2009-09-02

Să cânte tot poporul

/:Să cânte tot poporul
Amin! Aleluia!
El e Mântuitorul
Amin! Aleluia!:/

/:Aleluia! Amin! Aleluia!:/ x4

/:Isus este iubirea
Amin! Aleluia!
El este Izbăvirea
Amin! Aleluia!:/

/:Aleluia! Amin! Aleluia!:/ x4

/:Isus este Iertarea
Amin! Aleluia!
El este Vindecarea
Amin! Aleluia!:/

/:Aleluia! Amin! Aleluia!:/ x4

*/:Curând vine răpirea
Amin! Aleluia!
Ne vine izbăvirea
Amin! Aleluia!:/

/:Aleluia! Amin! Aleluia!:/ x4