2009-09-02

Trâmbitati sunati

Trâmbiþi sunaþi peste cer ºi pãmânt:
„Vine Isus în curând!”
Voi peregrini vã uniþi într-un gând:
„Vine Isus în curând!”

Refren:
/:Vine Isus, vine-n curând,
Vine Isus în curând.:/

Spuneþi coline ºi munþi ºi câmpii:
„Vine Isus în curând!”
Vine Acel ce pe cruce muri,
Vine Isus în curând!

Refren:
/:Vine Isus, vine-n curând,
Vine Isus în curând.:/

Tunet ºi fulger spre ceruri strigaþi:
„Vine Isus în curând!”
Râuri ºi vânturi solia purtaþi:
„Vine Isus în curând!”

Refren:
/:Vine Isus, vine-n curând,
Vine Isus în curând.:/

Veºtile zboarã prin lume de zor:
„Vine Isus în curând!”
Strigã popoare-n durerile lor:
„Vine Isus în curând!”

Refren:
/:Vine Isus, vine-n curând,
Vine Isus în curând.:/

*Voi credincioºi cãtre ceruri priviþi:
Vine Isus în curând!
Peste o clipã veþi fi fericiþi,
Vine Isus în curând!

Refren:
/:Vine Isus, vine-n curând,
Vine Isus în curând.:/