2009-10-20

Psalmul 66

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 66.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 66.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 66

1 Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului.
2 Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.
3 Ziceţi lui Dumnezeu: “Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
4 Tot pământul se închină înaintea Ta, şi cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău. –
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El, când lucrează asupra fiilor oamenilor!
6 El a prefăcut marea în pământ uscat, şi râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.
7 El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! –
8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
9 El ne-a păstrat sufletul cu viaţă, şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
10 Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.
11 Ne-ai adus în laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
12 Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
13 De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,
14 juruinţe, care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtoare.
15 Îţi voi aduce oi grase, ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. – (Oprire).
16 Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi cei a făcut El sufletului meu.
17 Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
18 Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea, şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!