeu a fost bun cu ei, prin faptul că a îngrijit de toate nevoile lor fizice şi materile în mod supranatural. „Haina nu s-a învechit pe tine, şi nici nu ţi s-au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani” le-a zis Moise la sfârşitul celor patruzeci de ani de rătăciri (Deuteronom 8:4).

 

Dumnezeu le-a vindecat şi toate bolile. Biblia ne spune că „nu erau bolnavi şi infirmi între ei.” (Psalmul 105:37).

 

Dumnezeu a făcut multe minuni pentru ei. De fapt, nici un alt grup de oameni în întreaga istorie a lumii nu a văzut la fel de multe minuni ca acei israeliţi necredincioşi, pe care „Dumnezeu a fost mâniat timp de patruzeci de ani” (Evrei 3:17).

 

Aceasta ne învaţă că Dumnezeu răspunde şi la rugăciunile oamenilor trupeşti – şi că El se îngrijeşte de nevoile lor pământeşti, chiar în mod supranatural dacă este necesar. Faptul că Dumnezeu face o minune pentru noi nu dovedeşte nimic despre spiritulitatea noastră. Dovedeşte doar faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu bun care face să strălucească soarele în mod egal şi peste cei credincioşi şi peste cei necredincioşi!

 

Isus ne-a avertizat de asemenea că în ziua finală a judecăţii, mulţi care au făcut minuni în Numele Lui vor fi respinşi şi descalificaţi pentru că au trăit în păcat. El a zis: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?` Atunci le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:22,23).

 

Se referea evident la predicatori creştini şi vindecători care au făcut minuni adevărate în Numele Lui. Din cuvintele lui Isus, este clar că MULŢI dintre aceşti oameni (nu doar câţiva şi nu toţi, ci mulţi) care au aceste lucrări miraculoase nu sunt liberi faţă de păcat în vieţile lor private şi în gâdurile şi atitudinile lor. Acestea vor fi expuse la tronul de judecată al lui Hristos.

 

Aceasta ne învaţă foarte clar că facerea de minuni, în sine, nu indică faptul că acel om este aprobat de Dumnezeu. Am înţeles aceasta în întregime? Dacă nu, vom fi înşelaţi.