2009-09-02

Unde-i teamã nu-i iubire

Unde-i teamã nu-i iubire,
Unde-i lege nu-i sfinþire.
Legea dã ce se cuvine,
Dragostea se dã pe sine.
/:Legea dã o zi din ºapte
Dragostea le dã pe toate:/
Aleluia!

Unde-i lege nu-i cununã,
Unde-s robi nu-i voie bunã.
Legea dã viþei pe-altare
Dragostea dã tot ce are.
/:Legea dã a zecea parte
Dragostea le dã pe toate:/
Aleluia!

Unde-i lege nu-i iertare,
Unde-i rug nu-i îndurare.
Legea iartã dar vrea sânge
Dragostea nimic nu frânge.
/:Legea iartã prin dreptate
Dragostea le iartã toate:/
Aleluia!

Legea are zile sfinte,
Dragostea-i mereu fierbinte.
Legea þine slujbi divine
Dragostea tot drumul þine.
/:Legea, trudã cu simbrie,
Dragostea-i împãrãþie:/
Aleluia!