2011-04-16

Zac POONEN: 27-30 iunie 2010-Conferinta: Slujitorii noului legamant – Seminar 2

Dumnezeu dă tuturor celor din trupul lui Cristos câte o povară. Fiecare dintre voi trebuie să primească o povară din partea lui Dumnezeu. Povara este ceva care atârnă greu în inima ta. O poţi compara cu o femeie care poartă un copil în pântecele ei şi apoi dă naştere copilului. La fel, trebuie să avem o povară în inima noastră şi acesta e ceva ce numai Dumnezeu ne poate da. El nu ne poate da această povară dacă inima noastră este plină de alte lucruri. În trupul lui Cristos fiecare are un rol de îndeplinit. În momentul în care îl faci pe Isus Cristos capul tău, devii parte a trupului Său şi în acest trup fiecare mădular are o funcţie de îndeplinit. Chiar şi mădularele mici au o anumită funcţie, nu doar inima şi ochii. Nici unul dintre voi nu trebuie să simtă că nu poate face nimic. Dumnezeu a folosit exemplul trupului uman pentru a ne arăta că este nevoie de fiecare. Oricărui mădular Dumnezeu i-a dăruit o funcţie: ochiului să vadă, urechii să audă. Chiar dacă nu eşti prooroc, evanghelist sau predicator, putem avea o lucrare mică pentru a ne ajuta unii pe alţii. Chiar dacă eşti degetul mic ai o funcţie, sau poate nici măcar deget, ci unghie. Unghiile nu au un rol? Când ai o mâncărime, inima nu te poate ajuta, picioarele, limba, urechile nu te pot ajuta. Dar micuţele unghii te pot. Vedeţi ce rol a dat Dumnezeu până şi unghiei? Ştiţi cum se numeste lucrarea aceasta? Biblia o numeşte lucrarea încurajării. Sunt foarte mulţi oameni descurajaţi în trupul lui Cristos şi în lume. Du-te şi scarpină-i, dar nu prea tare. Ridică-le duhul. Nu trebuie să fii un evanghelist sau un apostol. Ce trebuie să împarţi cu ei? Poate 2 minute la telefon sau când te întâlneşti cu ei. Împărtăşeşte ceva ce Dumnezeu ţi-a dat ţie.

Putem da altora doar ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă. De aceea e aşa de uşor. Dumnezeu nu-mi va cere niciodată să vorbesc despre ceva ce nu Mi-a dat. Şi ţie, Dumnezeu nu îţi va cere să vorbeşti despre ceva ce nu ţi-a dat. Cel puţin de azi înainte, spune: „Doamne, eu nu sunt prooroc sau evanghelist, dar fă-mă o persoană care încurajează pe alţii”. Şi acesta, poate nu ia decât un minut să încurajezi pe cineva. Mai ales printre tineri, sunt aşa de mulţi descurajaţi. Câţi dintre voi, cei în vârstă, faceţi lucrarea aceasta a încurajarii? O faci pentru copiii tăi? Soţilor, vă încurajaţi voi soţiile? Soţiilor, vă încurajaţi voi soţii? E aşa de usor, cateodată o singură propoziţie poate ridica spiritul unui om. Începând cu acestă lucrare mică, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Acesta este unul dintre cele mai minunate lucruri ale Noului Legământ.

Citim în 2 Corinteni 3:6 că Dumnezeu ne-a făcut slujitori a unui Legământ Nou. În Vechiul Legământ, dacă doreai să fii preot, trebuia să fii născut în seminţia lui Levi. Dacă nu erai din seminţia lui Levi nu puteai deveni preot. Ca profet, doar puţini oameni primeau această ungere. Dar acum, toţi putem fi slujitori ai Noului Legământ, fiecare dintre noi. Acesta este unul dintre cele mai minunate lucruri din Noul Testament. Pentru aceasta, fiecare trebuie să ne deschidem pentru a primi umplerea Duhului Sfânt. În 2 Corinteni 3:6 ni se spune că suntem slujitori ai Duhului. Aceasta înseamnă ca noi cautăm să primim o povară din partea Duhului Sfânt. Şi povara mea a fost aceasta, de ani de zile: „Să mă asigur că poporul lui Dumnezeu primeşte moştenirea pe care Domnul Isus a cumpărat-o pe cruce”. Isus a cumpărat pentru noi o moştenire uriaşă pe cruce. Mă uit în jurul meu şi văd mulţi creştini care au doar o parte mică din acea moştenire. Să presupunem că tatăl tău a fost un multi-milionar şi înainte de moarte a lăsat un testament cu numele tău. Toate proprietăţile pe care le are el în Bucureşti, Cluj, Timişoara, toţi banii care îi are în diferite conturi bancare, scrie în testament că ţi le lasa ţie. Tu dai testamentul unui avocat pentru a-l executa şi el te înşeală de 99% şi ţie îţi dă doar 1%. Ce trist ar fi. Tatăl tău, care a lucrat din greu pentru mulţi ani, a adunat toţi acei bani pentru tine şi tu permiţi unui avocat corupt să te înşele. Nu ai face asta, pentru că toţi suntem foarte isteţi când vine vorba de bani. Nu ai permite nici unui avocat să te înşele. Ai spune: „Dă-mi mie testamentul să-l citesc”. Şi l-ai citi de 10 ori, să vezi dacă nu mai găseşti bani sau proprietăţi. Dar de ce nu citeşti şi Biblia în felul acesta? De aceea Diavolul te-a înşelat cu 99% din ceea ce ar trebui să moşteneşti. Şi pe mine m-a înşelat ani de zile, până am început să citesc şi să văd ce mi-a lăsat Dumnezeu în testamentul Său, până am înţeles ce preţ a plătit Isus pe cruce, pentru a răscumpăra aceasta pentru mine.

Care este preţul pe care Isus l-a plătit pentru ca eu să am acest Noul Legământ? Domnul Isus a folosit cuvântul „Legământ Nou” o singură dată şi este interesant să vedem unde l-a folosit. Când era la Cină, a luat paharul şi l-a dat din mână în mână şi în Luca 22:20 spune: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi”. Ştiţi cum a cumpărat Domnul Isus această moştenire a Noului Legământ? Cu sângele Lui. Noi ne gândim că sângele lui este doar pentru iertarea păcatelor, aceasta este doar 1%. Slavă Domnului pentru că sângele Lui ne curăţă de orice păcat. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Am nevoie de el până la sfârşitul vieţii, pentru că toţi alunecăm şi greşim de multe ori. Dar vă spun că aceasta este doar 1%. Mai sunt 99 de procente ale Noului Legământ în acest sânge. Aţi înţeles ce înseamnă „acesta este Noul Legământ în sângele Meu?”.

Cum l-a înviat Dumnezeu pe Isus din morţi? Am putea spune că l-a înviat cu puterea Lui, şi e adevărat, dar iată ceva mai mult. Evrei 13:20 „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor”. Dumnezeu l-a înviat din morţi prin sângele legământului celui veşnic şi doreşte să facă ceva şi în noi prin sângele legământului celui veşnic. Aici vedem din nou legătura dintre sânge şi Noul Legământ cel veşnic. Vechiul Legământ nu era un legământ veşnic, a fost numai pentru 1400 de ani, apoi Dumnezeu l-a abolit. Dar Noul Legământ este veşnic, va dura până în veşnicie, şi noi trebuie să-l cunoaştem.

Ce va face Dumnezeu prin sângele Legământului celui veşnic? Nu doar să ne ierte păcatele, ci să ne echipeze pentru a putea face voia lui Dumnezeu (Evrei 13:21). Să te echipeze înseamnă să îţi dea armura Duhului Sfânt, pentru a putea face orice lucru bun, să poţi face voia lui Dumnezeu. Odată ce vei înţelege acest Nou Legământ şi vei intra în el, vei fi echipat să faci orice lucru bun pe care Dumnzeu doreşte să-l faci şi să împlineşti toată voia Lui. „Şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos” şi aceasta îi va aduce slavă în veci. Dacă vrei să faci tot binele pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine şi să trăieşti fiecare zi într-un mod plăcut Fiului Lui, atunci trebuie să înţelegi ce poate face pentru tine sângele Noului Legământ. Eu am descoperit acest lucru după 16 ani după ce m-am născut din nou şi mi-a schimbat viaţa, mi-a arătat cum pot birui păcatul. Eram un om adesea descurajat, dar Noul Legământ m-a eliberat complet. Dumnezeu îmi e martor când vă spun că Duhul Sfânt m-a eliberat de descurajare. Eram deprimat, mă plăngeam mult, dar Domnul mi-a arătat cum să mulţumesc pentru toate lucrurile. Sunt atât de trist când văd oameni care limitează puterea Duhului Sfânt la vorbirea în alte limbi. Acesta este doar un lucru minor pe care Duhul Sfânt îl face. Eşti tu mulţumit cu aceasta? Aşa ne-a jefuit pe noi Diavolul. Auzi pe cineva spunând: „Trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt!” şi sunt de acord. Apoi, într-o zi Dumnezeu se întâlneşte cu tine şi vorbeşti în limbi. Slavă Domnului! Şi apoi spui: „L-am primit”. Ce ai primit? Un procent din moştenirea ta. Dacă te mulţumeşti cu atât, Diavolul te-a jefuit de 99%, pentru că nu citeşti Biblia cu atenţie, să vezi care e întreaga ta moştenire. Echipat să poţi face toată voia lui Dumnezeu, să fii plăcut Lui în fiecare zi. Aceasta au experimentat apostolii.

Să deschidem din nou la 2 Corinteni 3 să vă mai arăt ceva. Una dintre marile mele poveri este să arăt oamenilor ce scrie cu exactitate în Scriptură. De multe ori când le arăt ei spun: „Uimitor, dar era acolo tot timpul şi nu am văzut”. Nu văd pentru că dumnezeul acestei lumi le-a orbit ochii, acest verset îl găsim în 2 Corinteni 4:4 „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu”. Când citeşti acest verset, crezi că ţi se poate aplica şi ţie? Citeşte-l! Ţi se aplică acest verset şi ţie? Poate vei spune: „Nu, eu nu sunt un necredincios”. Am văzut multă necredinţă printre credincioşi. Cei mai mulţi credicioşi născuţi din nou sunt credincioşi necredincioşi. Nu cred ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Păcatul nu va domni peste voi” şi nu cred. Cuvântul spune: „Bucuraţi-vă în Domnul întodeauna”, dar ei nu cred că se poate. Cuvântul spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic” şi ei nu cred că se poate. Sunt multe astfel de versete. Acest verset (2 Corinteni 4:4) se aplică credincioşilor, pentru că spune: „Satan a orbit mintea celor ce nu cred, ca să nu vadă”. Ce să nu vadă? Nu vorbeşte despre Evanghelia iertării păcatelor. Există o Evanghelie a iertării păcatelor, pe care au văzut-o. Aici vorbeşte despre Evanghelia slavei lui Cristos. Evanghelia iertării păcatelor ai vazut-o şi ai fost iertat. Dar aici este prezentată o altă Evanghelie sau restul Evangheliei, care spune că eu pot să iau parte la slava lui Isus Cristos. Evanghelia aceasta ai văzut-o? Acestă Evanghelie este ceea ce orbeşte dumnezeul veacului acesta. Care este diferenţa între Evanghelia slavei lui Cristos şi cea a lui Moise? Am să vă arăt. În dimineaţa aceasta am văzut cum gloria pe care o avea Moise era trecătoare şi încetul cu încetul se stingea. Apoi Moise se ducea din nou în prezenţa lui Dumnezeu, strălucea din nou şi apoi iarăşi se stingea. Aşa era toată viaţa lui Moise. Uneori avea glorie, apoi dispărea, apărea şi apoi din nou dispărea. Cei mai mulţi credincioşi trăiesc aşa. Sunt perioade în viaţa lor când sunt plini de putere. Aud un mesaj puternic şi sunt treziţi şi sunt în flăcări. Gloria este prezentă în viaţa lor, dar în timp scade. Apoi din nou aud un mesaj sau se îmbolnăvesc şi Dumnezeu le vorbeşte din nou. Sus şi jos, la fel ca şi Moise. Dar acum, cine se întoarce la Domnul, care este Duhul Sfânt, mahrama îi este luată (2 Corinteni 3:16). Cum ştiu că m-am întors la Duhul Sfânt total? Nu mai am mahrama, nu mai trebuie să-mi ascund nici o parte a vieţii, nu trebuie să spun „nu te uita la partea aceasta a vieţii mele”. Uneori, când predicăm standardele înalte ale Noului Testament, oamenii cred că suntem mândri. Să spui că Dumnezeu te poate ajuta să trăieşti la aceste standarde nu este mândrie.

Un frate din India a venit să-mi spună: „Frate Zac, ascult în fiecare săptămână mesajul dumneavoastră la televizor şi spui multe lucruri bune, dar trebuie să vă spun ceva, se pare că eşti cam mândru că ai aceste standarde înalte”. Eu i-am spus: „Aceasta nu e mândrie”. Ştiţi ce spune Pavel? „Urmaţi-mă pe mine, după cum şi eu îl urmez pe Cristos”. Era aceasta mândrie? Ce este smerenia? Este smerenie a spune: „Nu vă uitaţi la mine, eu nu sunt decât un ipocrit fără speranţă, uitaţi-vă la Isus”? Oamenii cred că aceasta este smerenie. Aceasta nu e smerenie, ci e necredinţă şi ipocrizie. Ştiţi că Isus doreşte ca mulţi oameni de pe Pământ să fie în stare să le spună semenilor: „Călcaţi pe urmele mele, căci şi eu calc pe urmele lui Cristos”? Spuneţi-mi pe câţi predicatori i-aţi auzit spunând: „Urmaţi-mă pe mine, căci eu îl urmez pe Cristos”. Unde sunt oamenii, ca apostolul Pavel, care pot face această afirmaţie? Nu credeţi că Satan a făcut o lucrare îngrozitoare jefuind Biserica de astfel de lideri evlavioşi? De ce să avem la anvoane nişte ipocriţi care spun: „Nu vă uitaţi la mine. Eu sunt un iubitor de bani, nu vă uitaţi la mine, ci uitaţi-vă la Isus. Încă poftesc sexual, dar uitaţi-vă la Isus. Nu mi-am crescut copiii cum trebuie şi ei nu-l urmează pe Domnul, dar nu vă uitaţi la mine, ci la Domnul”?

Ce Evanghelie este aceasta? Să predici altora o Evanghelie pe care nu o trăieşti. Să presupunem că ai acasă un CD-player care nu merge, l-ai face cadou cuiva? Ai spune: „Uite frate, la mine nu merge. dar ţi-l fac ţie cadou”. Nu cred că aţi face niciunul aşa ceva. Nu ai face niciodată cadou un CD-player defect. dar dăm altora o Evanghelie care nu merge la noi acasă. Ce înşelător eşti! Un CD-player ieftin, care nu merge, nu l-ai da altora, dar le dai Evanghelia? Dumnezeu doreşte ca mulţi dintre voi, mai ales tinerii, dar şi voi fraţi mai în vârstă, dacă vă pocăiţi, să spuneţi: „Doamne fă-mă un slujitor al Noului Legământ, nu un legământ unde gloria trece, ci unul în care să pot spune: urmaţi-mă pe mine, căci şi eu îl urmez pe Cristos”. Ce înseamnă aceasta? Nu înseamnă că vei deveni ca şi Cristos. Pavel spune în 1 Corinteni 11:1, versetul menţionat anterior, „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos”. Acesta este un slujitor al Noului Legământ, cel care poate spune: „Urmaţi-mă pe mine, căci şi eu îl urmez pe Cristos”.

Nu spun ca şi Isus: „urmaţi-mă pe Mine”, ci călcaţi pe urmele mele, după cum şi eu calc pe urmele lui Cristos. Doar Isus a putut spune: „Urmează-mă pe Mine”, restul putem spune doar: „Urmaţi-mă pe mine, întrucât şi eu îl urmez pe Cristos”. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că am devenit ca şi Isus? Ce a însemnat aceasta pentru Pavel? Să deschidem la Filipeni 3:17 „Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda, pe care o aveţi în noi”. Uitaţi-vă la curajul lui Pavel, el spunea „vă puteţi uita la viaţa mea, dacă aş putea mi-aş deschide capul să vedeţi la ce mă gândesc, pentru că în mintea mea nu sunt gânduri murdare, nu am gânduri amare împotriva oamenilor, nu mă gândesc tot timpul cum să fac bani. Dacă vă veţi uita în mintea mea, veţi vedea că mă gândesc cum să devin mai mult ca şi Isus”. Crezi că Dumnezeu te poate face şi pe tine aşa? Aceasta este moştenirea ta în Cristos. De asemenea spune în Filipeni 3:13-14 „Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”.

Ce a pregătit Cristos pentru noi? Nu să ne ducă în cer. Aceasta este una dintre marile înşelăciuni, că Isus a venit ca să ne ducă în cer. Unde citiţi aceasta în Biblie, arătaţi-mi un verset unde Isus spune „Am venit să vă duc în cer”. Ştiu că mulţi predicatori v-au învăţat aşa, dar nu scrie nicăieri în Biblie că Isus a venit să ne ducă în Rai sau Isus a venit să ne mântuiască de Iad. Ştiu că ai auzit aceasta de multe ori, dar arată-mi măcar într-un verset unde scrie aceasta. Eu citesc Biblia de 50 de ani şi încă nu am găsit un verset care să spuna aceasta. Am să vă spun de ce a venit Domnul Isus, Matei 1:21 „A venit ca să ne mântuiască de păcatele noastre”. Nu să ne salveze de Iad, ci de păcatele noastre şi este o diferentă uriaşă între a fi salvat de păcat şi a fi salvat de Iad. Când spunem că suntem salvaţi, spunem că suntem salvaţi de Iad, dar dacă eşti cu adevărat mântuit, versetul spune că eşti mântuit de păcat. Nu doar iertat de păcat, versetul nu spune că Isus a venit ca să ne ierte păcatele, a venit bineînţeles şi să ne ierte păcatele. Câţi îl numiţi „Isus, Iertătorul”? Îl numiţi „Isus, Mântuitorul”. A mântui e diferit de a ierta. Să presupunem că te mânii sau pofteşti cu ochii şi spui: „Doamne, iartă-mă, curăţă-mă” şi El de îndată te iartă, dar te-a mântuit? Nu, pentru că mâine te mânii din nou şi pofteşti cu ochii tăi, şi apoi din nou si din nou. Şi apoi spui: „Doamne, iartă-mă” si El te iartă. Eşti mântuit? Nu, pentru că din nou te mânii, din nou pofteşti. Dar când vei fi salvat de păcatul tău? Numele lui este Isus şi a venit să ne mântuiască de păcatele noastre. De fiecare dată când rostim numele Isus, trebuie să-ţi aminteşti ce înseamnă: „Cel care a venit să mă mântuiască de păcatele mele”. El nu a venit să ne salveze de Iad, ci a venit să ne salveze de păcat.

Care este destinaţia noastră? Unde ne va duce El? Aţi spus că ne va duce în Cer. Nu, nu aceasta este destinaţia. Arătaţi-mi unde scrie în Scriptură. Am să vă arăt care este destinaţia, Romani 8:29 „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său”. Predestinaţi înseamnă o destinaţie cunoscută din avans. Dacă cumperi un bilet de la Cluj la Budapesta, scrie pe el: Cluj – Budapesta. Ce scrie pe biletul tău: de pe Pământ în cer? Nu, nu aceasta scrie pe bilet. Vă spun eu ce scrie pe bilet: „De la a fi asemenea lui Adam, la a fi asemenea lui Cristos, de la a te comporta ca şi Adam, la a te comporta ca şi Isus Cristos”. Aceasta este călătoria, nu e călătorie de pe Pământ în Cer, ci o călătorie de la firea adamică, la firea lui Cristos.

În India călătorim cel mai des cu trenul, avem 1.2 miliarde de oameni şi sute de trenuri. Dacă te duci la gară, poţi găsi şi 30 de trenuri. Dacă te urci în trenul greşit, poţi să stai câteva ore liniştit până vine controlorul şi în unele trenuri nici măcar nu mai vine, pentru că sunt prea mulţi oameni. Poţi să mergi o zi întreagă cu trenul şi apoi să-ţi dai seama că mergi în direcţia greşită. Înainte să te urci în tren trebuie să te asiguri dacă nu merge în direcţia greşită. Trebuie să-ţi cunoşti destinaţia, să devii asemenea lui Isus Cristos. Când l-ai acceptat pe Cristos ca şi Mântuitor şi Domn? Poate acum 5-10 ani. Călătoreşti de 5-10 ani şi ,în acest timp, te-ai apropiat de destinaţie, ai devenit mai mult asemenea lui Isus Cristos? Aceasta este destinaţia. Trenul acesta trebuie să te ducă tot mai aproape de El, mai smerit, mai pur, mai bucuros, mai mulţumitor, mai mult ca Isus Cristos. Ştiu că nu ai ajuns încă la destinaţie, este încă departe, dar cel puţin eşti în direcţia corectă. Se întâmplă aceste lucruri în viaţa ta? În anul care a trecut ai devenit tu mai mult ca şi Cristos? Vă spun pe cine trebuie să întrebaţi. Întreab-o pe soţia ta, întreabă pe soţul tău, întreabă pe copiii tăi, ei îţi vor spune adevărul, dacă ai devenit mai mult ca şi Cristos, dacă vorbirea ta a devenit mai mult ca şi a lui Cristos. Dacă nu, înseamnă că eşti în trenul greşit, tu nu mergi în direcţia corectă.

Când spun: „urmaţi-mă pe mine, întrucât şi eu îl urmez pe Isus” nu spun că am ajuns la destinaţie, spun doar că eu merg în acea direcţie. Mai sunt mulţi kilometri până la sfârşit, dar de ce nu vii după mine? Este ca şi cum ai urca pe un munte. Pavel spune: „Vreau să devin ca şi Cristos”, să ating vârful muntelui, am urcat doar 200 de metri şi mai am mult de mers până sus. Până în vârf sunt 2000 de metri şi eu am urcat doar 200, dar pot să le spun celor care sunt în spatele meu: „Urcaţi, urmaţi-mă pe mine”. Fiecare dintre voi ar trebui să fie în stare să spună cuiva: „Urmează-mă pe mine, căci şi eu îl urmez pe Cristos”. Ar trebui să fii în stare să spui copiilor „Urmează-mă pe mine, căci şi eu îl urmez pe Cristos”. Aceasta este destinaţia noastră, să fim asemenea lui Cristos.

Să deschidem la 2 Corinteni 3, aici este descrisă diferenţa dintre gloria lui Moise şi gloria lui Isus Cristos, viaţa sub Vechiul Legământ şi viaţa de sub Noul Legământ. În Vechiul Legământ, câteodată era glorie, alteori nu, sus şi jos, dar în Noul Legământ, când scăpăm de această mahramă, „ Corinteni 3:18 „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă” ,care este Cuvântul lui Dumnezeu, „slava Domnului”. Este ca şi cum ai vedea destinaţia, poţi spune: „Aceasta este destinaţia mea, gloria lui Isus Cristos”, nu Cerul. Vreau să devin mai mult ca şi Isus, nu sunt atât de nerăbdător să ajung în Cer. Poate sunteţi surprinşi când vă spun aceasta, dar vă spun înaintea Domnului: „Nu doresc atât de mult să merg în Cer, cât doresc să fiu asemenea Domnului Isus şi să fiu cu Isus”. Raiul meu este acolo unde este Isus. Odată i-am spus Domnului aşa: „Doamne, sunt gata să mă duc în Iad, dacă tu eşti acolo, pentru că Iadul ar deveni Rai pentru mine”. Raiul nu e format din străzi de aur şi palate, poate acesta este Raiul pentru tine, dar pentru mine, Raiul înseamnă persoana Domnului Isus Cristos. Gândiţi-vă la un soţ şi o soţie care se uibesc cu adevărat. Ce rost are să fii într-o casă mare fără soţie? Dacă mă duc acasă, şi soţia mea nu este acolo, casa este goală. Aş prefera să trăiesc într-o colibă cu soţia mea, decât într-un palat, fără ea. Aceasta vreau să spun când afirm că pentru mine Raiul este Isus. Când El e acolo, acolo este Raiul, nu-mi pasă de străzile de aur şi palate, pentru că destinaţia mea este să fiu ca şi Isus Cristos şi să fiu cu El. Şi când văd gloria lui Isus, descoperită de Duhul Sfânt, următorul lucru care Îl face este că ne schimbă în acea asemănare, „şi suntem schimbaţi în acelaşi chip ca al Lui”. Şi aici observăm diferenţa dintre Noul şi Vechiul Legământ, „din slavă în slavă”, în slavă, în slavă, în slavă, la nesfârşit. Cum era Vechiul Legământ? Cum era Moise? În prezenţa lui Dumnezeu glorie, apoi se stingea, apoi poate iar o întâlnire care aducea glorie şi apoi din nou gloria se stingea. În Noul Legământ din slavă, în slavă, în slavă, în slavă şi tot aşa mai departe. Tu în care Legământ trăieşti? În cel vechi sau în cel nou? Vezi cum dumnezeul acestui veac ţi-a orbit mintea, să nu vezi Evanghelia gloriei lui Isus Cristos? Nu te-a orbit ca să nu vezi Evanghelia iertării păcatelor, e adevărat că a orbit milioane de oameni ca să nu vadă această Evanghelie. Dar tu eşti mai bun decât ei, pentru că ochii tăi au fost deschişi, să vezi cum Isus ţi-a iertat păcatele şi tu ai primit acest 1%, am primit 10 mii de euro şi ce bucuroşi suntem. Dar Tatăl tău ţi-a lăsat un miliard de euro şi îl pierzi pentru că un avocat corupt te-a înşelat. Povara mea este să-ţi deschid ochii, să îţi vezi adevărata ta moştenire, Evanghelia gloriei lui Isus Cristos. Viaţa mea nu va coborî, nu va fi perfectă, dar va fi din zi în zi tot mai bună. Şi, în ultimii ani, am început să gust din aceste lucruri. Urmaţi-mă pe mine, cum şi eu îl urmez pe Cristos. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi, pentru fiecare dintre voi, ca să luăm parte la gloria lui Isus Cristos. Încerc să vă transmit o sete şi o foame după o viaţă care poate nu aţi experimentat-o până acum.

Dacă aţi citit predica de pe munte, Matei 5,6,7, aţi observat că lipseşte un lucru? Cel mai important, nu ştiu dacă aţi observat. Când Domnul Isus rostea acea predică, El înlocuia Legea Vechiului Testament. Moise a coborât de pe munte cu cele 10 porunci, Isus a coborât din cer, a abolit cele 10 porunci şi a spus: „Iată ce trebuie să împliniţi de acum înainte”. Predica de pe munte, Matei 5,6,7 înlocuieşte cele 10 porunci. Spune că neprihănirea voastră trebuie să fie mai înaltă ca şi cea a fariseilor. Legea spune: „Să nu ucizi”, Eu vă spun: „Să nu te mânii”. Legea spune: „Să nu curveşti”, Eu vă spun: „Să nu curveşti nici măcar în mintea ta”. Legea spune: „Când juraţi, să spuneţi adevărul”, Eu vă spun: „Spuneţi adevărul tot timpul”. Legea spune: „Iubeşte-ţi aproapele şi urăşte-ţi duşmanul”, Eu vă spun: „Iubeşte-ţi şi duşmanul”. Legea spune să postiţi şi să vă rugaţi, Eu vă spun să postiţi şi să vă rugaţi fără ca ceilalţi să ştie. Domnul Isus ridica Legea din Vechiul Testament la standardul lui Dumnezeu.

Cel mai important lucru totuşi lipseşte. V-aţi gândit la aceasta? Am citit Matei 5,6,7 şi am ajuns la finalul capitolului 7 şi m-am rugat „Doamne, cel mai important lucru lipseşte”. Care este acela? „Nu Mi-ai spus cum pot trăi o astfel de viaţă”. M-a învăţat care sunt standardele, dar cum să trăiesc o astfel de viaţă? Citeşte Matei 5,6,7 şi nu se menţionează nici măcar odată acest lucru. De ce a predicat Domnul Isus 3 capitole şi a omis cel mai important lucru? A greşit Isus? Îţi arată standardele înalte ale vieţii Lui şi apoi nu-ţi spune cum poţi să le trăieşti? Uneori, oamenii aşa îmi spun: „frate Zac, ce standard înalt, dar nu ştim cum să-l ajungem”, atunci le spun: „Eu fac cum a făcut Isus, eu încerc să predic cum a predicat Isus, să vă predic standarde înalte, fără să vă spun cum să le ajungeţi”. De ce? Pentru că trebuie să mergeţi la Domnul Isus şi la El să căutaţi puterea de a trăi o astfel de viaţă. Nouă ne place să înţelegem tehnica, modul în care să facem.

Viaţa de biruinţă nu este ca şi cum înveţi să conduci o maşină sau să pilotezi un avion sau să operezi un computer. Viaţa Noului Legământ presupune să-ţi deschizi întreaga fiinţă Duhului Sfânt şi El îţi va da puterea să trăieşti această viaţă. Dar trebuie să predai totul şi această parte nu o fac cei mai mulţi creştini. Dacă vei preda totul, vei experimenta viaţa care au trăit-o apostolii. Şi aceasta este o experienţă a Noului Legământ. Când eram tânăr pe calea credinţei, obişnuiam să merg la o biserică unde păstorii erau oameni buni, dar nimeni nu predica acolo Predica de pe munte. În toţi anii în care am mers la acea biserică, nimeni nu m-a învăţat că Isus ridicase standardele la aşa un nivel. Ei îmi spuneau să citesc Biblia în fiecare zi, să mă rog, să mărturisesc credinţa mea şi altora, să caut părtăşia cu oamenii lui Dumnezeu, să vii la întâlnire, la rugăciune, posteşte. Întâlniri, întâlniri, întâlniri, întâlniri şi iar întâlniri şi eu în viaţa mea eram înfrânt, înfrânt, înfrânt, înfrânt şi iar înfrânt. Şi eu m-am întrebat ce rost au aceste întâlniri, dacă eu sunt înfrânt în viaţa mea. Ne învăţau multe lucruri despre Apocalipsa, Cortul întâlnirii, fiara cu cele 10 coarne, dar era o fiară în mine, pe care nu ştiam cum să o controlez. Şi am spus: „Doamne, este ceva în viaţa creştină, ce eu nu înţeleg”. Simţeam că a mea cunoştinţă creşte şi vreau să vă spun, dragi fraţi şi surori, că poţi să asculţi multe predici la conferinţe, pe internet, DVD şi sunt bune, dar dacă tot ce fac este să-ţi mărească cunoştinţa, nu vei ajunge nicăieri.

Ele trebuie să creeze în tine o foame. Ştiţi de ce a omis Domnul Isus cel mai important lucru în predica de pe munte? Pentru că scopul misiunii lui a fost să creeze în oameni o foamete şi sete după Dumnezeu. Isus rosteşte Predica de pe munte şi pleacă. Unii o ascultă sau o citesc şi spun: „Este un standard bun” şi apoi trec la capitolul 8 şi se întrebă ce scrie în continuare. Nu au o foamete, iar Dumnezeu spune: „Mesajul acesta nu este pentru aceşti oameni”. Dar între ei sunt câţiva oameni care spun: „Doamne, cum să trăiesc o astfel de viaţă? Îmi doresc o astfel de viaţă, oricât m-ar costa”. Domnul Isus spunea: „Cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire vor fi săturaţi”. Scopul mesajului este să creeze în tine o foamete şi o sete după neprihănire, care să te apropie de Domnul Isus, pentru că doreşte să aibă o legătură personală cu tine în Noul Legământ. Evrei 8:7 „În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea”. Primul legământ nu era desăvârşit, pentru că nu ne putea face ca şi Isus. De aceea Dumnezeu a dat al doilea legământ. Versetul 8-9 spune: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; nu ca legământul, pe care l-am făcut cu părinţii lor”. Iată un lucru specific Noului Legământ, Evrei 8:11 „Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: ,Cunoaşte pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei”. Acesta este unul dintre cele mai importante lucruri ale Noului Legământ, nu vor mai învăţa unul pe altul spunând: „Cunoaşte pe Domnul”. Aşa făceau în Vechiul Testament. Aceasta este foarte important şi vreau să mă ascultaţi cu atenţie, în Vechiul Testament nu toţi aveau Duhul Sfânt, în Noul Legămţnt toţi pot avea plinătatea Duhulul Sfânt. Dumnezeu toarnă Duhul Său cel Sfânt peste toţi oamenii, dar noi trebuie să însetăm, ca toţi să fim umpluţi cu Duhul Sfânt. Când vom fi toţi plini de Duhul Sfânt, nu va trebui să mergem la cineva să-l rugăm să ne înveţe voia lui Dumnezeu pentru viaţa noastră. Această viaţă era în Vechiul Legământ, atunci chiar şi regii trebuiau să meargă la un prooroc: „Întreabă, te rog, pe Dumnezeu ce trebuie să fac, să mă duc să mă lupt cu duşmanii sau nu”. Şi proorocul spunea: „Bine, am să mă rog şi după câteva zile am să-ţi spun”. Nici măcar regele nu avea contact direct cu Dumnezeu, ci trebuia să meargă la un prooroc. Dacă era un prooroc în apropiere, mergeai la el şi uneori se întâmpla ca într-o generaţie să nu fie niciun prooroc. Nu a fost prooroc în fiecare generaţie în Israel. Proorocii erau foarte rari. Odată a venit Samuel, dar timp de ani întregi nu existase niciun prooroc. Moise murise, apoi niciun prooroc, pentru mulţi ani, până la Samuel. Prooroci falşi erau prezenţi tot timpul, dar vorbim de prooroci adevăraţi. A fost Moise, Samuel şi apoi o perioadă lungă nu au fost prooroci. Apoi vine Ilie, Elisei şi apoi iar o perioadă lungă fără niciun prooroc. Apoi vine Isaia, Mica, apoi Ieremia, Habacuc, Hagai, Zaharia, apoi câţiva ani niciun prooroc, Maleahi şi apoi mai mult de 300 de ani niciun prooroc şi apoi Ioan Botezătorul. Trebuia să fii foarte norocos să te naşti într-o generaţie în care să fie prooroc şi să locuiască aproape de tine, altfel trebuia să călătoreşti sute de kilometri ca să-l întâlneşti.

În Noul Legământ este mult mai bine, nu trebuie să te uiţi în jur şi să te întrebi dacă există vreun prooroc, pentru că „toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei”. Aceasta înseamnă de la cel nou convertit, până la creştinul matur. Acesta este Noul Legământ, pentru că Duhul Sfânt poate veni să locuiască în fiecare dintre noi. De aceea, Dumnezeu nu doreşte ca tu să primeşti toate răspunsurile de la oameni. El nu spune că nu vor fi învăţători în biserică, pentru că ,în Efeseni 4:11, spune că Cristos a numit pe unii învăţători. Dar învăţătorii nu ţi-L vor descoperi pe Dumnezeu, ci Cuvântul Lui. Eu nu te pot pune în legătură cu Dumnezeu. Ce fac eu în aceste conferinţe este să te învăţ Cuvântul lui Dumnezeu, să-ţi arăt moştenirea care te aşteaptă. Dar cine te va învăţa despre Dumnezeu Însuşi? Duhul Sfânt. Cu toţii îl putem cunoaşte personal. Eu mulţumesc lui Dumnezeu pentru toţi oamenii evlavioşi din viaţa mea, care m-au învăţat Cuvântul lui Dumnezeu, dar pe Domnul Isus L-am cunoscut doar prin Duhul Sfânt.

Iacov 4:5, nu ştiu dacă aţi înţeles acest verset: „Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine”. Acest verset este greu de înţeles. Ce înseamnă că Duhul, pe care l-a pus Dumnezeu în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine? Am să vă dau un sfat, ori de câte ori veţi găsi un verset dificil, să nu ziceţi: „Nu-l înţeleg, trec mai departe”. Dacă te comporţi aşa, nu vei înţelege niciodată Biblia. Trebuie să rămâi la acel verset şi să spui: „Doamne, învaţă-mă ce înseamnă acest verset!”. În Vechiul Testament, cuvântul duh sau spirit se referă la două lucruri: Duhul Sfânt şi duhul omului. Când Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, le-a dat un duh, animalele nu au duh. Noi, pentru că avem duh, putem intra în legătură cu Dumnezeu şi duhul e diferit de mintea noastră. În spiritul nostru avem conştiinţa, abilitatea de a-l contacta pe Dumnezeu. Nu-l poţi contacta pe Dumnezeu cu mintea ta, ci cu duhul tău. În cortul din Vechiul Testament erau 3 părţi. Curtea exterioară, care avea 25 pe 50 de metri. În interiorul acestei curţi era un cort mic cu 2 părţi, care măsura cam 5 pe 15 metri şi în mijloc avea o cortină. Cortul avea 3 părţi, gândeşte-te la această biserică, este curtea înconjurată de un zid şi apoi clădirea, care are 2 părţi: Locul sfânt şi Sfânta sfintelor. Aşa era cortul din Vechiul Legământ. Acesta este o imagine a omului: la fel, omul are 3 părţi: trup, suflet şi duh, ca şi cortul: curtea, Locul Sfânt şi sfânta sfintelor. Între Locul sfânt şi Sfânta sfintelor era o cortină groasă. În Vechiul Legământ nu puteau intra în Sfânta sfintelor, înseamnă că nu puteau intra în viaţa în duh. Toată experienţa se limita la trup şi suflet. Aceasta spunea Dumnezeu: „Poţi intra în Curtea exterioară, poţi intra în Locul Sfânt, dar nu poţi intra în Sfânta sfintelor”. Totul în Vechiul Testament se rezuma la trup şi suflet, chiar şi închinarea lor. Se închinau în trup şi în suflet. Cu mintea spuneau lucruri minunate lui Dumnezeu, cu emoţiile fiind mişcaţi, bucuroşi, bateau din palme, dansau, săreau. Era o închinare în trup şi în suflet.

Dar apoi, Domnul Isus a spus femeii din Samaria, în Ioan 4:23, făcând referire la Vechiul Testament: „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit” şi aceasta înseamnă că suntem într-o perioadă de tranziţie, ce a fost vechi trece şi vine ceasul cel nou. Este aici, dar nu este încă stabilit. Aceasta înseamnă vine ceasul, şi acum a şi venit”, nu a venit pe deplin, ci va veni în ziua cincizecimii. „Dar acum că sunt aici”, spunea Domnul Isus, „suntem într-o perioadă de tranziţie”, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; ”, nu doar în trup şi suflet, ci în duh, şi astfel toată fiinţa îl va lăuda pe Dumnezeu. Trebuie să înţelegem aceasta, am să vă repet. Cortul întâlnirii avea 3 părţi: curtea exterioară, înconjurată de un zid de pânză, în acea curte era un cort, împărţit în 2 de o cortină groasă. Prima parte se numea Locul Sfânt şi a doua, Sfânta Sfintelor. În curte putea toată lumea să vadă, este ca şi trupul nostru, toţi ne pot vedea. În interiorul acestui trup sunt 2 părţi care nu pot fi văzute. În centrul acelei curţi era un cort în care nimeni nu putea să vadă. Aceasta arată că în interiorul trupul tău sunt 2 părţi pe care ceilalţi nu pot să le vadă: sufletul şi trupul tău. Citim aceasta în 1 Tesaloniceni 5:23, „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru”. În Vechiul Testament, Dumnezeu nu putea penetra duhul omului. Aceasta înseamnă acea cortină groasă între suflet şi duh. Când Isus a murit, acea cortină a fost ruptă şi acum Dumnezeu poate intra în duhul nostru. Aceasta s-a întâmplat în ziua cincizecimii. De aceea i-a spus Isus femeii din Samaria că vine ceasul când nu ne vom mai închina în trup şi suflet, ci în duh. Ştiţi că sunt foarte puţini oameni care înţeleg ce înseamnă să te închini în duh? Cei mai mulţi creştini astăzi se închină în trup şi suflet, la fel ca şi cei din Vechiul Testament. Nici nu ştiu ce înseamnă închinarea în duh. Ştiu cum să bată din palme, să-şi ridice mâinile, să-şi ridice vocea şi aceasta înseamnă trup, şi e bine. Şi apoi suflet, să-şi folosească mintea, atinşi emoţional, uneori plâng, alteori sunt bucuroşi. Voi când vă închinaţi, simţiţi mai mult de atât? Aceasta au exerimentat David şi ceilalţi, în Vechiul Testament. Aveau instrumente, se rugau, strigau, cântau.

Isus a spus că vine o vreme nouă, când ne vom închina în duh. Acesta este duhul menţionat în Iacov 4, Dumnezeu este gelos, El a pus un duh în noi şi îl doreşte doar pentru El. Iacov 4:5: „El doreşte cu gelozie duhul pe care l-a pus în noi (traducerea din engleză)”. Aceasta înseamnă că nu vrea ca nimeni să se interfereze între duhul tău şi Duhul Lui. În Vechiul Legământ nu era aşa. În Vechiul Testament, dacă erai evreu, nu puteai intra în Sfânta Sfintelor. Doar marele preot intra, în numele tău, odată pe an. Acum, în Noul Legământ, Dumnezeu vrea să aibă o legătură directă în noi prin duhul nostru şi există un singur mare preot, Isus Cristos. Prin El, această cortină a fost ruptă. Acum îndrăznim să intrăm în Sfânta sfintelor.

În 1 Timotei 2:5 „Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos”. Dumnezeu nu poate locui în trupul meu sau sufletul meu, ci El poate locui doar în duhul meu. De aceea, focul lui Dumnezeu era deasupra Sfintei sfintelor şi nu în curte sau în Locul Sfânt. Gloria lui Dumnezeu nu era în curte, nici în locul Sfânt, ci doar în Sfânta sfintelor, învăţându-l pe om că nu poate locui în trupul sau sufletul lui, ci doar în duhul lui. Dumnezeu nu a putut locui în duhul omului, până nu a fost curăţat prin sângele lui Isus Cristos. Şi acum, El ne vrea pentru El şi spune că între noi şi El să fie doar un mediator: Isus Cristos. „Trebuie să vii la Mine direct”, „toţi mă vor cunoaşte, de la cel mai mic, la cel mai mare”. Şi de aceste lucruri i-a jefuit Diavolul pe oameni. Unor oameni le zice: „un singur mijlocitor, Isus Cristos, nu e de ajuns, mai ai nevoie de un mijlocitor, Maria. Roagă-te Mariei, ea se va ruga lui Isus şi El va merge la Tatăl”. Câţi mijlocitori? Doi, Maria şi Isus. Nu credeţi că aceasta este lucrarea Diavolului? În bisericile penticostale nu este Maria, este un prooroc, apoi Isus, apoi Dumnezeu, şi care e diferenţa? Eu vă spun că ,dacă ar trebui să avem doi mijlocitori, aş alege-o pe Maria, în defavoarea oricărui prooroc, pentru că ştiu că ea a fost o femeie evlavioasă. Pe prooroci sau proorociţe nu le cunosc. Dar slavă Domnului că nu am nevoie de un alt mijlocitor. Este doar unul, prin care pot merge direct la Tatăl.

Dumnezeu doreşte duhul meu cu gelozie pentru El. De aceea a murit Isus, ca noi să putem merge direct la El, pentru că noi suntem mireasa Lui. Isus Cristos este mirele nostru. Soţia mea trebuie să meargă la o secretară ca să vorbească cu mine? Dacă aş spune da, aceasta ar demostra că eu cu soţia mea suntem certaţi. Nu trebuie să mergi prin intermediul unei secretare. Este Cristos mirele tău? Ne vorbeşte Isus Cristos printr-o secretară? Nu, ci direct. Maria stătea la picioarele Domnului Isus şi îl asculta. Şi noi îl putem asculta direct pe Isus. El a trimis învăţători în bisericile noastre, ca să ne înveţe Cuvântul Său. De aceea stai aici, de aceea avem conferinţe, dar ca să-L auzi pe Isus nu ai nevoie de mine, poţi să-L auzi direct. Trebuie să ne dezvoltăm obiceiul de a-L asculta pe Isus direct. Acesta este cel mai important lucru de care ai nevoie. Lucrul acesta nu era posibil în Vechiul Legământ. Creştinii au devenit leneşi, de aceea merg la prooroci ca să afle voia Domnului. Vreau să vă spun că nu trebuie să mergi la un prooroc pentru a afla voia Domnului. „Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: ,Cunoaşte pe Domnul!’”. În Vechiul Testament, da, atunci până şi regii mergeau la prooroci, dar în Noul Testament nu vei găsi nicio persoană care să meargă la prooroc pentru a afla voia lui Dumnezeu pentru viaţa lui. Cum aflăm voia Domnului în Noul Legământ? Cum ştii ce vrea Dumnezeu să faci? Este mult mai greu decât să mergi la un prooroc. De aceea mergem la prooroci, pentru că suntem leneşi, ca să aflam voia Domnului pentru noi. Într-o biserică, a venit un frate la mine şi mi-a spus că are o fetiţă nou-născută şi mi-a cerut să mă rog pentru a afla ce nume să-i pună. El credea că eu sunt prooroc. Nu eu trebuie să mă rog ca să aflu ce nume să-i pui fetiţei tale. De ce nu-L întrebi tu pe Isus? Nu suntem în Vechiul Legământ. Dacă vrei, îţi sugerez 10 nume biblice. Dacă nu ştii Biblia, îţi spun eu nume din Biblie, dar du-te şi întreabă-L pe Isus tu însuţi.

Chiar şi astăzi vin oameni la mine acasă, chiar şi prezbiterii din bisericile mele şi imi spun: „Frate Zac, ne poţi sfătui cu privire la o situaţie dificilă pe care o întâmpinăm, acasă sau la slujbă?”. Să le dau un sfat sau nu? Sigur, Biblia spune că siguranţa se găseşte în mulţimea consilierilor. Dacă eu aş avea o problemă gravă şi apostolul Pavel ar trăi aici, în Zalău, m-aş duce până la el să discut cu el. Ar fi bine, dar el nu va afla voia Domnului pentru mine. Când oamenii vin la mine, eu spun: „Frate, pot să-ţi dau un sfat din experienţa mea şi din Cuvântul Domnului”. Pot să le arăt versetele din Biblie pe care să le ia în considerare. Înainte să plece, le spun: „Să nu faci ce ţi-am spus eu, du-te la Dumnezeu, îngenunchează şi spune: Doamne, fratele Zac m-a învaţat să fac aşa, dar el este numai un om, eu sunt copilul Tău, te rog, spune-mi Tu, aşa trebuie să fac sau altfel?”. Şi le spun: „Fă ceea ce spune Dumnezeu”. Dacă nu faci cum îţi spun eu, nu am să mă supăr deloc. Ai putea spune: „Poate am să greşesc”. Desigur, Dumnezeu câteodată te va lasă să faci greşeli, ca să înveţi. Cum învaţă copiii să umble? Aţi văzut vreun copil care, pentru prima dată când se ridică în picioare, să umble? Face 1000 de greşeli până învaţă să umble. Tu cum ai învăţat să calculezi? Dumnezeu permite în viaţa noastră să facem greşeli pentru a învăţa. Aproape toate lecţiile pe care le-am învăţat în viaţa mea au fost prin greşeli. Am învăţat cum să fiu un prezbiter făcând greşeli, dar am învăţat din greşelile mele. Să nu-ţi fie frică să faci greşeli. Dacă eşti sincer, Dumnezeu va face ca acele greşeli să lucreze pentru tine. Dar nu fi dependent de un om, pentru că aşa nu vei învăţa niciodată. Să presupunem că eu îmi ţin copilaşul de mână şi spun: „O, copilaşul meu, nu vreau să te văd niciodată căzând, ai numai 9 luni, te învaţă tata să umbli şi tu nu o să cazi niciodată. Întotdeauna am să te ţin de mână”. Nu va cădea niciodată, dar nici nu va învăţa să umble. Aceasta se întâmplă cu mulţi creştini. Să mai folosim un alt exemplu. Avem în India, nu ştiu dacă aveţi şi în România, copii care au de făcut teme. Profesorul spune: „Aveţi aceste 10 probleme de matematică de rezolvat acasă”. Copilul vine acasă cu cele 10 probleme de matematică şi eu îi spun: „Fiule, nu trebuie să le rezolvi, le fac eu pentru tine şi de fiecare dată vei primi numai nota 10”. Şi va fi primul în clasă, pentru că primeşte numai nota 10. Ce se va întâmpla cu un astfel de copil? Într-o zi, când va trebui să stea singur la un examen şi eu nu voi fi acolo să-l ajut, va cădea. Dumnezeu nu vrea să fim aşa. Vrea să aibă o relaţie personală cu tine. Vrea ca tu să fii un biruitor, vrea să-L asculţi când îţi vorbeşte. Mulţi oameni îmi spun: „Frate nu pot să-L aud pe Dumnezeu cum îmi vorbeşte”. De ce? Pentru că tu permiţi altora să-ţi spună voia lui Dumnezeu şi chiar după 20 de ani nu poţi afla voia lui Dumnezeu tu însuţi. Acesta era în Vechiul Legământ.

Romani 12:1-2 „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită”. Iată cum putem găsi voia lui Dumnezeu în Noul Legământ, nu trebuie să mergi nici la Maria, la un prooroc sau la un păstor. În primul rând, trebuie să-ţi predai trupul tău lui Dumnezeu şi în al doilea rând, mintea ta, versetul 2. Dacă faci acesta în mod desăvârşit, versetul 2, ultima parte, spune: „ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită”. Tu singur poţi să afli voia lui Dumnezeu. Aşa vei deveni puternic. Dumnezeu ne doreşte cu gelozie duhul nostru şi doreşte să ne contacteze direct, nu prin intermediul unei secretare. El este mirele tău, trebuie să vorbeşti cu el direct. Iată modul cum trebuie să o facem, Romani 12:1, „să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu”. Nu ştiu cum este traducerea în română, dar în engleză spune: „aceasta este adevărata închinare în duh”. Ţineţi minte cum Isus a spus femeii samaritence că va veni vremea când oamenii se vor închina în duh şi adevăr. Aici scrie cum să te închini în duh. Aici înveţi cum să afli voia lui Dumnezeu tu însuţi. În primul rând, aduceţi trupurile ca o jerfă vie. În Vechiul Testament, cartea Levitic, capitolul 1, este prezentată o jerfă numită ardere-de-tot. Când trebuiau să aducă un viţel sau un miel, nu puteau pune întregul viţel sau miel pe altar şi Domnul le-a spus să îl taie în bucăţi. Apoi puneau bucată cu bucată pe altar. Când toate bucăţile erau pe altar, citim în Levitic, că focul lui Dumnezeu cădea peste ele. Focul acela este o imagine a botezului cu Duhul Sânt şi cu foc. Aşa trebuie să facem şi noi. Să luăm trupurile noastre, să nu punem tot trupul nostru pe altar, ci bucată cu bucată. „Doamne, îţi dau ochii mei, sunt ai Tăi. Cu aceşti ochi am citit atâtea lucruri rele în trecut, m-am uitat la atâtea poze murdare în reviste şi internet. Acum, Doamne, îmi pun aceşti ochi pe altar. De astăzi sunt ochii Tăi. Nu vreau să mai citesc sau să mă uit la ceva care Te-ar face nefericit”. Sunteţi gata să faceţi aşa ceva? Nu te obligă nimeni, ci voluntar, câţi dintre voi sunteţi gata să faceţi aceasta? „Doamne, îţi dau amândoi ochii mei. Nu mai vreau să citesc vreodată ceva ce te-ar dezonora. Nu mai vreau să mă uit la un film sau la un program de televiuziune la care Tu nu te-ai uita”. Ce rost are să vii aici, să te prefaci că eşti sfânt şi să cânţi şi apoi să mergi acasă şi să te uiţi la televizor la nişte programe la care Isus nu ar vrea să te uiţi. Dă-i ochii tăi lui Isus. Apoi spune: „Doamne, îţi dau limba mea. Am rostit atâtea lucruri cu limba mea. Am rănit oameni cu limba mea, l-am rănit pe soţul meu sau soţia mea, am bârfit, am vorbit de rău pe atâţia oameni. Mi-am dat cu părerea despre o persoană sau alta. Doamne, astăzi o pun pe altar. Ia-o, de acum nu-mi voi mai folosi limba pentru lucruri care Te-ar dezonora”. Este uşor să-ţi dai seama când greşeşti. Presupune că Isus stă cu tine la masă când vorbeşti. Ai rosti acele cuvinte? Nu rosti niciun cuvânt pe care nu l-ai rosti dacă Isus ar fi prezent în mod fizic acolo. Aceasta înseamnă să Îi dai limba ta. De asemenea, măruntaiele trebuiau puse pe altar. „Doamne, sunt multe dorinţe în mine, planuri de viitor, le aşez pe altar. Nu vreau să mai fac niciun plan care nu este după voia Ta”. S-ar putea să trebuiască să îţi pui prietena sau prietenul pe altar. „Doamne, te iubesc atât de mult, încât renunţ şi la ea pentru tine”.

Acum, vorbesc cu tine, dacă vrei să fii un creştin autentic. Dacă vrei numai să te joci cu creştinismul şi să fii la biserică, fă ce îţi place, dar dacă vrei să fii un creştin al Noului Legământ, plin cu Duhul Sfânt, pune-ţi ochii, limba, planurile, dorinţele pe altar. Odată ce ai pus ultimul lucru pe altar, îţi proorocesc, focul lui Dumnezeu va coborî peste tine. S-a întâmplat cu mine. Am spus: „Doamne, totul pun pe altar”. Aveam atâtea ambiţii, dar le-am pus pe altar. Mi-am pus ochii, limba, mâinile şi am spus: „Doamne sunt ale Tale. Toţi banii mei din cont, proprietăţile mele, toate sunt ale Tale”. Fă aşa. Mulţi oameni mi-au spus: „Frate Zac, de ani de zile mă tot rog să fiu botezat cu Duhul Sfânt şi nu l-am primit.” Sau alţii îl primesc şi după un an îl pierd, pentru că au pus ceva pe altar, dar apoi l-au luat înapoi. Se poate întâmpla şi aşa. Îţi pui ochii pe altar, un an sunt acolo, dar apoi spui: „Aş vrea să văd nişte filme, acum mi-e dor de ele” şi îi iei înapoi. Acum te poţi uita la emisiuni la televizor, dar focul s-a dus de la tine. Ai dat focul lui Dumnezeu pentru un program murdar. Ce om nebun eşti! Dragi fraţi şi surori, să ne punem pe altar şi să rămânem acolo pentru totdeauna. De multe ori am plâns şi m-am rugat: „Doamne, te rog, nu lua focul Tău din inima mea”. Am plâns pe perna mea noaptea. Sunt gata să renunţ la orice lucru din lumea aceasta, dar vreau focul lui Dumnezeu să rămână în inima mea. Vreau ungerea puternică a Duhului Sfânt toată viaţa mea. Am o singură viaţă şi nu vreau să o risipesc uitându-mă la emisiuni nefolositoare. Nu vreau să-mi risipesc viaţa citind cărţi nefolositoare. Nu vreau să-mi risipesc viaţa adunând bani. Vreau focul lui Dumnezeu în viaţa mea şi mă rog: „Doamne, dacă mai este un lucru cât de mic care mă împiedică, arată-mi-l şi renunţ la el”. Câţi dintre voi vă rugaţi aşa? „Doamne, îţi dau şi mintea mea Ţie, te rog controlează mintea mea. Ajută-mă să citesc Cuvântul Tău, pentru ca mintea mea să gândească ca şi a Ta”. Atunci vei cunoaşte voia desăvârşită a lui Dumnezeu. Dumnezeu este gelos pentru tine. Este ceva greşit în aceasta? Să presupunem că soţia îi spune soţului: „Voi trăi cu tine 364 de zile pe an, dar numai o zi pe an lasă-mă să trăiesc cu altcineva”. Câţi dintre voi, bărbaţilor, aţi spune: „Bine, o zi nu e problemă”? Aţi spune: „Nu”. Dacă soţia ar continua şi ar spune: „Bine, dacă nu mă laşi o zi, atunci voi fi cu tine 365 de zile şi 23 de ore, dar numai o oră lasă-mă să trăiesc cu alt bărbat”. Câţi dintre voi va-ţi căsători cu o asemenea femeie? Presupunem că mergi la Isus şi spui: „Doamne, doar o oră pe an lasă-mă să fac ce-mi place, să fac ceva lumesc”. Aceasta e „celălalt bărbat”. „Restul sunt al Tău”. Va fi Isus mirele tău sau nu? Nu, de aceea nu ai inelul de nuntă, de aceea nu ai ungerea Duhului Sfânt şi nu îţi va pune inelul, pentru că vede că puţin din viaţa ta vrei să o dai altui bărbat. Ce nebun eşti, ai pierdut ceva. Roagă-l pe Domnul să-ţi pună pe deget inelul de logodnă. Spune: „Doamne, fiecare moment din fiecare zi, sunt al Tău. Dă-mi har, ca limba mea, în mod deosebit, să fie a Ta”. Nu este doar să vorbeşti de rău. Unii oameni vorbesc atât de mult, nu se opresc niciodată. Trebuie să ceri Domnului să-ţi pună frâu gurii. „Doamne, fiecare parte din viaţa mea este a Ta”. Vă spun că în această seară Dumnezeu vă poate umple cu Duhul Sfânt şi să vă schimbe viaţa. Şi după ce o face, nu te duce mâine sau anul viitor sau peste 10 ani înapoi la altar, să iei înapoi ce ai pus pe el. Domnul să vă binecuvânteze. Să ne rugăm. „Tată ceresc, vrem să intrăm în Noul Legământ, sau cel puţin unii dintre cei care stăm aici, ne-am săturat să trăim o viaţă înfrântă. Nu vrem să fie nimic între noi şi Duhul Tău cel Sfânt, nici păcat, nici un om, nici un prooroc, nici un pastor. Vrem să fim pe deplin ai Tăi, Doamne Isuse. Ajută-ne pe fiecare, ne rugăm în Numele lui Isus Cristos. Amin.”