2009-09-02

Unde-as putea

Unde-aº putea în afarã de Tin’
Sã-mi aflu plãcerea-n ceruri si pe pãmânt
Chiar trupul meu se va pierde-ntr-o zi
Dar Tu eºti cu mine mereu!

/: Doamne Tu eºti tãria mea
Stânca inimii mele
Doamne Tu vei fi moºtenirea mea
ªi locul meu de-adãpost:/

Când inima mea era plinã de rãni
ªi mã simþeam strãpuns în sufletul meu
De-acolo de sus Tu de mânã m-ai luat
Cãci Tu eºti cu mine mereu!

/: Doamne Tu eºti tãria mea
Stânca inimii mele
Doamne Tu vei fi moºtenirea mea
ªi locul meu de-adãpost:/