2009-10-20

Psalmul 48

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 48.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 48.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 48

1 Mare este Domnul şi lăudat de toţi, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.
2 Frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.
3 Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti, este cunoscut ca un turn de scăpare.
4 Căci iată că împăraţii se adunaseră: doar au trecut împreună,
5 au privit-o, au înlemnit, s-au temut, şi au luat-o la fugă.
6 I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.
7 Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de vântul de răsărit, care sfărâmă corăbiile din Tarsis.
8 Întocmai cum auzisem spunându-se, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. –
9 Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!
10 Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.
11 Se bucură muntele Sionului, şi se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale.
12 Străbateţi Sionul, şi ocoliţi-l, număraţi-i turnurile,
13 priviţi-i întăritura, şi cercetaţi-i palatele, ca să povestiţi celor ce vor veni după ei.
14 Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.