2009-09-02

Tie-ti înalt eu cântarea mea

Þie-þi înalþ eu cântarea mea
O, Doamne îndurat
ªi preamãresc iubirea Ta
Pe Isus mi l-ai dat.
Prin El tu binecuvântãri
nenumãrate azi îmi dai
ªi ne-ntrecute strãluciri
Podoabe pentru rai.

Refren:
Slavã, slavã, o Doamne îþi cântãm
Aleluia, Þie ne închinãm
Slavã, slavã, aratã-mi slava Ta
Slavã, slavã, ca toþi sã creadã-n ea.

Prin valul vieþii Tu îmi eºti
Ocrotitor mereu,
ªi pace sfântã îmi dãruieºti
Sunt doar copilul Tãu.
Tu binecuvintezi mereu
Traiul ºi lucrarea mea
Nestins e zelul, dorul meu
Sã fi Tu slava mea.

Refren:
Slavã, slavã, o Doamne îþi cântãm
Aleluia, Þie ne închinãm
Slavã, slavã, aratã-mi slava Ta
Slavã, slavã, ca toþi sã creadã-n ea.