2009-09-02

Victoria in Isus

Am auzit o veste cã Isus veni din slavã
ªi la Golgota în locul meu a fost crucificat;
El mi-a luat povara ºi mi-a dat în dar iertarea,
Prin jertfa Lui victoria de-acum am câºtigat!

Refren:
VICTORIA în ISUS, mi-a dat azi salvarea,
Cu sfântul Sãu sânge El m-a rãscumpãrat;
Întreaga mea iubire doar Lui I se cuvine,
În El am VICTORIA, spãlat sunt de pãcat!

Am auzit de Domnul, de puterea Lui cea mare,
Cum pe cei bolnavi i-a vindecat, pe morþi i-a înviat;
Eu am strigat: O, Doamne, Te îndurã ºi de mine!
ªi-n viaþa mea: VICTORIE! ISUS A CªTIGAT!

Refren:
VICTORIA în ISUS, mi-a dat azi salvarea,
Cu sfântul Sãu sânge El m-a rãscumpãrat;
Întreaga mea iubire doar Lui I se cuvine,
În El am VICTORIA, spãlat sunt de pãcat!

*Am auzit cã Domnul mi-a zidit o casã-n ceruri
ªi-n acel locaº de strãluciri la masa Lui vom sta;
Cu îngerii în coruri în mãrire-I vom da slavã
ªi CÂNTECUL VICTORIEI atunci îl vom cânta!

Refren:
VICTORIA în ISUS, mi-a dat azi salvarea,
Cu sfântul Sãu sânge El m-a rãscumpãrat;
Întreaga mea iubire doar Lui I se cuvine,
În El am VICTORIA, spãlat sunt de pãcat!