2009-10-20

Psalmul 74

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 74.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 74.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 74

1 Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce Te mânii pe turma păşunii Tale?
2 Adu-Ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminţie a moştenirii Tale! Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;
3 îndreaptă-Ţi paşii spre aceste locuri pustiite fără curmare! Vrăjmaşul a pustiit totul în locaşul Tău cel sfânt.
4 Potrivnicii Tăi au mugit în mijlocul Templului Tău; şi-au pus semnele lor drept semne.
5 Parcă erau nişte oameni, care ridică toporul într-o pădure deasă:
6 în curând au sfărâmat toate podoabele săpate, cu lovituri de securi şi ciocane.
7 Au pus foc sfântului Tău locaş; au dărâmat şi au pângărit locuinţa Numelui Tău.
8 Ei ziceau în inima lor: “Să-i prăpădim pe toţi!” Au ars toate locurile sfinte din ţară.
9 Semnele noastre nu le mai vedem; nu mai este nici un proroc, şi nu mai este nimeni printre noi, care să ştie până când…
10 Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul, şi va nesocoti vrăjmaşul fără curmare Numele Tău?
11 Pentru ce Îţi tragi înapoi mâna şi dreapta Ta? Scoate-o din sân şi nimiceşte-i!
12 Totuşi, Dumnezeu este Împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.
13 Tu ai despărţit marea cu puterea Ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape;
14 ai zdrobit capul Leviatanului, l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustie.
15 Ai făcut să ţâşnească izvoare în pâraie, ai uscat râuri, care nu seacă.
16 A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu ai aşezat lumina şi soarele.
17 Tu ai statornicit toate hotarele pământului, Tu ai rânduit vara şi iarna.
18 Adu-Ţi aminte, Doamne, că vrăjmaşul Te batjocoreşte, şi un popor nechibzuit huleşte Numele Tău!
19 Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei Tale, şi nu uita pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!
20 Ai în vedere legământul! Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.
21 Să nu se întoarcă ruşinat cel apăsat, ci nenorocitul şi săracul să laude Numele Tău!
22 Scoală-te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina! Adu-Ţi aminte de ocările, pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!
23 Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi, zarva care creşte necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!