2009-10-20

Psalmul 72

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 72.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 72.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 72

1 Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
2 Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
3 Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
4 El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului, şi va zdrobi pe asupritor.
5 Aşa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele, şi cât se va arăta luna, din neam în neam;
6 va fi ca o ploaie, care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede, care udă câmpia.
7 În zilele lui va înflori cel neprihănit, şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună.
8 El va stăpâni de la o mare la alta, şi de la Râu până la marginile pământului.
9 Locuitorii pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărâna.
10 Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
11 Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n-are ajutor.
13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor;
14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sângele lor va fi scump înaintea lui.
15 Ei vor trăi, şi-i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el, şi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
16 Va fi belşug de grâu în ţară, până în vârful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.
17 Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.
18 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!
19 Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!
20 Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.