2010-08-17

Zac Poonen-Dumnezeu ne testează în lucrurile obişnuite ale vieţii

Dumnezeu ne testează în lucrurile obişnuite ale vieţii – Zac Poonen

 

Cartea Apocalipsa vorbeşte despre victoria Mielului lui Dumnezeu. Dar ni se spune că Mielul are o armată de ucenici prin care El îşi duce bătăliile şi biruieşte. Aceşti ucenici sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi. “Mielul… este Domn al domnilor şi Împărat al împăraţilor, şi cei care sunt cu El sunt cei chemaţi, aleşi şi credincioşi”(Apocalipsa 17:14). Mulţi sunt chemaţi, puţini sunt aleşi dar şi mai puţini sunt credincioşi. Aceştia sunt biruitorii despre care se vorbeşte de zece ori în cartea Apocalipsa. Ei sunt ucenici ai lui Isus care, nu doar au fost acceptaţi de Dumnezeu, dar care au fost încercaţi de El prin numeroase împrejurări şi au fost aprobaţi de El.

 

Mulţi au fost cei care au crezut în Isus atunci când El era pe pământ, însă El nu s-a încredinţat tuturor. “Pe când era El în Ierusalim…….mulţi au crezut în Numele Lui văzând semnele pe care le făcea. Dar Isus Însuşi nu se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi” (Ioan 2:23,24). Isus ştia că marea majoritate a celor care credeau în El îşi căutau propriul interes şi veneau la El doar pentru binecuvântari personale. Păcatele lor fuseseră iertate, însă ei nu doreau să fie biruitori. Pentru a fi biruitor, trebuie să te eliberezi de urmărirea interesului propriu.

 

 

Când Ghedeon a adunat armata pentru a lupta împotriva duşmanilor Israelului, avea cu el 32,000 de bărbaţi. Însă, Dumnezeu ştia că nu toţi erau cu toată inima acolo. Aşa că Dumnezeu i-a redus treptat. Fricoşii au fost primii trimişi acasă. Au mai rămas încă 10,000. Aceştia au fost duşi la râu şi testaţi. Numai 300 au trecut testul şi au fost aprobaţi de Dumnezeu (Judecători 7:1-8). Felul în care cei 10,000 de oameni au băut apă din râu, ca să-şi potolească setea, a fost mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a hotărî cine se califica să intre în armata lui Ghedeon. Nici n-au realizat că erau testaţi. 9,700 dintre ei au uitat de tot de duşman în timp ce îngenuncheau să-şi potolească setea. Doar 300 dintre ei au rămas pe picioare, în alertă, bând apă cu mâinile căuş. Tocmai în lucrurile obişnuite ale vieţii ne testează Dumnezeu – în atitudinea noastră faţă de bani, plăcere, reputaţie lumească şi confort etc.. La fel ca armata lui Ghedeon, adeseori nici noi nu realizăm că Dumnezeu ne testează.

 

Isus ne-a avertizat să nu ne împovărăm cu îngrijorările acestei lumi. El a spus: “Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără veste.” (Luca 21:34). Pavel i-a îndemnat pe creştinii corinteni spunându-le: “timpul s-a scurtat; de aceea cei care au soţii să fie ca şi cum n-ar avea; cei care plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei care cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; cei care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece………… vă spun lucrul acesta ca să puteţi sluji Domnului fără piedică” (1 Corinteni 7:29-35). Nu trebuie să permitem ca ceva din această lume să ne abată de la devotamentul total faţă de Domnul. Lucrurile legitime ale lumii sunt o capcană mai mare decât lucrurile păcătoase – deoarece lucrurile legitime par aşa de inocente şi inofensive!! Ne putem potoli setea – dar trebuie să ne facem mâinile căuş şi să bem exact atât cât e necesar. Mintea noastră trebuie să fie fixată asupra lucrurilor de sus şi nu asupra lucrurilor de pe pământ. Trebuie să renunţăm la tot, dacă e să fim ucenici ai lui Isus. Ca un elastic întins, mintea noastră poate fi prezentă faţă de lucrurile necesare din lume. Dar, odată ce s-a îngrijit de ele şi s-a eliberat de tensiunea lor, asemenea elasticului care ţâşneşte înapoi la poziţia sa iniţială, la fel şi mintea noastră trebuie să revină înapoi la lucrurile Domnului şi la veşnicie. Iată ce înseamnă “Gândiţi-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ…” (Coloseni 3:2).Totuşi, în cazul multor credincioşi, elasticul lucrează în direcţia opusă. Mintea lor este întinsă din când în când să gândească la lucrurile veşnice şi când este dată drumul, revine la modul ei normal, fiind ocupată cu lucrurile acestei lumi!

 

Pavel îl îndemna pe Timotei spunându-i: “Niciun ostaş nu se încurcă în treburile vieţii dacă vrea să placă celui care l-a înrolat ca ostaş” (2 Timotei 2:4). Pavel nu-i spune aici lui Timotei cum să fie salvat, ci cum să fie un ostaş eficient al lui Hristos. “Străduieşte-te să te prezinţi aprobat înaintea lui Dumnezeu”, i-a spus Pavel (2 Timotei 2:15). Timotei fusese deja acceptat de Dumnezeu. Acum era nevoie ca el să se străduiască să câştige aprobarea lui Dumnezeu. Pavel însuşi fusese pus de către Hristos în slujba creştină pentru că el câştigase aprobarea lui Dumnezeu. El spune: “Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care mi-a dat putere, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui” (1 Timotei 1:12) Pavel a fost printre cei chemaţi, aleşi ŞI CREDINCIOŞI – şi îşi dorea fierbinte ca şi Timotei să fie în acest număr. Dar Pavel fusese testat înainte de a fi aprobat. Noi suntem de asemenea testaţi. Dumnezeu nu Se încredinţează niciodată cuiva înainte de a-l testaţi.