2009-09-02

Va veni Domnul

Va veni Domnul când nici nu o sa ºtii
ªi vei zbura sus in cer spre veºnicii
Eºti pregatit ca sã zbori cu Duhul Sfânt?
Ai încheiat tu cu ceru-un legãmânt?

Ziua nu-i departe, ia aminte sora, frate
Ziua aceea-i mai aproape-azi ca oricând
Dumnezeu aºteaptã ºi rãsplata va fi dreaptã
Nu uitaþi de mântuirea voastrã-acum.

Domnul iubeºte pe cei neprihãniþi
Veniþi cu toþi azi la El, fiþi fericiþi
Domnul pãzeºte pe toþi cei ce-L iubesc
El le dã viaþã prin Duhul Sãu ceresc.

Ziua nu-i departe, ia aminte sora, frate
Ziua aceea-i mai aproape-azi ca oricând
Dumnezeu aºteaptã ºi rãsplata va fi dreaptã
Nu uitaþi de mântuirea voastrã-acum.

Zilele trec ca ºi gându-n veºnicii
ªi Dumnezeu aºteptã ca sã vii
Ziua de mâine poate nu-i a ta
Întoarce-te la credinþã, nu mai sta.

Ziua nu-i departe, ia aminte sora, frate
Ziua aceea-i mai aproape-azi ca oricând
Dumnezeu aºteaptã ºi rãsplata va fi dreaptã
Nu uitaþi de mântuirea voastrã-acum.