2009-09-02

Uimit de-atâta bogatie

Uimit de-atâta bogãþie
Ce am gãsit-o Doamne-n Tin’
Mã-ntreb: ce-as fi fãrã de Tine
În viaþa-aceasta de suspin?
Credinþa, pacea, dragostea
Ce le-am primit din mâna Ta
Pentru nimic nu le-aº schimba
Isus, eºti fericirea mea!

Refren:
La Calvar pãcatul mi-e ºters,
La Calvar eu har primesc,
La Calvar mântuire am în dar
Îþi mulþumesc Isus, pentru Calvar!

Cine sunt eu sã pot intra
Doamne-n împãrãþia Ta?
Nu merit ºi nu voi putea
Sã rãsplãtesc iubirea Ta
Dar pot sã spun la toþi, Isus,
De harul dragostei nespus
Ce se gãseºte-n jertfa Ta,
Veniþi ºi voi la Golgota!

Refren:
La Calvar pãcatul mi-e ºters,
La Calvar eu har primesc,
La Calvar mântuire am în dar
Îþi mulþumesc Isus, pentru Calvar!

De n-ar fi Golgota,
n-am ºti ce-i dragostea,
N-am ºti ce-s bucurii
ºi zâmbet de copii
Eram pierduþi pe veci,
legaþi în lanþuri reci
În moarte ºi pãcat,
dar Isus ne-a salvat,
NE-A SALVAT!

Refren:
La Calvar pãcatul mi-e ºters,
La Calvar eu har primesc,
La Calvar mântuire am în dar
Îþi mulþumesc Isus, pentru Calvar!