2009-10-20

Psalmul 91

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 91.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 91.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 91

1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic,
2 zice despre Domnul: “El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
3 Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4 El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie ziua în amiaza mare.
7 O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8 Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9 Pentru că zici: “Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10 de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12 şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Vei păşi peste lei şi peste năpârci, şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
14 “Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi-i voi arăta mântuirea Mea”.