2009-09-02

V-aþi rugat sã vinã clipa

V-aþi rugat sã vinã clipa
‘Naintea Domnului sã fiþi
Fericiþi sã vã daþi mâna
Prin iubire vã uniþi
Domnul binecuvântarea
Peste voi va revãrsa
Râul pãcii ºi-a iubirii
Vã inunde inima.

Cu Domnul calea s-o porniþi
Pe braþul Sãu vã sprijiniþi
Iar dragostea vã va uni
ªi fericirea va domni.

Când momente de-ncercare
În viaþã se vor ivi
Doar la Domnu-i alinare,
Mâna Lui vã va-ntãri
Voi Sã-I mulþumiþi în toate,
De e soare, de sunt nori
Cãci numai la El se poate,
Preschimba spinii în flori.

Cu Domnul calea s-o porniþi
Pe braþul Sãu vã sprijiniþi
Iar dragostea vã va uni
ªi fericirea va domni.