2010-05-08

Zac Poonen-Când Dumnezeu ne binecuvintează cu bogăţie

Când Dumnezeu ne binecuvintează cu bogăţie – Zac Poonen

 

 

Când Isus a fost ispitit în pustie, de fiecare dată a biruit pe Satan cu sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu a intrat niciodată în vreo discuţie sau vreun argument cu Satan. La orice a spus Satan, Isus a avut doar un singur răspuns „Este scris.” În trei ispite, El a citat doar din 2 capitole din Vechiul Testament. Deuteronom 8:3 a fost primul „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului .” Celelalte două citate au fost din Deuteronom 6:16 „Să nu ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru.” Şi Deuteronom 6:13 „Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, şi doar Lui să -I slujeşti …”

 

Aceasta ne arată că Isus a studiat Cartea Deuteronom. Există un răspuns în Cuvântul lui Dumnezeu pentru orice ispită şi orice problemă pe care vom putea vreodată să înfuntăm în viaţă, dacă ştim unde să-l găsim. Nu am întâlnit nici o problemă în viaţa mea care nu a avut un răspuns în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aş vrea să încurajez fiecare credincios să fie un student al Cuvântului lui Dumnezeu. Din tinereţea ta studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi vei descoperi că atunci când ai de înfruntat munţi şi râuri vei putea trece peste ele toate şi să împlineşti scopurile lui Dumnezeu. David spune „Cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit” (Psalmi 18:29). Nu este nici un obstacol care poate să ne stea în cale. Exită un răspuns în Biblie dacă ştii unde să-l găseşti. Isus L-a studiat intens copil şi tânăr fiind. Aşa că El a avut un răspuns pentru fiecare ispită. El nu a putu fi înşelat de Satan.

 

 

În Deuteronom 8:11-15, Moise ne avertizează „Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe cari ţi le dau azi. Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei; care te-a dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni.”

 

Este mai uşor să ne gândim la Dumnezeu atunci când suntem în pustie sau când facem eforturi să ascultăm de Dumnezeu, decât atunci când suntem binecuvântaţi şi am devenit bogaţi.

 

În vremea când Noe construia corabia, a fost atât de ocupat încât nu a avut timp să se îmbete. Însă odată ce a ieşit triumfător din corabie, fiind cap al singurei familii de pe pământ să supravieţuiască potopului, el s-a îmbătat.

 

Când David alerga din peşteră în peşteră fugind de Saul, el a scris psalmi minunaţi şi era foarte aproape de Dumnezeu. Dar când a avut multă linişte şi bani şi nu a trebuit să meargă el însuşi la luptă, ci putea trimite pe alţii să lupte pentru el, şi el relaxându-se în palat, atunci a păcătuit cu Bat-Şeba. Dacă ar fi mers la luptă în acea zi nu ar fi văzut-o pe Bat-Şeba (2 Samuel 11:1).

 

Solomon a păcătuit pentru că avut mută linişte, comfort şi bogăţie.

 

Când a început Israel să se închine la idoli? În timpul celor 40 de ani în pustie, după incidentul cu viţelul de aur ei nu s-au mai închinat niciodată idolilor. Dar de îndată ce au ajuns în Canaan, au început foarte repede să se închine idolilor.

 

Când avem din belşug suntem în pericol. Dacă te zbaţi din punct de vedere financiar, mulţumeşte-i lui Dumnezeu. Aceasta te va ţine aproape de Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să uităm de Dumnezeu atunci când avem din belşug. Nu. Vreau să spun doar că este mai dificil. Isus a spus că este dificil pentru un om bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Nu a spus că este imposibil. Aşa că nu invidia pe fratele care are din belşug. Este mult mai greu pentru el să fie aproape de Dumnezeu. Fii mulţumitor dacă ai mai puţin ca el. Aceea poate fi mântuirea ta. Dacă nu ai la fel de multe schimburi de haine ca alţii nu îi invidia. De fapt, tu eşti mult mai bine, dacă poţi vedea aceasta. Nu invidia persoana care are casă mai mare sau mai mulţi bani ca tine. Astfel de oameni sunt într-un pericol mult mai mare. Lasă-L pe Dumnezeu să hotărască ce să-ţi dea. Fii mulţumit chiar cu puţin. Am văzut cât de mulţi predicatori s-au distrus având din belşug. I-a o avertizare de la ei. Un om înţelept învaţă din greşelile altora.