2009-09-02

Tu eºti vrednic

Tu eºti vrednic, Tu eºti vrednic,
Tu eºti vrednic ºi bun.
Îþi aduc glorie, îþi aduc slavã,
Cinste, onoare în veci.
Cãci eºti Creatorul a tot ce e viu,
Toate le þine mâna Ta.
Toate Te laudã ºi Þi se închinã,
Cãci Tu eºti vrednic ºi bun. /X3